Shared Flashcard Set

Details

Dansk: Saadan tegnes Nikolaj
Øv dig i regler for komma og punktum
20
Grammar
9th Grade
11/02/2010

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term

[image]

 

 

 

Hvorfor sætter man punktum i en tekst?

Definition

[image]

 

 

 

 

Der sættes punktum for at lave pauser, og for at man kan forstå indholdet.

Term

[image]

 

 

 

Hvornår sætter man IKKE punktum?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter ikke punktum efter en overskrift.

Term

[image]

 

 

 

Hvad er en helmening?

Definition

[image]

 

 

 

En helmening kan som regel kendes på, at den udgør en helhed, der kan stå alene. Giver tit et punktum

Term

[image]

 

 

 

Hvad skal du huske efter punktum spørgsmålstegn og udråbstegn?

Definition

[image]

 

 

 

Der skal være stort bogstav efter punktum, spørgsmålstegn mv.

Term

[image]

 

 

 

Hvad skal du kunne for at lære at sætte komma?

Definition

[image]

 

 

Finde verballed (O) og subjekt (X) samt kende de syv kommaregler.

Term

[image]

 

 

 

Hvad er verbal-led?

Definition

[image]

 

 

Verbal-led (o), udsagnsled, udtrykker

handling eller beskriver en tilstand.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan finder du verbal-leddet (udsagnsleddet)?

Definition

[image]

 

 

 

Ved at sætte 'jeg' foran

Term

[image]

 

 

 

Hvad er subjektet?

Definition

[image]

 

 

 

Subjekt (grundled) (x) er det led, der

sætter handlingen i gang.

Term

[image]

 

 

 

Subjektet (grundleddet) finder du ved?

Definition

[image]

 

 

 

At spørge hvem eller hvad + verbal-leddet.

Term

[image]

 

 

 

Hvor mange kommaregler skal du kende?

Definition

[image]

 

 

 

Syv

Term

[image]

 

 

 

Hvad hedder de syv kommaregler?

Definition

[image]

 

 

 

At-regel, men-regel, som/der-regel, indskudsreglen, opremsnings-reglen, parentes-reglen og hv-reglen.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder At-reglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter komma foran at, undtagen når at efterfølges af en navneform.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Men-reglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter komma (eller et andet tegn) foran men.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Som/der-reglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter komma foran som og der, når de kan erstatte hinanden.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Indskuds-reglen?

Definition

[image]

 

 

Du sætter komma ved indskudte sætninger eller ord, når du vil fremhæve noget (rytme, tempo eller pause). Det indskudte skal gøre indholdet mere præcist.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Parentes-reglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter komma før og efter et navn eller andet, man kan sætte i parentes.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Hv-reglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter ofte komma foran hv-ord.

Term

[image]

 

 

 

Hvordan lyder Opremsningsreglen?

Definition

[image]

 

 

 

Man sætter komma ved opremsninger i stedet for at bruge ordet og.

Term

[image]

 

 

 

Hvornår kan du bruge udråbstegn?

Definition

[image]

 

 

Du kan bruge udråbstegn for at vise, at ord eller sætninger er ment som udråb, ordrer, opfordringer, ønsker, forbavselse, undren.

Term

[image]

 

 

 

Hvornår kan du bruge spørgsmålstegn?

Definition

[image]

 

 

 

Du kan bruge spørgsmålstegn for at vise, at ord eller sætninger er ment som et spørgsmål.

Supporting users have an ad free experience!