Shared Flashcard Set

Details

Deutsche Abkürzungen DE-DE-PL (DaF) Marcin Perliński
261 deutsche Abkürzungen und Kurzwörter. Eine Liste für den DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache).
261
Language - German
Not Applicable
08/17/2011

Additional Language - German Flashcards

 


 

Cards

Term
a. D.
Definition
außer Dienst (w stanie spoczynku, emerytowany)
Term
a. M.
Definition
am Main (nad Menem)
Term
a. Rh.
Definition
am Rhein (nad Renem)
Term
Abb.
Definition
Abbildung (ilustracja, rycina)
Term
Abf.
Definition
Abfahrt (odjazd)
Term
Abk.
Definition
Abkürzung (skrót)
Term
Abs.
Definition
Absatz (paragraf, ustęp, akapit) / Absender (nadawca)
Term
ADAC
Definition
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (Powszechny Niemiecki Klub Automobilowy)
Term
Adr.
Definition
Adresse (adres)
Term
AEG
Definition
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (Powszechna Spółka Elektryczna, o ile dosłowne tłumaczenie jest konieczne)
Term
AG
Definition
Aktiengesellschaft (spółka akcyjna)
Term
Akku
Definition
Akkumulator (akumulator, bateria)
Term
allg.
Definition
allgemein (ogólny, powszechny, powszechnie)
Term
Alu
Definition
Aluminium (aluminium)
Term
Ami
Definition
Amerikaner (Amerykanin)
Term
ARD
Definition
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (po prostu pierwszy program niemieckiej telewizji państwowej)
Term
ARI
Definition
Auto-Radio-Information (Info)
Term
Art.
Definition
Artikel (artykuł)
Term
Aufl.
Definition
Auflage (nakład)
Term
Azubi
Definition
Auszubildender (praktykant, odbywający praktykę zawodową)
Term
b.
Definition
bei (pod, koło, przy)
Term
b. w.
Definition
bitte wenden (proszę odwrócić)
Term
BASF
Definition
Badische Anilin- und Sodafabrik (Badeńska Fabryka Sody i Aniliny, o ile dosłowne tłumaczenie jest konieczne)
Term
Bd.
Definition
Band (tom)
Term
beil.
Definition
beiliegend ( w załączeniu)
Term
Bem.
Definition
Bemerkung (przypis, uwaga)
Term
bes.
Definition
besonders (szczególnie)
Term
Best.-Nr.
Definition
Bestellnummer (numer zamówienia)
Term
Betr.
Definition
Betreff (dotyczy w oficjalnych pismach urzędowych)
Term
Bez.
Definition
Bezeichnung / Bezirk (określenie / okręg)
Term
BGS
Definition
Bundesgrenzschutz (federalne wojska ochrony pogranicza)
Term
BH
Definition
Büstenhalter (biustonosz)
Term
Bhf.
Definition
Bahnhof (dworzec kolejowy)
Term
BLZ
Definition
Bankleitzahl (kod, numer banku)
Term
BMW
Definition
Bayerische Motorenwerke (Bawarskie Zakłady Motorowe / Silnikowe, o ile dosłowne tłumaczenie jest konieczne)
Term
BND
Definition
Bundesnachrichtendienst (Federalna Służba Wywiadowcza, wywiad niemiecki)
Term
BP
Definition
Bundespost / British Pertoleum (Poczta Federalna / nazwa koncernu)
Term
BRD
Definition
Bundesrepublik Deutschland (Republika Federalna Niemiec)
Term
BRT
Definition
Brutto-Register-Tonne (tona rejestrowa)
Term
BW/BWL
Definition
Betriebswirtschaft/Betriebswirtschaftslehre (= Ökonomie); ekonomia
Term
Bw
Definition
Bundeswehr (Bundeswehra; armia niemiecka)
Term
bzw.
Definition
beziehungsweise (względnie)
Term
c.t.
Definition
cum tempore (mit akademischem Viertel); z uwzględnieniem akademickiego kwadransa
Term
ca.
Definition
circa (około)
Term
CD
Definition
Compact Disk (dysk kompaktowy)
Term
CDU
Definition
Christlich-Demokratische-Union (Unia Chrześćijańsko-Demokratyczna)
Term
CSU
Definition
Christlich-Soziale-Union (Unia Chrześcijańsko-Społeczna)
Term
D
Definition
Deutschland / Durchgangszug (Niemcy, pociąg pospieszny)
Term
d. Ä.
