Shared Flashcard Set

Details

Dagersignaler
Dagersignaler
11
Other
Undergraduate 1
05/28/2008

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Cylinder - Fartyg hämmat av sitt djupgående.
Term
[image]
Definition
Segelbåt med Tratt - Segelfartyg med maskin påslagen.
Term
[image]
Definition
Kon över Tratt - Fartyg som bogserar med släp överstigande 200 meter
Term
[image]
Definition
Tratt över Kon - Fartyg engagerat i fiske.
Term
[image]
Definition
Tratt över Kon och Kon - Fartyg engagerat i fiske med redskap längre än 150 meter.
Term
[image]
Definition
Boll över Kon över Tratt över Boll - Fartyg med begränsad manäverförmåga.
Term
[image]
Definition
Boll - Fartyg till ankars.
Term
[image]
Definition
Boll över Boll - Ej manöverbart fartyg.
Term
[image]
Definition
Boll över Boll över Boll - Fartyg på grund.
Term
[image]
Definition
"Boll, Boll, Boll - Fartyg som minsveper. "
Term
[image]
Definition

Mudderverk och fartyg sysselsatta med undervattensarbete. De två romberna över varandra utmärker den sida där man kan passera.

 

Håll undan för hundan för det här fartyget kommer inte att väja.

Supporting users have an ad free experience!