Shared Flashcard Set

Details

COL oefenvragen C
COL oefenvragen C
10
Other
Not Applicable
02/28/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is CDS en is het universeel?
Definition
Child Direct Speech is niet universeel maar cross-cultureel. Er blijkt een grote variatie in taalomgevingen voor jonge kinderen (te zijn)
Term
Taalverwerving valt te leren door...? (3)
Definition

1. Auditieve verwerking

2. Algemene cognitie (visuele waarneming, geheugen, selectieve aandacht)

3. Sociale cognitie (imitatie, volgen van oogbewegingen, joint attention)

Term
Welke modellen zijn er bekend voor het leren van grammatica? (4)
Definition

Basic child grammer

Semantic bootstrapping

Construction grammer

Connectionist account

Term
Welke omgevingsinvloeden zijn van belang op de taalverwerving?
Definition
SES, de leeftijd van de verzorger, de geboortevolgorde en kinderdagverblijf ja/nee
Term
Waardoor hangt de gebiedende wijs slecht samen met taalontwikkeling? (3)
Definition

- Het nodigt niet uit tot interactie en biedt dus geen gelegenheid tot oefening

- Er is geen sprake van joint attention

- Het kind krijgt niet te maken met complexe taalstructuren die wel van belang zijn

Term
Noem de 5 modellen over wat leren is
Definition

1. Medisch model

2. Diagnotische remediatie model

3. Behavioristisch model

4. Cognitief model

5. Constructivistisch

Term
Waar vindt leren plaats volgens het medisch model?
Definition
In de hersenen
Term
Wat is leren volgens het diagnostisch/remediatie model
Definition
Leren is een verzameling van op elkaar voortbouwende processen
Term
Wat is leren volgens het behavioristisch model?
Definition
Leren is een black box. Welke aanpassingen werken wel en welke niet
Term
Wat is leren volgens het cognitief model?
Definition
Leren is het verwerken van (nieuwe) informatie
Supporting users have an ad free experience!