Shared Flashcard Set

Details

demokratiets opbygning Sanktknudlavardskole Mina og Kirstine
Det er et flasch cards om demokratiets opbygning
19
Social Studies
8th Grade
02/26/2013

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
hvor mange folketingsmedlemmer er der?
Definition
179
Term
hvor mange af de 179 folketings medlemmer er valgt i Danmark?
Definition
175. 2 er valgt i Grønland og 2 er valgt på Færøerne.
Term
hvor mange partier er der p.t.?
Definition
9
Term
Hvad betyder demokrati?
Definition
folkestyre, folkevælde, eller folkeligt selvstyre.
Term
Hvad betyder det at Danmark er et indskrænket monarki?
Definition
at man har et kongehus, med en konge eller dronning, men kongehuset har ikke en formel magt.
Term
Hvorfor arbejder Danmark for effektivt med valgkommenissioner, parlamenter og politiske partier?
Definition
Fordi frie valg, stærke parlamenter og politiske partier, er afgørende for velfungerende demokratier, hvor regeringer står til ansvar for deres embedsførelse.
Term
Hvad hedder de tre dele af "magtens tredeling"
Definition
Den udøvende, den dømmende og den lovgivende
Term
hvem er den "dømmende magt"?
Definition
Domstolene (Dommerne)
Term
Hvad er "den lovgivende magt"?
Definition
Folketinget
Term
Hvad er "den udøvende magt"?
Definition
Regeringen
Term
hvor gammel skal man være for at kunne stemme ved et valg?
Definition
18 år
Term
Hvor ofte skal der mindst værre folketingsvalg?
Definition
en gang hvert 4. år
Term
Hvad er forskellen på magt fordellingen i et demokrati og et diktator?
Definition
I et demokrati er der flere, der har magten, og man skal blive valgt for at få den. En diktator har al magten, den bliver ikke delt op.
Term
Hvem bestemmer i regeringen?
Definition
Statsministeren og de andre ministre.
Term
Hvem bestemmer/vedtager lovene?
Definition
Folketinget
Term
Hvad er et udvalg i folketinget?
Definition
Et udvalg er dem der kommer med forslag til nye love.
Term
Hvor mange ministre er der?
Definition
ca. 20
Term
Får folketings medlemmer løn?
Definition
ja. grundlønen er 49.409 kr om måneden.
Term
Kan folketinget beslutte at en person skal i fængsel?
Definition
Nej det er domstolen.
Supporting users have an ad free experience!