Shared Flashcard Set

Details

Dansk: Ordklasser
Her kan du øve dig i de forskellige ordklassers navne og betydning.
32
Grammar
10th Grade
11/02/2010

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term

 

substantiv = på dansk?

 

[image]

Definition

 

navneord

 

[image]

Term

 

Verbum/verber = på dansk?

 

[image]

Definition

 

Udsagnsord

 

[image]

Term

 

pronomen = på dansk?

 

[image]

Definition

 

stedord

 

[image]

Term

 

adjektiv = på dansk?

 

[image]

Definition

 

tillægsord

 

[image]

Term

 

adverbium = på dansk?

 

[image]

Definition

 

biord

 

[image]

Term

 

præposition = på dansk?

 

[image]

Definition

 

forholdsord

 

[image]

Term

 

konjunktion = på dansk?

 

[image]

Definition

 

bindeord

 

[image]

Term

 

proprium = på dansk? 

 

[image]

Definition

 

egennavne

 

[image]

Term

 

adjektiver er ord, der:

 

[image]

Definition

 

beskriver navneord/substantiver

 

[image]

Term

 

verber er ord, der:

 

[image]

Definition

 

betegner en handling eller en bestemt tilstand

 

[image]

Term

 

konjunktioner er ord, der:

 

[image]

Definition

 

forbinder sætningsled

 

[image]

Term

 

pronomener er ord, der:

 

[image]

Definition

 

står i stedet for navneord/substantiv

 

[image]

Term

 

præpositioner er ord, der:

 

[image]

Definition

 

fortæller om placering

 

[image]

Term

 

substantiver er ord, der:

 

[image]

Definition

 

er ting, steder og navne

 

[image]

Term

 

adverbier er ord, der:

 

[image]

Definition

 

beskriver udsagnsord/verber

 

[image]

Term

 

propier er ord, der:

 

[image]

Definition

 

er navne på steder og personer

 

[image]

Term

 

adj. er forkortelsen for:

 

[image]

Definition

 

tillægsord

 

[image]

Term

 

vb. er forkortelsen for

 

[image]

Definition

 

udsagnsord

 

[image]

Term

 

konj. er forkortelsen for

 

[image]

Definition

 

bindeord

 

[image]

Term

 

pron. er forkortelsen for

 

[image]

Definition

 

stedord

 

[image]

Term

 

præp. er forkortelsen for

 

[image]

Definition

 

forholdsord

 

[image]

Term

 

sb. er forkortelsen for 

 

[image]

Definition

 

navneord

 

[image]

Term

 

adv. er forkortelsen for

 

[image]

Definition

 

biord

 

[image]

Term

 

ord, der altid skal skrives med stort

 

[image]

Definition

 

egennavne

 

[image]

Term

 

Ordklasse: tanke, drøm?

 

[image]

Definition

 

substantiv

 

[image]

Term

 

Ordklasse: snart, altid?

 

[image]

Definition

 

abverbium

 

[image]

Term

 

Ordklasse: ovenpå, under?

 

[image]

Definition

 

præposition

 

[image]

Term

 

Ordklasse: hoppe, drømme?

 

[image]

Definition

 

verbum

 

[image]

Term

 

Ordklasse: og, fordi?

 

[image]

Definition

 

konjunktion

 

[image]

Term

 

Ordklasse: Danmark, Århus?

 

[image]

Definition

 

proprium

 

[image]

Term

 

Ordklasse: hun, sin?

 

[image]

Definition

 

pronomen

 

[image]

Term

 

Ordklasse: smuk, hurtig?

 

[image]

Definition

 

adjektiv

 

[image]

Supporting users have an ad free experience!