Shared Flashcard Set

Details

Combustion
N/A
16
Aviation
Graduate
12/03/2014

Additional Aviation Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvis fuel til luft forholdet er 1:15 i brandkammeret, hvor meget er Lambda så?
Definition
1
Term
Hvad bruges Sekundær luft til, og hvor mange % er det?
Definition
Køling, 75%
Term
Hvor mange igniters har en can-annuler combuster, og hvordan fordeles ilden
imellem brandkamrene?
Definition
2, flame tubes
Term
Hvad opnås ved at lave en reverse flow combuster?
Definition
Plads besparelse
Term
Hvad er det samlede fuel til luft
forhold i en can-combuster?
Definition
1:60
Term
Hvad opnås med revers flow combuster?
Definition
Pladsbesparelse, kompakt design
Og et energitab
Term
Hvorfor er køling af brændkammeret vigtig?
Definition
Undgå skader på turbine- og brændkammer materialer.
Term
Hvad er den største ulempe ved annular combuster?
Definition
Svær at afmonterer
Term
Hvad er luft/fuel fordelingen i
brændkammeret?
Definition
1:15
Term
Hvad er brændkammeret Lavet af?
Definition
Tynde plader af rustfast metal
Term
Hvorfor anvendes keramiske materialer ikke til brændkamre, selvom de er gode til høje temperature?
Definition
De kan ikke tåle vibrationerne i
motoren.
Term
Nævn en fordel og en ulempe ved en annular combustor
Definition
F: Giver bedst varmefordeling til
turbinen.
U: Svær at skifte ud
Term
Hvad er ulempen ved en can type combustor?
Definition
Den kan give en ujævn forbrænding
Term
Nævn de 3 forbrændingskammer typer?
Definition
Can type, Can annular, Annular
Term
Hvor varmt bliver det i combustion chamber.
Definition
1600-1700 grader celcius
Term
Hvor mange ignitere er der på en motor med can annular chambers?
Definition
2
Supporting users have an ad free experience!