Shared Flashcard Set

Details

Det Moderne Gennembrud
N/A
19
Education
10th Grade
11/05/2011

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvornår var det moderne gennembrud?
Definition
Fra 1870-1920
Term
Hvordan opfattede man kvinden i romantikken?
Definition
Som den uskyldige mø - kunstnerens inspirationskilde -
Term
Hvornår fik kvinderne stemmeret?
Definition
År 1915
Term
Hvad var kvinden mål med livet?
Definition
Kvindens mål med livet var at blive gift med en mand, der kunne forsørger hende.
Term
Hvad betyder determinisme?
Definition
Det betyder, at alt har en årsag. Dvs. at miljø har stor betydning for mennesket.
Term
Hvad ville der ske, hvis kvinden fik et barn uden for ægteskabet?
Definition
Så ville hun blive fravalgt og hendes mulighed for at blive gift ville være lig nul. Hun ville ikke kunne forsørge sig selv og barnet.
Term
Hvad brugte forfatterne litteraturen til i det moderne gennembrud?
Definition
De gjorde oprør med de gamle traditioner fra Romantikken. Problemer blev sat under debat.
Term
Hvad var sædelighedsfejden?
Definition
Den store nordiske krig om seksualmoral. Hvad var legalt at skrive i avisen. Dengang mente man, at manden var født med en stærk kønsdriftdrift, mens kvinden var født uden. Hvis de viste den, blev de stemplet som mentalt forstyrrede.
Term
Hvornår fik kvinderne adgang til universiteterne?
Definition
I 1875
Term
Hvad var Georg Brandes kendt for?
Definition
Han var kendt for at mene, at kvinderne også gerne måtte have en seksualdrift - og de måtte gerne gøre sig erfaringer før ægteskabet.
Term
Der skete en masse forandringer i samfundet omkring 1880érne. Hvad var det?
Definition
ndustrialiseringen begynder at slå igennem. Mange flytter fra landet til byerne.
Term
Hvornår blev Dansk Kvindesamfund stiftet?
Definition
I 1871 med det formål at kæmpe for kvindernes rettigheder og ligestilling i hjemmet og på arbejdsmarkedet.
Term
Hvilken kendt kvindelig forfatter debuterede under Det moderne Gennembrud?
Hvilken kendt kvindelig forfatter debuterede under Det moderne Gennembrud?
Definition
Amalie Skram
Term
Hvad betød det moderne gennembrud for det enkelte menneske?
Definition
Det enkelte menneske blev stillet frit: til at vælge partner, til at vælge arbejde, politisk opfattelse og religion.
Term
Hvem var fortaler for kvindernes frigørelse?
Definition
Georg Brandes
Term
Hvorfor blev gennembruddet kaldt moderne?
Definition
Hele samfundet blev moderne. Økonomisk slog kapitalismen igennem, Danmark blev et industrisamfund og fik en fri presse.
Term
Hvilken forfatter hører ikke ind under det moderne gennembrud?
Herman Bang, H.C. Andersen, Georg Brandes, Holger Drachmann, Johannes V. Jensen?
Definition
H.C. Andersen
Term
Hvilket menneskesyn havde man i det moderne gennembrud?
Definition
At mennesket havde en fri vilje - også kaldte naturalisme
Term
Hvad kæmpede Georg Brandes også for - udover ligestilling?
Definition
Ret til at være den man er - han var homoseksuel.
Supporting users have an ad free experience!