Shared Flashcard Set

Details

de geboorte en de pasgeborene
35 - 48
61
Psychology
Intermediate
12/17/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
hoe lang duurt de zwangerschap?
Definition
gemiddeld 38 weken
280 dagen
40 weken na eerste dag van laatste menstruatie
Term
prematuriteit
Definition
bevalling meer dan 3 weken voor de uitgerekende datum
Term
hoe oud moet een foetus zijn om buiten de baarmoeder te kunnen leven?
Definition
24 weken
Term
hoeveel weegt de gemiddelde pasgeborene
Definition
3500 gram
Term
wat is het grootste probleem bij baby's die te vroeg geboren zijn?
Definition
- onvolgroeide longen
- gebrekkige spijsvertering
- regeling lichaamstemperatuur
Term
postmaturiteit
Definition
bevalling later dan 2 weken na de uitgerekende datum
Term
dismaturiteit
Definition
geboortegewicht lager dan men verwachte
Term
welke signalen zijn er om te weten dat een vrouw bijna zal bevallen?
Definition
- regelmatig terugkerende weeen
- vochtverlies
- verlies van bloederig slijm
Term
3 fasen van bevalling
Definition
- ontsluitingsfase
- uitdrijvingsfase
- fase van nageboorte
Term
ontsluitingsfase
Definition
- 1ste fase
- begin van de weeen
- water begint weg te vloeien
- de baarmoeder hals verwijdt tot 10cm
- hoofd kind komt omlaag
- langste periode, 15-20u
Term
uitdrijvingsfase
Definition
- 2de fase
- begint als de ontsluiting volledig is
- hevige persweeen
- complicaties bij te lange duur van fase
- foetus kan teweinig zuurstof krijgen
- hoofdje baby komt eerst
- enkele minuten tot +1,5u
Term
fase van de nageboorte
Definition
- 3de fase
- 15min na uitdrijving
- afstoten van de placenta
Term
fysieke veranderingen voor het kind
- geboortetrauma
Definition
- herhaaldelijk verhoogde druk tijdens contracties
- bevalling, het naar buiten trekken van de baby
- ervaren van eigen gewicht
- op gang komen van ademhaling
- ontlasting komt op gang (kaka)
- waarnemen v licht
- plotse felle geluiden
- minder stabiele temperatuur ervaren
Term
waarom is de bevalling voor de moeder ook een belevenis?
Definition
- onzekerheid bij eerste bevalling
- bevalling vraagt enorme inspanning
- twijfels over uithoudingsvermogen
- angst voor de pijn
Term
waarom is de bevalling voor de vader ook een belevenis?
Definition
- verlies van bewustzijn
- voelen zich onnuttig tijdens bevalling
- beleven evenveel pijn als moeder
Term
wat is de apgarscore?
Definition
standaard meetsysteem waarmee de gezondheid van een pasgeborenen baby kan worden bepaald adhv verschillende factoren
Term
welke factoren worden gebruikt om de apgarscore te berekenen?
Definition
- hartslag
- ademhaling
- spierspanning
- reflexen
- huidskleur
Term
hoe interpreteren we de apgarscore?
Definition
- beoordeling van 0-10
- meerderheid scoort tss 7-10
- 10% v baby's die onder 7 scoren = probleem met ademhaling
- score onder 4 = medische zorg
Term
hoeveel slaap heeft een pasgeboren baby nodig?
Definition
16-18u
Term
met wat vallen de korte waakmomenten van een baby samen?
Definition
met de voedingsmomenten
Term
hoeveel voedingen heeft een pasgeboren baby nodig?
Definition
6-8 regelmatig verspreid over de dag
Term
waarom is het zuigen aan de borst nog belangrijk?
Definition
het is een aangename ervaring voor de baby, het zien van de moeder, en de warmte voelen
Term
waarom huilen baby's?
Definition
het is een aangeboren eigenschap met een belangrijke overlevingsfunctie
ouders ervaren verschillen in het gehuil van baby's
honger, pijn, ...
Term
hoe verloopt de groei van een pasgeboren baby?
Definition
asynchroon
voor de geboorte = hoofd sneller
dan rest van lichaam
Term
gewicht baby
- geboorte ?
- na 1 jaar ?
Definition
ongeveer 3500g
10kg
Term
lengte baby
- geboorte?
- na 1 jaar?
Definition
50cm
+50%
Term
proprioceptie
Definition
het vermogen om eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen
Term
hoe zit het met zicht van een pasgeborene?
Definition
kan niets waarnemen
wel gevoelig voor licht
zwak waarnemen van kleuren
Term
zicht van een pasgeborene na een week?
Definition
objecten/personen zien op 25cm afstand
voorkeur voor menselijke gezichten en contrasten
Term
waarom kan een pasgeborene nog niet scherp zien?
Definition
omdat zijn ogen nog niet accomoderen
Term
welke visuele vaardigheid is wel aanwezig bij pasgeboren?
