Shared Flashcard Set

Details

BIOS2210
Norsk flashkortsett for Leddyr, reptiler og amfibier
182
Biology
Intermediate
10/16/2021

Additional Biology Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Arachnida (Edderkoppdyr)

Orden: Acari (Midd)Skogflått (Ixodes ricinus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Arachnida (Edderkoppdyr)

Orden: Acari (Midd)Skogflått (Ixodes ricinus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Arachnida (Edderkoppdyr)

Orden: Acari (Midd)Husstøvmidd
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Arachnida (Edderkoppdyr)

Orden: Acari (Midd)


Hårsekkmidd (Demodex folliculorum)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Merostomata

Underklasse: Eurypterida (Sjøskorpioner)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Merostomata

Underklasse: Xiphosurida (Dolkhaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Pycnogonida (Havedderkopper)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Myriapoda (Mangefotinger)

Klasse: Chilopoda (Skolopendere)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Myriapoda (Mangefotinger)

Klasse: Diplopoda (Tusenbein)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Myriapoda (Mangefotinger)

Klasse: Pauropoda (Fåfotinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Myriapoda (Mangefotinger)

Klasse: Symphyla (Dvergfotinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Crustacea (Krepsdyr)

Klasse: Malacostraca (Storkrepser)

Orden: Isopoda

Underorden: Oniscidea (Skrukketroll)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Protura
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Protura
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Collembola (Spretthaler)

Underorden: Arthropleona (Leddspretthaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Collembola (Spretthaler)

Underorden: Symphypleona (Kulespretthaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Diplura (Tohaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Diplura (Tohaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Archaeognatha (Hoppebørstehaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Zygentoma (Børstehaler)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Zygoptera (Vannymfer)

Blåpraktvannymfe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Zygoptera (Vannymfer)

Spydblåvannymfe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Zygoptera (Vannymfer)

Rødvannymfe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Anisoptera (Libeller)

Starrlibelle
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Anisoptera (Libeller)

Starrlibelle
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Anisoptera (Libeller)

Firflekkbredlibelle
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Plecoptera (Steinfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Embiidina (Spinnfotinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Zoraptera (Jordlus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Zoraptera (Jordlus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Dermaptera (Saksedyr)

Skogsaksedyr
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Dermaptera (Saksedyr)

Vanlig saksedyr
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Notoptera
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Jordsiriss
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Grønn løvgresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Vortebiter
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Hussiriss
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Tetrigidae (Torngresshopper)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Markgresshopper

Stor køllegresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Markgresshopper

Gråbrun markgresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Phasmida (spøkelsesinsekter)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Blattodea (Kakerlakker)

Markkakerlakk
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Isoptera (Termitter)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Mantodea (Knelere)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Psocoptera (Støvlus)

Boklus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Phthiraptera (Lus)

Underorden: Anoplura (Ekte lus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Phthiraptera (Lus)

Underorden: Mallophaga (pels- og fjærlus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Thysanoptera (Trips)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Heteroptera (Teger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Auchenorrhyncha (Sikader)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Sugere
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Bladlus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Skjoldlus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Mellus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Dvergbladlus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Maurløver
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Svampfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Bladlusløver
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Voksvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Gulløyer

Nordvintergulløye
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Raphidioptera (Kamelhalsfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Megaloptera (Mudderfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Kortvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Løpebiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Skarabider
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Smellere
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Bløtvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Lysbiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Trebukker
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Marihøner
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie:Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Bladbiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Overfamilie: Snutebiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Vannkalver
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Strepsiptera (Viftevinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Symphyta (Plantevepser)

Kjempetreveps
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Dvergvepser
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Gallvepser
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Ichneumonidae (Darwinvepser)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Crabronidae (Gravevepser 1)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Sphecidae (Gravevepser 2)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Gullvepser
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Formicidae (Maur)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Vespidae (Stikkevepser)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Langtungebier

Slekt: Bombus (Humler)

(Hagehumle)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Langtungebier

Honningbie
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Trichoptera (Vårfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: kjevemøll
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Rotetere (Korte antenner, likt ribbenett foran og bak, kort eller redusert snabel)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Rotetere (Korte antenner, likt ribbenett foran og bak, kort eller redusert snabel)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Glassvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Glassvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Viklere (Tverrbånd og/eller klokkeform i hvile)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Viklere (Tverrbånd og/eller klokkeform i hvile)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Påfuglspinnere
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Tussmørkesvermere

