Shared Flashcard Set

Details

danish translations
danish translations
53
Language - Other
Not Applicable
04/23/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Sometimes I have to clean in the weekend because I work all week.
Definition
Sommetider, er jeg nødt til at gøre rent i weekenden fordi jeg arbejder helle ugen.
Term
I am going to visit my friends in Lyngby and we are going to dance and drink red wine.
Definition
Jeg skal besøge mine venner i Lyngyby og vi skal danse og drikke rødvin
Term
She thinks Mikes girlfriends is beautiful
Definition
Hun synes Mikes kaereste er smuk
Term
Anna is thinking of Mike all the time
Definition
Anna taenker på Mike hele tiden
Term
I have to study but I would rather go to Spain
Definition
Jeg er nødt til at laese men jeg vil hellere til Spain
Term
I am going to London in order to visit my sister
Definition
Jeg skal til London for at besøge min søster
Term
He goes to Odense once a month and once a year he goes to Paris
Definition
Han rejser til Odense en gang om måneden f en gang om året rejser han til Paris
Term
What is your name
Definition
Hvad hedder du?
Term
Where are you from
Definition
Hvor kommer du fra
Term
What do you study
Definition
Hvad laeser du
Term
Where do you live in Denmark?
Definition
Hvor bor du i Danmark?
Term
How do you get to DIS
Definition
Hvordan kommer du til DIS
Term
How old are you
Definition
Hvor gammel er du?
Term
When is your birthday
Definition
Hvornår har du fødselsdag
Term
How are you
Definition
hvordan går det
Term
What are you having?
Definition
Hvad vil du gerne have?
Term
I am hungry. I'll have a sandiwhc with chicken and bacon, but without tomatoes please, and a large beer
Definition
Jeg er sulten. Jeg skal have en sandwich med bacon, uden tomatos tak, og en stor øl
Term
I'd rather have a small latte with sugar please and a chocolate muffin
Definition
Jeg vil hellere have en lille latte med sukker tak, og en chocolat bolle
Term
Yes please, anything else? It will be 152 kr.
Definition
ja tak, noget andet? Det bliver 152 kr
Term
No thanks- can I pay with card?
Definition
Nej tak, kan jeg betale med kort?
Term
I cook in the evening because I am hungry
Definition
Jeg laver mad om aftenen, fordi jeg er sulten
Term
He sleeps in the evening because he is tired
Definition
Han sover om aftenen fordi han er traet
Term
She drinks water because she is thirsty
Definition
Hun drikker vand fordi hun er tørstig
Term
We don't eat because we are full
Definition
Vi spiser ikke fordi vi er maette
Term
I bike to work every day because it is cheap
Definition
jeg cykler til arbejde hver dag fordi det er billigt
Term
How do you get to DIS in the morning
Definition
Hvordan kommer du til DIS om morgenen
Term
Where is Helsingør situated
Definition
Hvor er Helsingør placeret
Term
I do not know. I only know it is in Denmark.
Definition
Det ved jeg ikke. Jeg ved kuner i Danmark
Term
I live in an apartment on Amager in Copenhagen. It costs 5400 kr a month.
Definition
Jeg bor i lejlighed på Amager i København. Det koster 5400 kr.
Term
I have to work in a cafe every weekend. The state stipend is only 5000 kr a month
Definition
Jeg er nødt til at arbejde på cafe hver weekend. State stipend er kun 5000 kr om månedan
Term
After work I usually go out with my friends. We drink beers, talk and dance all night
Definition
Efter arbejde plejer jeg at gå i byen med mine venner. Vi drikker øl, taler og danser hele natten
Term
I love Copenhagen and I love to study psychology and sociology. But sometimes it is hard because I only speak a little Danish
Definition
Jeg elsker København og jeg elsker at studere psykologi og sociologi. Men sommetider er det svaert, fordi jeg kun taler lidt dansk
Term
Would you like to eat with us tonight? We are going to eat and then we are going to a movie.
Definition
Vil du spise sammen med os i aften? Vi skal spise og så skal vi i biografen.
Term
You can visit me in New York in July. I am going to work in the afternoon, but at night we can shop and go to concerts and eat at restaurants. New york is fantastic!
Definition
Du kan besøge mig i New York i juli. Jeg skal arbejde om eftermiddagen, men om aftenen kan vi shoppe og gå til koncerter og spide på restaurant. New york er fantastisk!
Term
I am going to the US this summer. I am going to shop and eat delicious burgers and I am going to see the Grand canyon and the golden gate!
Definition
Jeg skal til USA til sommer. Jeg skal shoppe og spise laekre burgere, og jeg skal se grand canyon og golden gate
Term
In the evening I like to relax
Definition
Om aftenen kan jeg lide at slappe af
Term
On wednesdays I always take the train to Roskilde
Definition
Om onsdagen tage jeg altid toget til Roskilde
Term
On saturday I am going to have guests and on Sunday I am going to do homework
Definition
På lørdag skal jeg have gaester og søndag skal jeg lave hjemmearbejde
Term
In the weekend Rasmus is going to the movie theater with Laura
Definition
I weekenden skal Rasmus biografen med Laura
Term
First I am going to a concert, then I'm going to a party on Nørrebro
Definition
Først skal jeg til en concert så skal jeg til fest
Term
First i'm going to shop and then I'm going to cook and afterwards ou are going to do the dishes and clean!
Definition
Først skal jeg købe ind og så skal jeg lave mad of bagefter skal du vaske op og gøre rent!
Term
I think Copenhagen is a beautiful city
Definition
Jeg synes Copenhagen er en smuk byen
Term
I think Paris is an exciting city
Definition
Jeg synes Paris er en spaendende byen
Term
I think spanish is difficult
Definition
jeg synes spanish er svaert
Term
I think I will go to spain next summer
Definition
Jeg tro jeg skal til spain naeste sommer
Term
I often think of my family in washington
Definition
Jeg taenker ofte på mine familie i washington
Term
She thinks peter's girlfriend is beautiful
Definition
hun synes peter's kaereste er smuk
Term
I think I will go to a cafe on saturday
Definition
jeg tro jeg skal på cafe om lørdag
Term
Anna is thinking of Anders all the time. does anders have a girlfriend?
Definition
Anna taenker på Anders hele tiden. Anders har en kaereste?
Term
He goes to Odense once a month and once a year he goes to London
Definition
Han skal til Odense en gang om måneden og en gang om året skal han til London
Term
I am going to the movies with Laura on Saturday and on Sunday I am going for a walk with my grandfather (dads dad)
Definition
jeg skal i biografen med Laura på lørsdag og på søndag skal jeg gå en tur med min farfar
Term
I am going to Rasmus' place and tomorrow I am going to Arhus with my friends from DIS to visit my female cousin
Definition
jeg skal til Rasmus' hus of i morgen skal jeg til arhus med mine venner fra DIS for at besøger min kuisne
Term
Yes, I have an uncle and an aunt in Germany and my older brother lives in london
Definition
ja, jeg har en onkel of en tante i germany og mig storbror bor i london
Supporting users have an ad free experience!