Definition
perceptuele constantie
het ziet de wereld als een samenhangend geheel
Term
leg perceptuele constantie uit
Definition
een object heeft altijd dezelfde grootte ook al bevinden we ons dichter of verder van het object vandaan
Term
kan een pasgeborene stemmen onderscheiden?
Definition
ja
Term
voor welke stemtonen hebben baby's een aangeboren selectievermogen?
Definition
hoge stemtonen
Term
hebben jonge baby's een voorkeur voor smaken/geuren?
Definition
ja voor zoete vloeistoffen en zoete geuren
Term
hoe tonen we de voorkeur van geuren aan bij baby's?
Definition
experiment van mc farlane
- borstlapje gedragen door moeder
- proper borstlapje
xxxxxxxxx
kind draait hoofdje in richting van gedragen borstlapje
Term
waarom is de mond een speciaal tastorgaan voor de baby?
Definition
omdat het een overbrugging is tussen de buitenwereld en de eigen binnen wereld
Term
wat is het grootste tastorgaan voor baby's en volwassenen?
Definition
de huid
Term
hoe vatten we de perceptie van baby's samen?
Definition
een pasgeborene kan zijn 5 zintuigen gebruiken en zijn perceptuele gevoeligheid verbetert snel gedurende de eerste 2 levensweken/maanden
Term
waar aan heeft de baby zijn vooruitgang in perceptie te danken?
Definition
veranderingen in de hersenen en het milieu waarin het kind opgroeit
Term
wat zijn reflexen?
Definition
niet aangeleerde, gestructureerde onvrijwillige responsen die automatisch optreden in aanwezigheid van bepaalde stimuli
Term
waarvoor dient het zuigreflex en slikreflex?
Definition
om de baby te helpen voedsel op te nemen
Term
waarvoor dient het zoekreflex?
Definition
om de baby te helpen zich te richten naar een stimulatiebron
Term
welke reflexen verdwijnen na een aantal maanden?
Definition
zwemreflex
stapreflex
Term
hoe noemen we reflexen die na een aantal maanden verdwijnen?
Definition
achaische reflexen
primitieve reflexen
Term
hoe komt het dat sommige reflexen verdwijnen?
Definition
omdat baby's meer controle krijgen over hun lichaam en hun spieren meer beheersen
Term
grijpreflex
Definition
kind sluit zijn handpalm stevig
verdwijnt na 3-4 maanden
Term
zoek & zuigreflex
Definition
bij aanraking van de wang zoekt een (hongerig) kind naar een tepel
Term
babinski reflex
Definition
grote teen omhoog bij wrijven onder de voetzool
Term
moro, schrik, ontklemmingsreflex
Definition
- hand ondersteunt hoofd en ander hand de rug
- vrij plots het hoofd enkele centimeters laten zakken
- reflex = armen en vingers spreiden en graaien om moeder vast te klemmen
- dit gebeurt ook bij bruusk geluid of licht
Term
stapreflex
Definition
- baby wordt vastgepakt aan borstkas
- met onderbeen langs tafelrand gestreken
- baby trekt zijn voet omhoog
Term
zijn reflexen universeel?
Definition
ja maar er kunnen verschillen in gradaties zijn
Term
flexie houding
Definition
voorkeurshouding van gezonde baby
armen en benen gebogen (geflecteerd) evenals de romp
Term
buiklig
Definition
- baby ligt helemaal gekromd, van tenen tot vingers
- poging om hoofdje te tillen en draaien
- einde eerste maand hoofdje 3sec tillen
Term
ruglig
Definition
- hoofdje blijft niet mooi in het midden, valt naar links of rechts
- kan hoofdje nog niet opheffen
- eind eerste maand = hoofdje 10sec in midden houden
Term
zithouding
Definition
- kan hoofdje nog niet rechthouden in zithouding
- einde eerste maand hoofdje paar seconden recht houden als rompje rechtgehouden wordt door iemand
Term
seksueel contact bij pasgeborenen
Definition
slaat op het ontdekken van het eigen lichaam en gevoelens
aanraking is belangrijk en zorgt voor prettig gevoel
Term
sociaal emotionele ontwikkeling
Definition
kind reageert positief op aandacht, lacht en praat met iedereen die hem positief benadert
Term
wanneer word de lach van een baby exogeen?
Definition
vanaf 6 weken - 3 maanden
dan lacht de baby door uitwendige prikkels
Term
taalontwikkeling en communicatie bij pasgeborenen
Definition
non verbale eenvoudige gedragspatronen di door andere mensen vaak juist geinterpreteerd worden
- grimassen
- fronsen
- onrustige bewegingen
- huilen (begin taalontwikkeling) op verschillende manieren
Term
waarom is huilen belangrijk op communicatief vlak?
Definition
het kind moet leren dat zijn gehuil een effectief middel is om een actie van de verzorgers uit te lokken
Supporting users have an ad free experience!