Shared Flashcard Set

Details

Boa constrictor - September 2020
HDDH en Museum - DPA-ST
43
Other
Not Applicable
05/12/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Boa Constrictor.
Term
Hoe groot wordt de boa constrictor?
Definition
2 - 3 meter.
Term
Hoe zwaar is de boa constrictor gemiddeld?
Definition
Gemiddeld 25 kilo.
Term
Waar komt de boa constrictor in het wild voor?
Definition
20 jaar (wild).
Term
Hoe oud wordt de boa constrictor gemiddeld in gevangenschap?
Definition
25 - 35 jaar (gevangenschap).
Term
Waar komt de boa constrictor in het wild voor?
Definition
Midden- en Zuid-Amerika en op de Caribische eilanden.
Term
Wat is de habitat van de boa constrictor?
Definition
Habitat: tropische bossen, grasland, savannes maar ook bewoonde gebieden.
Term
Wat is de leefvorm van de boa constrictor?
Definition
Solitair.
Term
Hoe lang is de draagtijd bij de boa constrictor?
Definition
Eierlevendbarend, na 5 tot 8 maanden worden er 25 tot 60 jongen geboren.
Term
Hoeveel jongen worden er bij de boa constrictor per keer geboren?
Definition
Eierlevendbarend, na 5 tot 8 maanden worden er 25 tot 60 jongen geboren.
Term
Wat is de status van de boa constrictor?
Definition
Niet bedreigd (IUCN).
Term
Hoe wordt de boa constrictor in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Boa constrictor.
Term
Hoe wordt de boa constrictor in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Abgottschlange.
Term
Hoe wordt de boa constrictor in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Boa constricteur.
Term
Wat is opvallend aan het verspreidingsgebied van de boa constrictor?
Definition
Hiermee hebben ze het grootste verspreidingsgebied van boa’s in Centraal en Zuid Amerika.
Term
Op welke plaatsen verblijft de boa constrictor?
Definition
Ze leven zowel op de grond als in de bomen, vaak in de buurt van water.
In de holen van zoogdieren van middelgroot formaat kunnen boa’s prima verblijven.
Term
Planten vrouwelijke boa constrictors zich volgens een vast patroon voort?
Definition
Vrouwelijke boa's planten zich niet in een vaste regelmaat voort.
Gewoonlijk is plant maar de helft van de vrouwelijke populatie zich voort.
Term
Planten mannelijke boa constrictors zich volgens een vast patroon voort?
Definition
Voor de mannen ligt het percentage van voortplantende individuen hoger.
Term
Is de boa constrictor monogaam?
Definition
De vrouwen paren met veel verschillende mannen.
De mannen hebben ook meerdere partners.
Term
Hoe brengt de boa constrictor jongen op aarde?
Definition
Boa's zijn eierlevendbarend, de embryo's ontwikkelen zich in het lichaam van de moeder. Ze worden levend geboren en zijn zeer snel zelfstandig.
Term
Hoe ziet een jonge boa constrictor eruit?
Definition
De jongen zijn een evenbeeld van hun ouders.
Ze ondergaan geen metamorfose.
Term
Wanneer is de boa constrictor geslachtsrijp?
Definition
Na 2,5 jaar is een boa constrictor geslachtsrijp.
Term
Wat eet de boa constrictor?
Definition
In de natuur eten de boa’s grotendeels kleine zoogdieren, waaronder vogels en vleermuizen.
Term
Is de boa constrictor giftig?
Definition
De boa constrictor is niet giftig.
De prooi wordt door de boa gewurgd.
Term
Hoe eet de boa constrictor?
Definition
De prooi wordt in één keer doorgeslikt.
De boa slikt als eerste de kop door, zodat de slang eerst het smalste doorslikt en met de haarrichting meeslikt.
Term
Wat doet de boa constrictor als deze een dode prooi vindt?
Definition
Als een boa een dode prooi vindt, wurgt de slang nog steeds eerst het prooi voordat het prooi wordt doorgeslikt.
Term
Hoe lang duurt het voordat de boa constrictor een prooi volledig verteerd heeft?
Definition
Het duurt 4 tot 6 dagen voordat de boa een prooi volledig heeft verteerd.
Term
Wie is er groter bij de boa constrictor de man of de vrouw?
Definition
Vrouwtjes zijn over het algemeen groter dan de mannetjes binnen een populatie.
Al is de staart van de mannen langer.
Term
Hoe ziet het kleurenpatroon van de boa constrictor er uit?
Definition
De rug van de slang is crèmekleurig of bruin, met donkere zadelvormige banden.
Richting de staart worden deze patronen steeds kleurrijker.
Term
Wat is te zien aan de zijkant van de boa constrictor?
Definition
Langs de zijkant zitten parallellogramvormige markeringen.
Term
Hoe lopen de tekeningen op de kop van de boa constrictor?
Definition
Het hoofd heeft 4 duidelijke strepen, 1 streep loopt van de punt van zijn bek tot over zijn achterkop, 2 vlekken zijn te vinden in driehoekvorm aan de zijkant van bek naar oog en weer 2 vlekken van oog naar achterkant van de kop.
Term
Wat voor een soort tanden heeft de boa constrictor?
Definition
Boa's hebben aan beide kanten een rij met lange kromme tanden, die allemaal dezelfde lengte hebben.
De tanden worden continu vervangen.
Term
Hoeveel longen heeft de boa constrictor?
Definition
Ze hebben 2 functionele longen net zoals pythons.
Term
Wat is kenmerkend voor een mannelijke boa constrictor?
Definition
Mannen hebben een hemipenis, die meestal in het lichaam verborgen is.
Term
Wanneer komen boa constictors bij elkaar?
Definition
Het zijn solitaire dieren die alleen bij elkaar komen om te paren.
Term
Wanneer is de boa constrictor actief?
Definition
In de nacht en schemering zijn ze het meest actief, al gaan ze met koud weer wel in de zon liggen om op te warmen.
Term
Wanneer is de boa constrictor inactief?
Definition
Tijdens de vervelling is de boa inactief.
Om te vervellen komt er een vloeistof onder de oude huidlaag.
Ook onder het buitenste hoornvlies van de ogen.
De ogen worden wit en de slang heeft dan een vertroebeld beeld.
Term
Welke kant vervelt de boa constrictor op?
Definition
De huid vervelt vanaf de kop naar de staart toe.
Term
Waar bevinden zich de boa constrictors zich in DPA?
Definition
De boa constrictors zijn te vinden in het HDDH.
Term
Hoeveel boa constrictors zijn er in DPA?
Definition
Op dit moment leven er 2 mannelijke boa’s in het HDDH (2015).
Term
Wat is de man/vrouw verdeling bij de boa constrictors in DPA?
Definition
Op dit moment leven er 2 mannelijke boa’s in het HDDH (2015).
Term
Wat eet de boa constrictor in DPA?
Definition
In DPA krijgen ze ontdooide knaagdieren.
De prooien worden NIET opgewarmd.
Term
Hoe lang is de langste boa constrictor?
Definition
De langste boa constrictor was ruim 4,5 meter.
Supporting users have an ad free experience!