Shared Flashcard Set

Details

C. 0500-1000
Level 2
20
Accounting
Not Applicable
11/24/2014

Additional Accounting Flashcards

 


 

Cards

Term
Sheets don't show Saint shaky
Definition
Shitsu, Jun, Shou, Sei, Seki
Term
Then so~ Zoe could touch Cho
Definition
Sen, Sou, Zoku, Tatsu, Cho
Term
Techie tows, then he goes~
Definition
Teki, Tou, Nen, Hi, Hyou
Term
Fickle Hen Vocabulary
Definition
Fuku, Hen, Boku, Yaku, Ri
Term
Rin rakes rock, Erin.
Definition
Rin, Reki, Roku, Ei, En
Term
K-Kind Kan's key lock
Definition
Ka, Kai, Kan, Ki, Gyaku
Term
Kyou-kun can get Kou
Definition
Kyou, Kun, Ken, Gen, Kou
Term
Cosine dyed CG
Definition
Kou, Sai, Zai, Shi, Ji
Term
Sh-shook Joe, Joe~ shocked
Definition
Sha, Shuku, Jo, Jou, Shoku
Term
Say 'Sets' so Zoe dies!
Definition
Sei, Setsu, So, Zou, Tai
Term
Chic techie talks, no 'Hee'
Definition
Chiku, Teki, Toku, Nou, Hi
Term
How you been, bombu?
Definition
Hyou, Bu, Ben, Bou, Mu
Term
Yollo~ ooh, c-cock!
Definition
Yo, Ryou, U, Ka, Kaku
Term
Conky Q croquette
Definition
Kan, Ki, Kyuu, Kyou, Kei
Term
Ken "ko-kou~" Coke sign
Definition
Ken, Ko, Kou, Koku, Sai
Term
She's ze Jack juicer!
Definition
Shi, Ji, Jaku, Juu, Sho
Term
Short Jean says "Censor!"
Definition
Shou, Jin, Sei, Sen, Sou
Term
Soda chews Chou, Tow~!
Definition
Son, Dan, Chuu, Chou, Tou
Term
New high bamboo hoe!
Definition
Nyuu, Hai, Ban, Fun, Hou
Term
Micey, yo~ Ranbo!
Definition
Mai, Shi, You, Ran, Ron
Supporting users have an ad free experience!