Shared Flashcard Set

Details

Cichliden - September 2020
Stad der Oudheid - DPA-ST
34
Other
Not Applicable
09/20/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Cichliden.
Term
Hoe groot worden cichliden?
Definition
10 - 25 centimeter.
Term
Hoe oud worden cichliden in gevangenschap?
Definition
Tussen de 2 en 10 jaar (gevangenschap).
Term
Waar komen cichliden voor in het wild?
Definition
Afrika, resp Zuid Amerika.
Term
Wat is de habitat van cichliden?
Definition
Habitat: zoet water.
Term
Wat is de leefvorm van cichliden?
Definition
Groeps- of paarvormend.
Term
Hoeveel eieren leggen cichliden?
Definition
Afhankelijk van de soort worden in ongeveer 20-28 dagen 10-50 eieren in de bek van het vrouwtje uitgebroed (muilbroeders) of worden 50-800 eieren op een substraat afgezet en door de ouders als ei en jong bewaakt (substraatbroeders).
Term
Wanneer komen de eieren van cichliden uit?
Definition
Afhankelijk van de soort worden in ongeveer 20-28 dagen 10-50 eieren in de bek van het vrouwtje uitgebroed (muilbroeders) of worden 50-800 eieren op een substraat afgezet en door de ouders als ei en jong bewaakt (substraatbroeders).
Term
Wat is de status van cichliden?
Definition
Kwetsbaar (IUCN).
Term
Hoe worden cichliden in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Cichlid.
Term
Hoe worden cichliden in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Buntbarsche.
Term
Hoe worden cichliden in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Cichlidae.
Term
Waar komen de meeste soorten cichliden voor?
Definition
De meeste soorten komen in het wild voor in meren in Afrika, voornamelijk in het Malawi meer en het Tanganyika meer.
Term
Waarom worden cichliden veel gehouden in aquaria?
Definition
Ook worden ze veel gehouden in aquaria, vanwege hun mooie kleuren.
Sommige cichliden soorten worden gekweekt om als consumptie te dienen, zoals de Tilapia.
Term
Welke twee verschillende hoofdsoorten zijn er bij de cichliden en wat heeft dat voor een invloed op de leefvorm?
Definition
De meeste substraatbroeders vormen paren in tegenstelling tot de meeste muilbroeders, waarbij alleen voor de paring de seksen bij elkaar komen.
Term
In welk territorium worden de eieren van de cichliden gelegd?
Definition
De eieren worden gelegd in de territoria van het mannetje bij de meeste muilbroeders en van het paar bij de meeste substraatbroeders
Term
Is er spraken van baltsgedrag bij de cichliden?
Definition
De Cichliden vertonen voor de paring baltsgedrag.
Baltsgedrag zijn allerlei gedragingen die zich voordoen tussen het mannetje en vrouwtje tot aan de paring.
Term
Hoe lokken de cichliden mannen vrouwen?
Definition
Het mannetje gebruikt optische (zienbare) prikkels om het vrouwtje te lokken. De belangrijkste signalen zijn de felle kleuren van het mannetje en de bewegingen die hij maakt. Het kleurpatroon is soortspecifiek, dus het kleurpatroon van het mannetje trekt alleen vrouwtjes van zijn eigen soort aan. Bij de monogame paarvormende soorten is het verschil tussen mannetje en vrouwtje minder groot dan bij de polygame soorten.
Term
Waar zorgt baltsgedrag nog meer voor bij muilbroeders cichliden?
Definition
Het baltsen vermindert bij de muilbroeders ook het agressief gedrag van het mannetje.
Het mannetje zal het vrouwtje accepteren in zijn territorium.
Als het vrouwtje niet vruchtbaar is zal ze geen baltsgedrag vertonen in zijn territorium en zal ze worden weggejaagd.
Term
Wanneer kan het baltsgedrag pas beginnen bij de cichliden?
Definition
Als het mannetje en vrouwtje elkaar hebben geaccepteerd en de agressiviteit tussen beide is gedaald, kan het baltsgedrag beginnen.
Het baltsgedrag is bij elke cichlidesoort anders.
Een aantal veel voorkomende gedragingen zijn: sidderen (beide vissen hun hele lichaam snel heen-en-weer bewegen), kopschudden en ploegen (zand in de bek en weer uitspugen).
Term
Wat is de laatste fase van het baltsen bij de cichliden?
Definition
De laatste fase van het baltsen wat gelijk is bij alle cichlidesoorten is het leidend zwemmen.
Tijdens het leidend zwemmen zwemt 1 vis, meestal het mannetje vooraan met krachtige slagen en de partner volgt.
Ze zwemmen naar een rustige plek om te paren.
Term
Is er broedzorg bij de cichliden?
Definition
Kenmerkend voor cichliden is hun broedzorg.
Term
Wat eten de cichliden?
Definition
Plankton, visseneitjes of kleine larfjes worden door cichliden gegeten.
Term
Wat is het meest opvallende aan cichliden?
Definition
Het meest opvallende aan cichliden zijn hun kleurige schubben.
Term
Is er maar één type of zijn er meerdere soorten cichliden?
Definition
Cichliden komen in verschillende vormen en maten voor.