Definition
der Ältere (Senior): starszy, senior
Term
d. Gr.
Definition
der Große (wielki; przydomek królów i cesarzy)
Term
d. h.
Definition
das heißt (to znaczy)
Term
d. i.
Definition
das ist ( to jest)
Term
d. J.
Definition
dieses Jahres (tego, bieżącego roku)
Term
DB
Definition
Deutsche Bundesbahn (Niemieckie Koleje Federalne, obecnie częściowo sprywatyzowane pod nową nazwą "Die Bahn AG")
Term
DDR
Definition
Deutsche Demokratische Republik (Niemiecka Republika Demokratyczna, NRD)
Term
Demo
Definition
Demonstration (demonstracja; także program lub funkcja demonstracyjna jakiegoś urządzenia elektronicznego)
Term
DGB
Definition
Deutscher Gewerkschaftsbund (Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych)
Term
dgl.
Definition
dergleichen / desgleichen (temu podobne)
Term
DIN
Definition
Deutsche Industrie-Norm (Niemiecka Norma Przemysłowa)
Term
Dipl.
Definition
Diplom... (Diplomingenieur); dyplomowany (inżynier dyplomowany)
Term
DM
Definition
Deutsche Mark (marka niemiecka)
Term
dpa
Definition
Deutsche Presseagentur (Niemiecka Agencja Prasowa)
Term
DR
Definition
Deutsche Reichsbahn (Niemieckie Koleje Rzeszy, nazwę tę pozostawiono też w NRD)
Term
Dr.
Definition
Doktor (doktor)
Term
DRK
Definition
Deutsches Rotes Kreuz (Niemiecki Czerwony Krzyż)
Term
dt(sch).
Definition
deutsch (niemiecki)
Term
Dtschld.
Definition
Deutschland (Niemcy)
Term
e. h.
Definition
ehrenhalber / honoris causa (honorowy, honoris causa)
Term
e. V.
Definition
eingetragener Verein (stowarzyszenie zarejestrowane, wyższej użyteczności)
Term
ebd.
Definition
ebenda (tamże)
Term
EDV
Definition
elektronische Datenverarbeitung (elektroniczne przetwarzanie danych, technika komputerowa)
Term
EG
Definition
Europäische Gemeinschaft (Wspólnota Europejska, określenie już dziś historyczne)
Term
ehem. / ehm.
Definition
ehemalig, ehemals (były, poprzednio)
Term
eig. / eigtl.
Definition
eigentlich (właściwie)
Term
einschl.
Definition
einschließlich (włącznie, łącznie z czymś)
Term
entspr.
Definition
entsprechend (odpowiedni, -o)
Term
Erl.
Definition
Erläuterung (objaśnienie, przypis)
Term
EU
Definition
Europäische Union (Unia Europejska)
Term
ev.
Definition
evangelisch (ewangelicki)
Term
EVP
Definition
Einzelhandelspreis (cena detaliczna)
Term
evtl.
Definition
eventuell (ewentualnie)
Term
Ew.
Definition
Einwohner (mieszkaniec, mieszkańcy)
Term
EWG
Definition
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG)
Term
exkl.
Definition
exklusive (z wyłączeniem czegoś)
Term
FAZ
Definition
Frankfurter Allgemeine Zeitung (nazwa gazety codziennej)
Term
FC
Definition
Fußballclub (klub piłkarski)
Term
FCKW
Definition
Fluorchlorkohlenwasserstoff (chlorofluorowodorowce, freony)
Term
FDJ
Definition
Freie Deutsche Jugend (komunistyczna organizacja młodzieżowa w NRD - Wolna Młodzież Niemiecka)
Term
FDP
Definition
Freie Demokratische Partei (Wolna Partia Demokratyczna)
Term
FKK
Definition
Freie Körperkultur (z. B. FKK-Strand); naturyzm, nudyzm (np. plaża nudystów)
Term
Forts.
Definition
Fortsetzung (ciąg dalszy)
Term
fr.
Definition
frei (wolny, -a)
Term
Fr.
Definition
Frau / Freitag (pani / piątek)
Term
Frl.
Definition
Fräulein (panna)
Term
FU
Definition
Freie Universität (Berlin); Wolny Uniwersytet Berliński (na terenie byłego Berlina Zachodniego)
Term
geb.
