Shared Flashcard Set

Details

C spørgsmål til redningseksamen
Mulige mundtlige spørgsmål, der kan indgå som C-spørgsmål i den afsluttende prøve ved certificeringen i Redning
89
Education
Not Applicable
01/15/2013

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
I hvilke situationer anvendes prioriteringsværktøjet Redningstjenestens 5 stadier?
Definition
Ved større ulykker med mange tilskadekomne
Term
Hvad er formålet med (grundprincippet for) Redningstjenestens 5 stadier?
Definition
At redde flest mulige mennesker på kortest mulig tid
Term
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 1. stadie?
Definition
Opsamling af frit tilgængelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang
Term
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 2. stadie?
Definition
Udfrielse af let tilgængelige
Term
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 3. stadie?
Definition
Udfrielse af svært tilgængelige
Term
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 4. stadie?
Definition
Eftersøgning af savnede personer
Term
Hvilket arbejde foretages i Redningstjenestens 5. stadie?
Definition
Afsøgning af hele skadestedet
Term
Hvad er forskellen på en let og en svært tilgængelig tilskadekommen?
Definition
Et bårehold kan (evt. med kortvarig hjælp af et andet bårehold) udfri en let tilgængelig på under 15 minutter. En svært tilgængelig tager over 15 minutter, evt. kræves anvendelse af tungt frigørelsesmateriel, eller afstivninger skal opstilles før udfrielse kan påbegyndes
Term
Hvad er forskellen på en let og en svært tilskadekommen?
Definition
En svært tilskadekommen skal transporteres på båre, mens en let tilskadekommen selv kan gå. En svært tilskadekommen skal på behandlingspladsen og transporteres med ambulance, mens en let tilskadekommen ikke behøver at komme på behandlingspladsen og ikke behøver at blive transporteret med ambulance
Term
Hvilke faser er der i trafikuheld med fastklemte?
Definition
Overblik og sikring af skadested, skab adgang, skab plads, endelig frigørelse og teknisk evaluering
Term
Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens første fase ved frigørelse fra køretøjer?
Definition
Overblik og sikring
Term
Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens anden fase ved frigørelse fra køretøjer?
Definition
Skab adgang
Term
Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens tredje fase ved frigørelse fra køretøjer?
Definition
Skab plads
Term
Hvilket arbejde foregår der i frigørelsens fjerde fase ved frigørelse fra køretøjer?
Definition
Endelig frigørelse
Term
Hvilke depoter skal oprettes i forbindelse med en frigørelse fra køretøjer?
Definition
Materiel, mandskab og affald
Term
Hvordan er opdelingen / enkadreringen af mandskabet ved trafikuheld med fastklmete?
Definition
Holdleder er leder, 1+2 er værktøjsbetjenere, 3 er førstehjælper, 4 er sikekrhedsmand og CHF er pumpe- / motorpasser
Term
Hvad er sikkerhedsreglerne for brug af patenthåndspil, eller spil monteret på køretøj?
Definition
Må kun betjenes af en mand ad gangen.
Sikkerhedsafstanden til ståltovet er mindst ståltovets aktive længde.
Ståltorvet skal være ubeskadiget, må ikke have kinker og kræver handsker anlagt.
Til patenthåndspil må kun det originale håndtag benyttes og håndtaget må ikke kunstigt forlænges.
De to sikkerhedstappe må kun udskiftes / erstattes med originale tappe.
Ståltovskrogen må ikke hægtes på eget ståltov
Term
Hvilken sikkerhedsanordning er der indbygget i et patenthåndspil?
Definition
Sikringspaler i håndtaget, der knækker når spillets maksimale belastning nås
Term
Hvad opnår du ved at bruge en kastblok til at foretage en skæring med?
Definition
Den mulige trækkraft fordobles
Term
Hvad forstås ved et køretøj- eller et ankers ankerværdi?
