Shared Flashcard Set

Details

computer technology
terminology
16
Computer Science
Undergraduate 3
09/15/2010

Additional Computer Science Flashcards

 


 

Cards

Term
кольорові моделі
Definition
здібність досягнення будь-якого кольору за допомогою змішування невеликої груби основних кольорів.
Term
кількість інформації
Definition
кількість можливих комбінацій, літер або одиниць і нулів двійкового коду, що можуть бути використані у повідомленні.
Term
теорія інформації
Definition
наукова дисципліна, що вивчає кількісні закономірності, збереження та обробки інформації.
Term
брифінг
Definition
регулярний плановий захід.
Term
1927 рік
Definition
американський інженер Хартлі запропонував формулу визначення кількісної міри інформації, що була названа інформаційною ємністю.
Term
дискретні сигнали
Definition
сигнали,визначені лише в окремі моменти часу.
Term
сигнал
Definition
змінник у часі, фізичне середовище,що відображає повідомлення.
Term
трьохвимірна графіка
Definition
проектування відбувається в режимі векторної графіки з подальшою трансформацією.
Term
векторна графіка
Definition
зображення будується за допомогою необмеженого числа, прямих ліній, які не мають довжини і можуть находитися під любим кутом по відношенню один до одного.
Term
растрова графіка
Definition
зображення будуеться за допомогою точок.
Term
фрактальна графіка
Definition
зображення будується на основі материнської структури.
Term
відомості
Definition
знання, що виражені в сигналах, повідомленнях, звітах.
Term
інформація
Definition
нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні.
Term
повідомлення
Definition
інформація, що виражена у здалегіть визначеній формі і призначена для передачі від джерела до джерела.
Term
сигнал
Definition
змінник у часі, фізичне середовище,що відображає повідомлення.
Term
цінність інформації
Definition
визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставленої перед отримувачем інформації.
Supporting users have an ad free experience!