Definition
geboren / geborene (urodzony / z domu - o mężatkach)
Term
Gebr.
Definition
Gebrüder (bracia)
Term
gef.
Definition
gefallen (im Krieg); poległy (na wojnie)
Term
gegr.
Definition
gegründet (założony)
Term
gem.
Definition
gemäß (zgodnie)
Term
Ges.
Definition
Gesellschaft (spółka, towarzystwo, społeczeństwo)
Term
gesch.
Definition
geschieden (rozwiedziony, -a)
Term
gest.
Definition
gestorben (zmarły)
Term
GG
Definition
Grundgesetz (ustawa zasadnicza RFN, konstytucja niemiecka z 1949 roku)
Term
GmbH
Definition
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością)
Term
Gorbi
Definition
Gorbatschow (Gorbaczow, określenie pieszczotliwe)
Term
Hbf.
Definition
Hauptbahnhof (dworzec główny)
Term
Hptm.
Definition
Hauptmann (kapitan)
Term
hpts.
Definition
hauptsächlich (zasadniczo, głównie)
Term
Hptst.
Definition
Hauptstadt (stolica)
Term
Hrsg.
Definition
Herausgeber (wydawca)
Term
i.
Definition
in / im (w)
Term
i. A.
Definition
im Auftrag (na zlecenie, z polecenia)
Term
i. R
Definition
im Ruhestand (w stanie spoczynku)
Term
i. V.
Definition
in Vertretung (w zastępstwie, reprezentując kogoś)
Term
Info
Definition
Information (informacja / Auto Radio Information; ARI)
Term
Ing.
Definition
Ingenieur (inżynier)
Term
Inh.
Definition
Inhaber (właściciel)
Term
inkl.
Definition
inklusive (łącznie z czymś)
Term
IQ
Definition
Intelligenzquotient (współczynnik inteligencji)
Term
IRK
Definition
Internationales Rotes Kreuz (Międzynarodowy Czerwony Krzyż)
Term
Jg.
Definition
Jahrgang (rocznik)
Term
Jh.
Definition
Jahrhundert (wiek, stulecie)
Term
jur.
Definition
juristisch (prawny, prawniczy)
Term
Kap.
Definition
Kapitel (rozdział)
Term
Kat
Definition
Katalysator (katalizator)
Term
Kat.
Definition
Kategorie (kategoria)
Term
kath.
Definition
katholisch (katolicki)
Term
Kfm.
Definition
Kaufmann (kupiec)
Term
Kfz.
Definition
Kraftfahrzeug (pojazd silnikowy)
Term
KG
Definition
Kommanditgesellschaft (spółka komandytowa)
Term
KKW
Definition
Kernkraftwerk (elektrownia jądrowa)
Term
Kl.
Definition
Klasse (klasa)
Term
Kto.
Definition
Konto (konto)
Term
KW
Definition
Kurzwelle (fala krótka, fale krótkie)
Term
KZ
Definition
Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)
Term
led. / ldg.
Definition
ledig (stanu wolnego, nieżonaty, niezamężna)
Term
lfd. Nr.
Definition
laufende Nummer (numer bieżący)
Term
Lfg. / Lfrg.
Definition
Lieferung (dostawa)
Term
LG
Definition
Landgericht (Sąd Krajowy, tak jak u nas wojewódzki)
Term
LKW
Definition
Lastkraftwagen (samochód ciężarowy)
Term
LP
Definition
Langspielplatte (płyta długogrająca)
Term
LPG
Definition
Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w NRD, jakby nasz PGR)
Term
Lt.
Definition
Leutnant (porucznik)
Term
lt.
Definition
laut (zgodnie)
Term
luth.
Definition
lutherisch (luterański)
Term
M
Definition
Mark (DDR); marka (NRD)
Term
m. W.
Definition
meines Wissens (zgodnie z moją wiedzą, o ile mi wiadomo)
Term
MC
Definition
Musikkassette (kaseta magnetofonowa)
Term
MdB
Definition
Mitglied des Bundestages (członek Bundestagu)
Term
MdL
Definition
Mitglied des Landtages (członek Landtagu)
Term
mdl.
Definition
mündlich (ustny, -ie)
Term
MEZ
Definition
mitteleuropäische Zeit (czas środkowoeuropejski)
Term
MG
Definition
Maschinengewehr (karabin maszynowy)
Term
Mill. / Mio.
