Shared Flashcard Set

Details

Brachiosaurus - Mei 2015
DinoPark - DPA-ST
16
Other
Not Applicable
05/08/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Brachiosaurus.
Term
Hoe spreek je brachiosaurus uit?
Definition
Brak-ie-joo-sau-rus.
Term
In welk tijdperk kwam de brachiosaurus voor?
Definition
Jura.
Term
Hoe werd de brachiosaurus ook wel genoemd?
Definition
Hij werd ook wel ‘armhagedis’ genoemd naar zijn zeer lange voorpoten.
Term
Hoe lang kon de brachiosaurus worden?
Definition
Hij werd tussen de 23 en 30 meter lang.
Term
Hoe zwaar woog de brachiosaurus gemiddeld?
Definition
50.000 kilo, dat staat gelijk aan wel tien olifanten.
Term
Wat is/zijn de vindplaats(en) van de fosielen van de brachiosaurus?
Definition
Noord-Amerika, Afrika en Europa.
Term
Wat was de leefvorm van de brachiosaurus?
Definition
Waarschijnlijk in kuddes.
Term
Wat at de brachiosaurus?
Definition
De Brachiosaurus was een herbivoor (planteneter).
Term
Wat is een overeenkomst tussen de struisvogel en de brachiosaurus?
Definition
Met hun tanden konden ze niet kauwen, misschien gebruikten ze gastrolieten (maagstenen) om het voedsel te helpen verteren.
Term
Had de brachiosaurus juist een relatief grote of kleine kop?
Definition
Een kleine kop in vergelijking tot zijn lichaam.
Term
Wat is een opvallend kenmerk aan de brachiosaurus?
Definition
Erg lange nek.
Term
Had de brachiosaurus juist lange of korte voorpoten?
Definition
Zeer lange voorpoten.
Term
Had de brachiosaurus juist een lange of korte staart?
Definition
Vrij korte staart.
Term
Waar toe behoorde de brachiosaurus?
Definition
De Brachiosaurus behoorde tot de grootste landdieren die ooit op aarde hebben geleefd.
Term
Wat zijn de verschillende theoriën over hoe de brachiosaurus zijn nek hield?
Definition
Er is onduidelijkheid over hoe deze dino zijn nek hield.
Eerst werd gedacht dat hij de bladeren uit de boomtoppen haalde.
Door nieuwe technieken blijkt dat als de nek rechtop wordt gehouden, de nek ‘op slot slaat’.
Waarschijnlijk hield hij zijn nek op heuphoogte, horizontaal met zijn lichaam en graasde hij op laag groeiende planten en struiken.
Supporting users have an ad free experience!