Shared Flashcard Set

Details

Compressors
N/A
14
Aviation
Graduate
12/03/2014

Additional Aviation Flashcards

 


 

Cards

Term
hvilke 3 komponenter indgår i en radial compresser?
Definition
Impeller, diffuser og en Manifold
Term
3 ting der kan forhindre et compresser stall/surge?
Definition
Jursterbar guidevanes, bleede tryk fra compresser, Jursterbar stator vanes.
Term
Hvad sker der med tryk og temperatur ved det første roterende compresser trin?
Definition
Stiger
Term
Hvad kaldes fænomenet hvor det resulterende tryk er større end det beregnede tryk?
Definition
Cascade Effekt
Term
Hvilke dele består en radial kompressor af?
Definition
Impeller, Diffuser, Manifold
Term
Hvilken funktion har turning vanes?
Definition
Drejer luftstrømmen uden at skabe turbulens
Term
Hvordan undgås kompressor stall?
Definition
Ændre luftstrømmens vinkel vha. variable inlet guide vanes og/eller statorblade og ved at bleede luft ud for at sænke trykket.
Term
Hvad bestemmer angle of attack i kompressoren?
Definition
Omdrejnings hastighed og luft hastighed.
Term
Hvad er cascade effekt?
Definition
Når den faktiske effekt af kompressoren er større end end den beregnede
Term
Nævn de to kompressor typer.
Definition
Radial kompressor, aksial kompressor
Term
Nævn hoveddelene i en centrifugal kompressor?
Definition
Impeller, diffuser, manifold
Term
Hvad er forskellen på surge og stall?
Definition
Et stall sker på enkelte kompressortrin, hvorimod et surge er når hele motoren staller
Term
Tegn eller forklar hvordan monterings enden på et turbineblad og Kompressorblad ser ud og hedder.
Definition
Kompressorblad, Dove tail
Turbineblad, Fir tree
Term
Hvad sker der med tryk og temperatur i de enkelte kompresser trin?
Definition
Begge stiger
Supporting users have an ad free experience!