Definition
Million(en); milion, miliony, milionów
Term
möbl.
Definition
möbliert (umeblowany)
Term
MP
Definition
Militärpolizei / Maschinenpistole (żandarmeria wojskowa / pistolet maszynowy)
Term
Mrd.
Definition
Milliarde (miliard)
Term
MwSt.
Definition
Mehrwertsteuer (podatek od wartości dodanej, VAT)
Term
n. Chr.
Definition
nach Christus (po Chrystusie)
Term
NDR
Definition
Norddeutscher Rundfunk (Rozgłośnia Północnoniemiecka, obejmuje też telewizję)
Term
NKL
Definition
Norddeutsche Klassenlotterie (Północnoniemiecka Loteria Klasowa)
Term
Nr.
Definition
Nummer (numer)
Term
NS
Definition
Nationalsozialismus / nationalsozialistisch (narodowy socjalizm / narodowosocjalistyczny)
Term
NSDAP
Definition
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników)
Term
o. / od.
Definition
oder (lub, albo)
Term
ÖBB
Definition
Österreichische Bundesbahn (Austriackie Koleje Federalne)
Term
offiz.
Definition
offiziell (oficjalny, oficjalnie)
Term
OHG
Definition
offene Handelsgesellschaft (spółka jawna)
Term
OP
Definition
Operationssaal (sala operacyja)
Term
ORF
Definition
Österreichischer Rundfunk (radio i telewizja austriacka)
Term
ÖVP
Definition
Österreichische Volkspartei (Austriacka Partia Ludowa)
Term
Pf
Definition
Pfennig (fenig)
Term
Pfd.
Definition
Pfund (funt)
Term
PH
Definition
Pädagogische Hochschule (Wyższa Szkoła Pedagogiczna)
Term
PKW
Definition
Personenkraftwagen (samochód osobowy)
Term
Pl.
Definition
Platz (miejsce, plac)
Term
PLZ
Definition
Postleitzahl (kod pocztowy)
Term
priv.
Definition
privat (prywatny)
Term
Profi
Definition
Professioneller (profesjonalista)
Term
PS
Definition
Pferdestärke / Postskriptum (prawie to samo, co nasz koń mechaniczny / PS)
Term
PVC
Definition
Polyvinylchlorid (polichlorek winylu PCV, PCW)
Term
qm
Definition
Quadratmeter (metr kwadratowy)
Term
RIAS
Definition
Rundfunk im amerikanischen Sektor (nazwa rozgłośni w amerykańskim sektorze Berlina)
Term
RM
Definition
Reichsmark (marka rzeszy, do 1945 roku)
Term
röm.
Definition
römisch (rzymski)
Term
S-Bahn
Definition
Schnellbahn / Stadtbahn (szybka kolej podmiejska)
Term
s.
Definition
siehe (patrz, zobacz)
Term
S.
Definition
Seite (strona)
Term
s. o.
Definition
siehe oben (patrz, zobacz wyżej)
Term
s. u.
Definition
siehe unten (patrz, zobacz poniżej)
Term
SBB
Definition
Schweizerische Bundesbahn (Szwajcarskie Koleje Federalne)
Term
SC
Definition
Sportclub (klub sportowy)
Term
SED
Definition
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności, NRD)
Term
sfr
Definition
Schweizer Franken (frank szwajcarski)
Term
SKL
Definition
Süddeutsche Klassenlotterie (Południowoniemiecka Loteria Klasowa)
Term
sog.
Definition
sogenannt (tak zwany)
Term
SPD
Definition
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)
Term
SPÖ
Definition
Sozialistische Partei Österreichs (Socjalistyczna Partia Austrii)
Term
SRG
Definition
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (szwajcarskie radio i telewizja)
Term
SS
Definition
Sommersemester / Schutzstaffeln (semestr letni, sztafety ochronne – SS)
Term
St.
Definition
Stück (sztuka)
Term
Std.
Definition
Stunde (godzina, lekcja)
Term
stdl.
Definition
stündlich (na godzinę)
Term
stellv.
Definition
stellvertretend (w zastępstwie)
Term
StGB
Definition
Strafgesetzbuch (kodeks karny)
Term
Str.