De soorten in DPA hebben het breedste stuk van hun lijf ter hoogte van hun achterhoofd, daarna loopt het smal toe naar hun achtervin.
De rugvin loopt van smal aan de voorkant naar groter aan de achterkant.
Er bestaan veel verschillen tussen de verschillende cichlidensoorten.
Er zijn soorten waarbij schoolgroepsvorming plaats vindt waar binnen de groep vooral mannetjes kleine territoria verdedigen; en er zijn veel soorten waarbij paarvorming plaats vindt en beide geslachten een territorium hebben.
Term
Wat kun je aflezen uit de kleur van de cichliden?
Definition
De meest kleurrijke cichliden zijn ook de agressiefste.
Dit komt doordat cichliden hun territorium verdedigen door signaalkleuren.
Vandaar dat de jongen vaak minder felle kleuren hebben dan de volwassenen.
De dominante volwassen mannen zouden anders de jongen aanvallen.
Term
Wat is voor de meeste cichliden een voorwaarde om voor te kunnen planten?
Definition
Bij veel cichlidesoorten is een territorium een voorwaarde voor het voortplanten.
Term
Wat zijn de vijf fasen van een gevecht bij de cichliden?
Definition
Het vechten van cichliden gebeurt meestal in 5 fasen.
Flankdreigen: beide cichliden staan evenwijdig tegenover elkaar, wel op geringe afstand.
Ze laten beide hun vechtwapen zien, hun tanden.
Staartslagen: De cichliden raken elkaar nog steeds niet aan.
Tijdens staartslagen oefenen de cichliden hun kracht uit door sterke slagen te maken met hun gespreide vinnen in het water.
Hierdoor ontstaat er een bepaalde waterdruk die de zenuwen van de zijlijnorgaan van de tegenstander prikkelen.
De zijlijnorgaan helpt de vis met tastzin op afstand, zo kunnen ze ‘zien’ onderwater.
Als hier al uit blijkt dat één vis sterker is dan de andere, vlucht de zwakkere vis.
Frontaaldreigen: Dit ziet hetzelfde eruit als flankdreigen.
Bij frontaaldreigen staan alleen de cichlide schuin naar onderen, waardoor de rugvin goed te zien is.
Net zoals bij flankdreigen laten ze hun tanden nog een keer goed zien.
Bekvechten: Dit is het eerste lichamelijk contact.
De cichlide pakken elkaar aan de kaak vast.
Bekvechten kan uren duren als beide vissen even sterk zijn.
Het is erg vermoeiend voor de vissen, omdat ze tijdens het bekvechten moeilijk adem kunnen halen.
Ramstoten: Vaak is het gevecht na het bekvechten wel klaar en zal de uitgeputte verliezer snel vertrekken.
Sommige Afrikaanse soorten gaan na het bekvechten nog verder met ramstoten uitdelen.
Hier circuleren de vissen om elkaar heen en proberen ze een stoot te geven tegen de achterkant van de tegenstander.
Dit loopt meestal uit op een bloederig gevecht.
Na deze fasen of eerder vlucht de verliezende cichlide.
De verliezende vis maakt zich kleiner en zijn kleurenkleed vervaagd meteen.
Hierdoor wordt het agressieve gedrag verminderd bij de andere vis.
Term
Waar bevinden zich de cichliden in DPA?
Definition
De cichliden zijn te vinden bij de breedvoorhoofdkrokodillen in de Stad der Oudheid.
Term
Wat eten de cichliden in DPA?
Definition
In DPA krijgen de cichliden cichlidenkorrels te eten.
Term
Waartoe behoren de meeste muilbroedende cichliden in het Malawimeer?
Definition
De meeste muilbroedende cichliden in het Malawimeer horen tot de Mbuna, een groep rotsbewonende, fel gekleurde cichliden.
Term
Wat hebben de mannen van de Mbuna cichliden?
Definition
De mannetjes van sommige van deze Mbuna muilbroeders hebben aan het eind van hun anale vin een aantal heldergele ovale vlekken.
Deze lijken heel erg op de eieren die het vrouwtje legt en ze worden daarom eivlekken genoemd.
Term
Hoe leggen de cichliden vrouwen hun eieren?
Definition
Tijdens het leidende zwemmen legt het wijfje een serie van 1 – 5 eieren, waarna ze zich snel omdraait om ze in de bek te nemen.
Intussen glijdt het mannetje sidderend over zijn hele lichaam langs haar heen, zijn anale vin vlak boven de grond.
Het vrouwtje hapt naar de eivlekken, terwijl ze nog op zoek is naar eieren om ze in de bek te nemen.
Daarbij krijgt ze het sperma van het mannetje binnen en bevrucht zo de eieren in haar bek.
Dit herhaalt zich meerdere keren tot het vrouwtje al haar eieren heeft gelegd en in de bek heeft genomen.
Dan verlaat ze het territorium van het mannetje of wordt weggejaagd.
Een vrouwtje kan bij meerdere mannetjes eieren leggen.
Term
Wat doen de cichliden vrouwen als zij de eieren aan het uitbroeden zijn?
Definition
Als ze de eieren in haar bek aan het uitbroeden is, ongeveer 20 dagen, houdt ze zich schuil op een afgelegen plek.
Ze eet niet en haar wangen worden steeds dikker.
Supporting users have an ad free experience!