Shared Flashcard Set

Details

czech phrases and vocab 3
30 random czech phrases and vocab
30
Other
Not Applicable
07/06/2012

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
He helped me start my car.
Definition
Pomohl mi nastartovat auto.
Term
My brother helps me with tasks.
Definition
Bratr mi pomáhá s úkoly.
Term
We ask all those who can to help.
Definition
Zeptáme se všech, kteří mohou pomoci.
Term
Can I give you some help?
Definition
Potřebujete pomoc?
Term
She was a great help.
Definition
Moc mi pomohla.
Term
The door was open and he walked in.
Definition
Dveře byly otevřené, tak vstoupil dovnitř.
Term
She opened the door and walked out of the house.
Definition
Otevřela (or: odemkla) dveře a vyšla ven z domu.
Term
He uses various tools to build furniture.
Definition
K výrobě nábytku používá různé nářadí.
Term
She uses salt in her cooking.
Definition
Při vaření používá sůl.
Term
He usually prefers tea instead of coffee.
Definition
Běžně (or: obvykle) si místo kávy radši dává čaj.
Term
I usually have a glass of wine with dinner.
Definition
Obvykle (or: normálně) si k večeři dám sklenku vína.
Term
I sat beside the window.
Definition
Seděl jsem vedle okna.
Term
The glass is sitting on the table.
Definition
Ta sklenice stojí na stole.
Term
Shall we watch the tennis game later?
Definition
Podíváme se později na ten tenisový zápas?
Term
We play various games after school.
Definition
Po škole hrajeme různé hry.
Term
He poured water into a clear glass.
Definition
Nalil vodu do průhledné (or: čiré) sklenice.
Term
The ploughs have to clear snow from the roads.
Definition
Pluhy musí uklidit (or: odklízet) sníh z cest.
Term
He had surgery to clear the blocked artery.
Definition
Podstoupil operaci, která mu měla uvolnit (or: pročistit) ucpanou tepnu.
Term
Don't try to lift the box. It is heavy.
Definition
Nesnaž se tu krabici zvednout. Je těžká.
Term
That was a heavy rain we had last night.
Definition
To byl ale v noci prudký déšť.
Term
Please check that the balance of my account is at least four hundred dollars.
Definition
Ověřte mi prosím, že mám na účtu alespoň 400 dolarů.
Term
Guests can check in their coats at the door.
Definition
Hosté si mohou u dveří odložit (or: odkládat, or: uschovat) kabá
Term
A pen is an implement for writing with ink.
Definition
Pero je nástroj na psaní inkoustem.
Term
Cats are one of the few domesticated animals.
Definition
Kočky patří mezi několik málo druhů domácích zvířat.
Term
Do you know how to work this machine?
Definition
Víš, jak obsluhovat ten přístroj?
Term
The bank provides work for many people.
Definition
Banka dává práci mnoha lidem.
Term
I don't like this work. Can I do something different?
Definition
Ta práce se mi nelíbí. Mohu dělat něco jiného?
Term
They've just bought their first home.
Definition
Právě si pořídili své první bydlení.
Term
His home is always noisy and happy.
Definition
U něho doma vždy panuje hluk a štěstí.
Term
This park is one of my favourite places.
Definition
Tento park je jedním z mých oblíbených míst.
Supporting users have an ad free experience!