Definition
Den belastning ankeret kan klare før det begynder at give / flytte sig
Term
Hvilke faktorer skal der tages højde for, for at finde frem til den nødvendige trækkraft i forbindelse med en bjærgningsopgave?
Definition
Havaristens vægt, terrænets hældning og underlagets beskaffenhed
Term
Hvad forstås ved den nødvendige trækkraft, i forbindelse med en bjærgningsopgave?
Definition
Den kraft der er nødvendig for at trække / bjærge køretøjet / byrden
Term
Nævn 4 typer af forankringer, der typisk anvendes i forbindelse med forskellige gængse redningsarbejder
Definition
Hanefod-3, hanefod-7, enkelt og dobbelt pælerække, engelsk jordanker, død amdn og fast objekter (eksempelvis et træ, et køretøj mv.)
Term
Hav er ankerværdigen for et jordspyd, en hanefod-3 og en hanefod-7 i god jord?
Definition
500kg, 1500kg og 3500kg
Term
Hvilken sikkerhedsmærkning skal bjærgningsmateriel bære, og hvad betyder forkortelsen?
Definition
SWL, Safe Working Load eller WWL, Work Load Limit
Term
Hvordan anhugges som standard på en lastbil, der skal bjærges forlæns op ad bakke?
Definition
Med tippesikring omkring bagakslen og frem under vognen og henover forakslen
Term
Hvilken sikkerhedsudrustning skal anvendes ved brug af kædesav?
Definition
Skærebukser, heldækkende trøje, skærestøvler, handsker, hjelm med visir og høreværn
Term
Hvortil på kroppen må du højst hæve kædesaven når du skærer?
Definition
Skulderhøjde
Term
Hvornår skal der anvendes bagtå ved træfældning?
Definition
Når diameteren på træet i brysthøjde er mere end 25 centimeter
Term
Hvornår anvendes fastspænding af en tilskadekommen på båre?
Definition
Ved båretransport i ruiner og ujævnt terræn, ved nedfiringer af tilskadekomne og hvor båren skal føres sidelæns eller på højkant
Term
På hvilke måder kan en tilskadekommen optages på en båre?
Definition
Vippemetode, tøjløft, vha. scoopbåre, vha. bærestykke, vha. spineboard
Term
Hvilke kropsstukturer skal generelt holdes fikseret ved optagelse på båre?
Definition
Hoved, hals, rygsøjle og bækken
Term
Hvilken ende af båren er den forreste ved transport af en tilskadekommen?Fodenden af båren forrest i forhold til transportretningen.
Definition
Fodenden af båren forrest i forhold til transportretningen
Term
Nævn de nedfiringsmetoder, hvor der ikke anvendes stiger
Definition
Skrå nedfiring, lodret nedfiring, udligger, tovbane, samt ved improviserede nedfiringer med tømmer i stedet for stiger
Term
Hvilke krav stillet til et ankerpunkt for faldsikring?
Definition
Skal kunne bære minimum 1000 kilo (1 ton)
Term
Fra hvilken arbejdshøjde skal der benyttes faldsikring, og hvad er den højst tilladelige faldlængde inden en falddæmper skal påbegynde at bremse et fald?
Definition
Faldsikring skal anvendes, når arbejdshøjden overstiger 2 meter, og en falddæmper skal begynde at bremse et fald efter ½ meter
Term
Hvad anvendes et etben til?
Definition
løft og flytning i alle retninger
Term
Hvad anvendes et toben til?
Definition
Løft og flytning frem og tilbage
Term
Hvad anvendes et treben til?
Definition
Løft
Term
Hvordan skal løft med 2 eller flere stykker løftemateriel foretages?
Definition
Synkront, roligt og under fuld kontrol
Term
Nævn principperne for opklodsning ved løft af byrder
Definition
Der opklodses så stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 cemtimeter
Term
Hvad skal kontrolleres på en motorskæreskive før brug?
Definition
Brændstof, olie, skæreskive og kilerem
Term
Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved anvendelse af en skæreskive?