Definition
Straße (ulica)
Term
StVo
Definition
Straßenverkehrsordnung (kodeks drogowy)
Term
SU
Definition
Sowjetunion (Związek Radziecki)
Term
SV
Definition
Sportverein (klub sportowy)
Term
tägl.
Definition
täglich (dziennie)
Term
Tbc
Definition
Tuberkulose (gruźlica)
Term
TEE
Definition
Trans-Europa-Express (ekspres transeuropejski)
Term
Tel.
Definition
Telefon (telefon)
Term
Tele
Definition
Teleobjektiv (teleobiektyw)
Term
TH
Definition
Technische Hochschule (Wyższa Szkoła Techniczna, politechnika)
Term
Trabi
Definition
Trabant (Automarke); Trabant (marka samochodu)
Term
Tsd.
Definition
Tausend (tysiąc)
Term
TU
Definition
Technische Universität (Uniwersytet Techniczny, politechnika)
Term
TÜV
Definition
Technischer Überwachungsverein (Związek Nadzoru Technicznego - po prostu przeglądy samochodów i nie tylko)
Term
u.
Definition
und (i)
Term
u. ä.
Definition
und ähnliche (i podobni, -e, i tym podobne)
Term
u. d. M.
Definition
unter dem Meeresspiegel (poniżej poziomu morza, pod poziomem morza)
Term
ü. d. M.
Definition
über dem Meeresspiegel (ponad poziomem morza, nad poziom morza)
Term
u. U.
Definition
unter Umständen (ewentualnie, w zależności od konieczności, w razie potrzeby)
Term
u. v. a. (m.)
Definition
und viel(es) andere (mehr); i wiele innych
Term
u. Z.
Definition
unserer Zeitrechnung (naszej ery)
Term
u. zw.
Definition
und zwar (i to)
Term
u.a.
Definition
und andere / unter anderem (i inni, inne / między innymi)
Term
u.dgl. (m.)
Definition
und dergleichen (mehr); i wiele innych tego rodzaju, i tym podobne)
Term
U/min
Definition
Umdrehungen je Minute (obrotów an minutę)
Term
UdSSR
Definition
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)
Term
UKW
Definition
Ultrakurzwelle (fala ultrakrótka, UKF)
Term
Uni
Definition
Universität (uniwersytet)
Term
USA
Definition
Vereinigte Staaten von Nordamerika (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Term
usw.
Definition
und so weiter (i tak dalej, itd.)
Term
v.
Definition
von (od)
Term
v. Chr.
Definition
vor Christus (przed Chrystusem)
Term
v. J.
Definition
vorigen Jahres (ubiegłego roku)
Term
v. M.
Definition
vorigen Monats (ubiegłego miesiąca)
Term
VEB
Definition
Volkseigener Betrieb (Przędsiębiorstwo Państwowe, PP, typowe dla NRD)
Term
Verf.
Definition
Verfasser (autor, twórca)
Term
verh.
Definition
verheiratet (zamężna, żonaty)
Term
verw.
Definition
verwitwet (owdowiały, -a)
Term
vgl.
Definition
vergleiche (porównaj)
Term
vorm.
Definition
vormittags (przed południem)
Term
Vors.
Definition
Vorsitzender (przewodniczący)
Term
VP
Definition
Volkspolizei (DDR); policja / milicja (NRD)
Term
VW
Definition
Volkswagen (marka samochodu, dosł. “samochód ludowy”)
Term
WDR
Definition
Westdeutscher Rundfunk (rozgłośnia zachodnioniemiecka, obejmuje telewizję)
Term
WM
Definition
Weltmeisterschaft (mistrzostwo świata)
Term
WS
Definition
Wintersemester (semestr zimowy)
Term
Wwe.
Definition
Witwe (wdowa)
Term
z. B.
Definition
zum Beispiel (np. - na przykład)
Term
z. T.
Definition
zum Teil (częściowo)
Term
z. Z(t).
Definition
zur Zeit (w chwili obecnej, teraz)
Term
ZDF
Definition
Zweites Deutsches Fernsehen (drugi program telewizji niemieckiej)
Term
Zivi
Definition
Zivildienstleistender (odbywający służbę zastępczą)
Term
ZK
Definition
Zentralkomitee (komitet centralny)
Term
ZPO
Definition
Zivilprozessordnung (kodeks postępowania cywilnego)
Term
zw.
Definition
zwischen (między)
Supporting users have an ad free experience!