Shared Flashcard Set

Details

Dansk: Stavning
Staveregler paa dansk
10
Grammar
10th Grade
10/31/2010

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term

[image]

 

Hvad er en stavelse?

Definition

[image]

 

 

En STAVELSE er et ord eller en del

af et ord. En stavelse har altid mindst én vokal.

 

Term

[image]

 

Hvordan deler man konsonanterne

mellem vokalerne?

Definition

[image]

 

Når du skal dele et ord i stavelser, skal

du først prikke alle vokalerne ud.

Herefter skal du dele ordet.

 

Term

[image]

 

Hvad er vokaltrappen?

Definition

[image]

 

En trappe, der viser, at man ikke altid

skal skrive det, man hører.

Term

[image]

 

Hvad kan man bruge vokaltrappen til?

Definition

[image]

 

Vokalens lyd ændrer sig ofte,

 

når der kommer to konsonanter efter en vokal,

fx vi hører å i stedet for u  (dukke),

Vi hører e i stedet for i  (fisk, ikke) osv.

 

Term

[image]

 

Hvornår skal man huske

konsonant-fordobling efter vokal?

Definition

[image]

 

Hvis vokalen udtales KORT kommer

der ofte konsonant-fordobling efter..

(vokalen kan ”hoppes”).

Term

[image]

 

Hvornår skal der tilføjes et r på verbet?

Definition

[image]

 

Når verbet står i nutid, skal det ende på –r, fx kører.

Hvis det er svært at høre, kan du bytte ud med cykler.

Term

[image]

 

Hvornår skal der tilføjes et r på et substantiv?

Definition

[image]

 

Når substantivet står i flertal ubestemt,

skal det ofte slutte på –r (et flertals-r) , fx farer. 

 

Term

[image]

 

Hvornår skal man bruge endelsen – ene

og endelsen – ende?

Definition

[image]

 

- ene bruges ved substantiver i flertal bestemt,

fx alle bådene

- ende bruges ved verber i lang tillægsform,

fx cyklende

Term

[image]

 

Hvilke stumme bogstaver

er de mest almindelige?

 

Definition

[image]

 

Der er stumt h foran v og foran j,

og der er stumt d især efter l og n

og i forbindelse med ordets bøjning.

Term

[image]

 

I hvilke ord optræder de stumme bogstaver h og d?

Definition

[image]

 

Hvem? Hvad? Hvordan? Hvorledes? Hvorfor? Hvad? Hvilken? Hvor?Hjem, hjerte, hjælpe, hjul og uld,

kalde, mand, løbende, kørende, søgende.

Supporting users have an ad free experience!