Stor snabelsvermer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Målere (Slank kropp og brede vinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Nattfly (Nyremerke på forvinge ytterst i cellen og ring i midten)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Nattfly (Nyremerke på forvinge ytterst i cellen og ring i midten)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)

Familie: Nattfly (Nyremerke på forvinge ytterst i cellen og ring i midten)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Mecoptera (Nebbfluer)

Familie: Snønebbfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Mecoptera (Nebbfluer)

Familie: Skorpionfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Siphonoptera (Lopper)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Overfamilie: Stankelbein
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Fjærmygg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Stikkmygg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Sviknott
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Gallmygg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Brachycera (Fluer)

Familie: Klegg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Brachycera (Fluer)

Familie: Dansefluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Brachycera (Fluer)

Familie: Spyfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Brachycera (Fluer)

Familie: Blomsterfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Caudata (Salamandere)

Småsalamander
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Caudata (Salamandere)

Storsalamander
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Bufo Bufo (Nordpadde)
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Hybridfrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Damfrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Spissnutefrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Buttsnutefrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Gymnophiona (Ormepadder)
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Sauria (Øgler)

Stålorm
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Sauria (Øgler)

Nordfirfisle
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Slettsnok
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Slettsnok
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Buorm
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Buorm
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Hoggorm
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Serpentes

Hoggorm
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Testudines (Skilpadder)

Glattkarett
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Testudines (Skilpadder)

Havlærskilpadde
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Crocodylia
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Chelicerata (Klosaksdyr)

Klasse: Arachnida (Edderkoppdyr)

Orden: Acari (Midd)Husstøvmidd
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Myriapoda (Mangefotinger)

Klasse: Chilopoda (Skolopendere)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Entognatha

Orden: Protura
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Zygoptera (Vannymfer)

Blåpraktvannymfe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Zygoptera (Vannymfer)

Spydblåvannymfe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Odonata (Øyenstikkere)

Underorden: Anisoptera (Libeller)

Starrlibelle
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Embiidina (Spinnfotinger)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Plecoptera (Steinfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Plecoptera (Steinfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Dermaptera (Saksedyr)

Skogsaksedyr
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Dermaptera (Saksedyr)

Vanlig saksedyr
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Notoptera
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Grønn løvgresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Ensifera (Løvgresshopper og sirisser)

Vortebiter
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Markgresshopper

Stor køllegresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Markgresshopper

Gråbrun markgresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Orthoptera (Rettvinger)

Underorden: Caelifera (Markgresshopper)

Familie: Markgresshopper

Gråbrun markgresshoppe
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Phasmida (spøkelsesinsekter)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Psocoptera (Støvlus)

Boklus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Phthiraptera (Lus)

Underorden: Mallophaga (pels- og fjærlus)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Sugere
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Bladlus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Mellus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hemiptera (Nebbmmunner)

Underorder: Sternorrhyncha (Plantelus)

Overfamilie: Dvergbladlus
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Maurløver
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Svampfluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Bladlusløver
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Voksvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Neuropterida (Nettvinger)

Familie: Voksvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Megaloptera (Mudderfluer)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Kortvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Løpebiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Bløtvinger
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Trebukker
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie:Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Coleoptera

Familie: Bladbiller
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Dvergvepser
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Gallvepser
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Ichneumonidae (Darwinvepser)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Familie: Ichneumonidae (Darwinvepser)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Crabronidae (Gravevepser 1)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Hymenoptera

Underorden: Apocrita (Stilkvepser)

Infraorden: Aculeata (Broddvepser)

Familie: Sphecidae (Gravevepser 2)
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Fjærmygg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Sviknott
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Nematocera (Mygg)

Familie: Gallmygg
Term
[image]
Definition
Rekke: Arthropoda (leddyr)

Underrekke: Hexapoda

Klasse: Insecta

Orden: Diptera (Tovinger)

Gruppe: Brachycera (Fluer)

Familie: Dansefluer
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Bufo Bufo (Nordpadde)
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Hybridfrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Damfrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Spissnutefrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Amphibia

Orden: Anura (Springpadder)

Buttsnutefrosk
Term
[image]
Definition
Rekke: Chordata (Ryggstrengdyr)

Underrekke: Vertebrata (Virveldyr)

Klasse: Reptilia

Orden: Squamata (Skjellreptiler)

Underorden: Sauria (Øgler)

Stålorm
Supporting users have an ad free experience!