Definition
Indsatsdragt, hjelm, beskyttelsesbriller, handsker og høreværn.
Støvmaske anvendes tillige ved skæring i beton eller murværk.
Fuld åndedrætbeskyttelse anvendes tillige ved skæring i galvaniserede materialer og i rustfrit stål
Term
Hvad skal kontrolleres på en motorkædesav før brug?
Definition
Olie, brændstof, kædestramhed, kædebremse, og smøring af kæden
Term
Hvilke materialer må der ikke skæres i med en skæreskive, uden anvendelse af fuld åndedrætsbeskyttelse?
Definition
Galvaniserede materialer og rustfrit stål
Term
Hvilket knob anvendes til sammenbinding af tovværk med uens tykkelse?
Definition
Flagknob
Term
Hvilket knob anvendes til sammenbinding af tovværk med ens tykkelse?
Definition
Råbåndsknob
Term
Hvilket knob anvendes til at lave en fast løkke eller øje på et tovværk?
Definition
Pælestik eller dobbelt ottetalsknob
Term
Hvilket knob anvendes til at lave en fast løkke eller øje på et tovværk af naturmateriale?
Definition
Pælestik
Term
Hvilket knob anvendes til at lave en fast løkke eller et øje på et tovværk af naturmateriale?
Definition
Dobbelt ottetalsknob
Term
Hvilke knob anvendes i forbindelse med besnørringer?
Definition
Tømmerstik og dobbelt halvstik
Term
Hvilke muligheder findes der for at forlænge et stykke langtømmer?
Definition
Sammenbinding ved hjælp af en langbesnørring eller laskning
Term
I hvilken løftekonstruktion bruges en diagonalbesnørring?
Definition
Toben
Term
Hvad bruges en diagonalbesnørring til?
Definition
Til sammenbinding af to stykker tømmer der krydser hinanden, og hvor kræfterne der påvirker besnørringen virker adskillende på de to stykker tømmer
Term
I hvilken løftekonstruktion bruges en vinkelbesnørring?
Definition
Etben
Term
Hvad bruges en vinkelbesnørring til?
Definition
Sammenbinding af to stykker tømmer, der krydser hinanden i en ret vinkel, og hvor kræfterne der påvirker besnørringen forløber parallelt med det ene stykke tømmer
Term
Nævn de sammenstyrtningsformer du kender
Definition
Skråsammenstyrtning, V-sammenstyrtning og pandekagesammenstyrtning
Term
Hvor i en sammenstyrtet bygning er der størst chance for at finde overlevende?
Definition
I kældre og i hulrum nær bærende mure eller elementer
Term
Hvilken fare udgør et gasledningsbrud for de tilskadekomne og for redningspersonellet?
Definition
Brandfare, eksplosionsfare og indåndingsfare
Term
Hvilken fare udgør et vandledningsbrud for de tilskadekomne?
Definition
Drukning og afkøling
Term
Hvad er faren ved brud på og oversvømmelse fra spildevandsledninger?
Definition
Oversvømmelse, infektionsfare, smittespredning og drukning
Term
Hvordan udformes gennembrydningshullet ved murgennembrydning i en bærende væg eller mur?
Definition
Trekantet med hullet størst for neden
Term
I hvilken rækkefølge lægges snittene ved etableringen af et hul ved murgennembrydning i en betonmur?
Definition
Den nederste vandrette først derefter de to skrå
Term
Hvad kan man gøre for at øge tætheden i en opdæmning?
Definition
Ved at integrere plastik eller presenning i opdæmningskonstruktionen
Term
Hvilke kategorier opdeles lysmateriel i?
Definition
Områdelys, arbejdslys, markeringslys og personligt lys
Term
Hvad er kendetegnene for henholdsvis områdelys og arbejdslys?
Definition
Områdelys har samme funktion som gadebelysning og arbejdsbelysning skal fjerne lysskygger under arbejde
Term
I hvilke situationer anvendes en søjleafstivning?
