Shared Flashcard Set

Details

Danish Lesson 3 Vocab
Beginning Danish Lesson 3 Vocab
42
Language - Other
Not Applicable
08/06/2010

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
en bi'l
Definition
car
Term
et billede
Definition
picture
Term
en blya'nt
Definition
pencil
Term
et bo'rd
Definition
table
Term
en cigaret
Definition
cigarette
Term
en cykel (cyklen)
Definition
bicycle
Term
en hovedpinepille
Definition
headache tablet
Term
en hu'nd
Definition
dog
Term
et hu's
Definition
house
Term
en kat
Definition
cat
Term
en kuglepe'n
Definition
pen
Term
en lejlighe'd
Definition
apartment, flat
Term
et maleri'
Definition
painting
Term
en ma'nd
Definition
man
Term
en pause
Definition
pause, break
Term
en pri'ns
Definition
prince
Term
en ri'ng
Definition
ring
Term
et sommerhu's
Definition
summer house
Term
en tavle
Definition
blackboard
Term
en tændstik
Definition
match
Term
et u'r
Definition
clock/wathch
Term
va'nd
Definition
water
Term
et viseklæ'der
Definition
rubber/eraser
Term
et æble
Definition
apple
Term
at være sy'g
Definition
to be ill
Term
det er rigtigt
Definition
that's right
Term
gerne
Definition
gladly
Term
henne på skolen
Definition
at the school
Term
hvad
Definition
what
Term
hvo'r
Definition
where
Term
hvo'r henne
Definition
where
Term
jeg har ikke nogen
Definition
I don't have any
Term
jeg har ikke noget
Definition
I don't have any
Term
men
Definition
but
Term
at ha've
Definition
to have
Term
jeg ha'r
Definition
I have
Term
at ligge
Definition
to lie, is situated
Term
jeg ligger
Definition
I lie (not fib)
Term
at pege
Definition
to point
Term
jeg pege
Definition
I point
Term
at ville
Definition
would, will
Term
jeg vil
Definition
I would, will
Supporting users have an ad free experience!