Shared Flashcard Set

Details

czech phrases and vocab
30 random phrases/words
30
Other
Not Applicable
07/01/2012

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
I see her all the time, although I never speak to her.
Definition
Vídám ji pořád, ačkoli s ní nikdy nemluvím.
Term
although
Definition
ačkoli, ačkoliv, přestože, i když
Term
He was almost home when the car broke down.
Definition
Byl už skoro (or: téměř) doma, když se mu porouchalo auto.
Term
almost
Definition
skoro, téměř, málem, takřka
Term
I called her again because she did not come to training.
Definition
Zavolala jsem jí, protože už podruhé nepřišla na trénink.
Term
She is the one responsible.
Definition
Ona je za to odpovědná.
Term
This is her book, not mine.
Definition
To je její kniha, ne má.
Term
Have you seen her?
Definition
Viděl jsi ji?
Term
I can not live with her or without her. I keep thinking about her. I go to her.
Definition
Nemohu žít ani s ní, ani bez ní. Pořád o ní přemýšlím. Jdu k ní.
Term
She walked him to the train station.
Definition
Doprovodila ho na vlakové nádraží.
Term
She gave him a lovely birthday present.
Definition
Dala mu milý dárek k narozeninám.
Term
That nice man helped me across the street.
Definition
Ten milý pán mi pomohl přejít přes ulici.
Term
Dear John, thank you for your letter.
Definition
Drahý (or: milý) Johne, děkuji Ti za tvůj dopis.
Term
She is so kind. She took the time to help me with my homework.
Definition
Je tak hodná (or: laskavá). Dala si tu práci a pomohla mi s domácím úkolem.
Term
When you need something, go straight to him.
Definition
Když něco potřebuješ, běž rovnou k němu.
Term
Please give it directly to him.
Definition
Dej to prosím přímo jemu.
Term
She didn't like the price. Nevertheless, she bought it anyway.
Definition
Ta cena se jí nezdála, ale přesto to koupila.
Term
never mind
Definition
nevadí
Term
I have only smoked marijuana once.
Definition
Marihuanu jsem kouřil jen jednou.
Term
I once knew how to sew.
Definition
Kdysi jsem uměl šít.
Term
You can pay for it once you get here.
Definition
Můžeš to zaplatit, jakmile (or: až) se sem dostaneš.
Term
Once is enough for me. I have no interest in doing it again.
Definition
Jednou mi to stačilo. Nemám zájem si to zopakovat.
Term
careful
Definition
opatrný
Term
Leaving knives out on the table is dangerous.
Definition
Je nebezpečné nechávat nože na stole.
Term
I fear that they were in an accident.
Definition
Bojím se, že měli nehodu.
Term
Parents of teenagers have a fear of drugs.
Definition
Rodiče mají strach, aby jejich děti nepropadly drogám.
Term
As a child I was afraid of dogs
Definition
Jako dítě jsem měl strach ze psů
Term
I hate that film because it's so violent.
Definition
Nesnáším ten film, protože je v něm příliš násilí.
Term
There was an accident in the kitchen and some plates broke.
Definition
Při karambolu v kuchyni se rozbilo několik talířů.
Term
I don't need a glass. Just give me a plastic cup.
Definition
Nepotřebuju sklenici. Dej mi nějaký kelímek.
Supporting users have an ad free experience!