Definition
Hvor en etage truer med at styrte ned
Term
I hvilke situationer anvendes en skråafstivning?
Definition
Hvor en mur truer med at styrte / falde udad
Term
I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning?
Definition
Hvor en bærende mur eller væg truer med at styrte ud eller ind
Term
Nævn de tre grundlæggende afstivningsmetoder der findes
Definition
Skråafstivning, ankerafstivning, søjleafstivning
Term
Hvor langt er det skrå stykker tømmer i en 45 graders (standard-)skråafstivning i forhold til det stykke sømmer, der støtter muren?
Definition
1,4 gange længere end højden
Term
Hvilke hold inddeles redningsmandskabet i ved arbejde med tunnel- og skaktdrivning?
Definition
Gravehold, afstivningshold og forsyningshold
Term
Hvad indeholder den befaling du modtager af holdlederen når du indsættes?
Definition
Situation, opgave, udførelse, jeg
Term
I hvilke situationer er der mulighed for, at du indsættes med en ordre fra holdlederen?
Definition
I situationer hvor tidsfaktoren er af særlig stor betydning eller der forelægger særlige faremomenter
Term
Hvordan udregner du trykluftapparatbrugerens indsatstid?
Definition
Flaskeindhold divideret med luftforbrug
Term
Hvor lang tilbagetrækningstid har en trykluftsapparatbruger ved hårdt arbejde når fløjten lyder (6 l flakse)?
Definition
Cirka 5 minutter (6lx50bar=300l; 300l/60l/min=5 minutter)
Term
Trykluftapparatbrugeren har to 4 l. flakser og et tryk på 50 bar. Hvor mange liter er der til tilbagetrækning?
Definition
50x8=400l
Term
Nævn hoveddelene i et trykluftsapparat
Definition
Luftflakse, rygskjold med seletøj, reduktionsventil, manometer, lungeautomat og maske
Term
Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat?
Definition
At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved utæthed ikke vil strømme gas / røg ind i masken
Term
Hvad er det gennemsnitlige luftforbrug for en trykluftapparatbruger i ro, let arbejde og ved svært arbejde?
Definition
Henholdsvis 10, 30 og 60 liter luft
Term
Hvilke kontroller skal foretages på et trykluftapparat før brug?
Definition
Visuel kontrol, indholdskontrol, tæthedskontrol, kontrolaf tilbagetrækningssignal og kontrol af masketæthed
Term
Hvilke 3 elementer indgår i Brandtrekanten?
Definition
Et brandbart materiale, ilt og en tilstrækkelig høj temperatur
Term
Nævn de kvælende slukningsmidler du kender
Definition
Pulver, kulsyre, skum og brandtæppe
Term
Nævn de kølende slukningsmidler du kender?
Definition
Vand
Term
En markering på en bygning efter endt indsats, jævnfør de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant på 1x1 meter, hvad er angivet ovenover firkanten?
Definition
Særlige farer( eksempelvis elektricitet, gas mv.)
Term
En markering på en bygning efter endt indsats, jævnfør de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant på 1x1 meter, hvad er angivet nedenunder firkanten?
Definition
Antal ubekræftede tilskadekomne der ikke er udfriet fra bygningen og eventuel placering
Term
En markering på en bygning efter endt indsats, jævnfør de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant på 1x1 meter, hvad er angivet til venstre firkanten?
Definition
Antal levende tilskadekomne der er udfriet fra bygningen
Term
En markering på en bygning efter endt indsats, jævnfør de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant på 1x1 meter, hvad er angivet til højre firkanten?
Definition
Antal døde der er fjernet fra bygningen
Term
En markering på en bygning efter endt indsats, jævnfør de internationale INSARAG retningslinier, er en firkant på 1x1 meter, hvad er angivet inden i firkanten?
Definition
Betegnelsen for det team der har været indsat i bygningen, datotidsgruppe for indsatsens begyndelse, datotidsgruppe for indsatsens afslutning
Supporting users have an ad free experience!