Shared Flashcard Set

Details

Begrippen OVL
Glossery Ten Steps
51
Education
Graduate
03/26/2019

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Adaptief leren
Definition
Dynamisch model waarin de leerkracht keuzes maakt in het leerproces die passen bij de behoeften van de lln.
Term
Backward chaining
Definition
Part-task aanpak waarin de lln bij het eind begint en per taak verder naar het begin toe werkt.
Term
Case Study
Definition
Beschrijving van een taak waarin het begin, het doel en de gekozen oplossing worden aangeboden.
Past binnen: leertaak, illustratie bij domein model, ondersteunde informatie.
Term
Causaal model
Definition
Soort domein model.
De verhoudingen tussen principes duidelijk worden.
Term
Cognitieve feedback
Definition
Feedback op het leerproces/kwaliteit van performance of nonrecurrente aspecten. Nodig de lln uit tot reflectie.
Term
Cognitieve regel
Definition
Mentale representatie van een relatie tussen conditie en actie.
IF THEN rule.
Term
Cognitieve strategie
Definition
Een strategie van probleemaanpak binnen een taak domein (SAP). Stappenplan om tot het eind te komen.
Term
Component fluency hypothesis
Definition
Hypothese die zegt dat routine aspecten/recurrente aspecten trainen ervoor zorgt dat er minder cognitive overload is --> beter uitvoering van de hele taak.
Term
Conceptual model
Definition
Type domein model.
Omschrijft dingen, gebeurtenissen of activiteiten.
Term
Contextual interference
Definition
Leertaken hebben invloed op elkaar. Factoren zorgen voor snelle inbedding van vaardigheid binnen andere vaardigheden.
Term
Correctieve feedback
Definition
Type feedback waarin lln informatie krijgt over de kwaliteit van zijn doen op recurrente aspecten. Vaak gegeven als hint.
Term
Demonstratie
Definition
Voorbeeld wat laat zien hoe iemand de regels gebruikt. Kan in JIT info.
Term
Domein model
Definition
Omschrijving van te leren termen, feiten, concepten, principes en plannen. Voorbeelden van domeinmodellen zijn: conceptueel, causaal en structureel.
Term
Elaboration
Definition
Wanneer nieuwe informatie wordt verbonden aan iets wat lln al kennen/weten. Draagt bij aan schema construction. Vooral handig bij supportive information.
Term
Emphasis manipulation
Definition
Heeft niet de voorkeur. Wanneer de taak wordt toegespitst op één onderdeel van de hele taak, opbouwend in complexiteit.
Term
Fading
Definition
Presentatie van informatie en hulp worden minder aangeboden wanneer de lerende beter wordt.
Term
Fidelity
Definition
Mate waarin het de hele taak natuurgetrouw is. Psychological (vaardigheid), functional (omgeving hetzelfde), physical (look, feel, smell).
Term
Fractionation
Definition
Wanneer er losse, kleine dingen ingeoefend worden.
Term
Guidance
Definition
Hulp op het proces gericht bij het probleem oplossen. Rules of thump helpen hier.
Term
IF-THEN rule
Definition
Actie vraagt om een bepaalde regel. Rule-based analyse van recurrente vaardigheden.
Term
Inductief leren
Definition
A category of inductive learning processes, including generalization and discrimination, by which learners mindfully abstract from their concrete experiences. Inductive learning is a form of schema construction that is especially important for learning from learning tasks in real or simulated task environments. (Chapter 2)
Term
Instance
Definition
Een concreet voorbeeld van een principe, plan of concept. Kunnen bij de JIT gegevens als voorbeeld dienen.
Term
Just-In-Time display
Definition
Procedurele informatie over een regel om een (sub)doel te bereiken. Informatie wordt net op tijd aangeboden.
Term
Knowledge progression
Definition
Wijze van taakklasse sequentieren. Opeenvolgende taakklassen zullen steeds meer ingewikkelde informatie en modellen gebruiken.
Term
Mentaal model
Definition
Rijke representatie van hoe een domein is opgebouwd. Mentale modellen vallen uiteen in conceptueel(wat is dit), structureel(hoe zit het in elkaar) en causaal(hoe werkt het)
Term
Modeling example
Definition
= Een workout-example of case study + een demonstratie.
Probleemoplossend, leidt tot oplossing.
Term
Nonrecurrent constituent skill
Definition
Een vaardigheid die in elke situatie anders zal zijn, kan niet geautomatiseerd worden.
Term
Overlearning
Definition
Leren van to-be-automated vaardigheden. Worden heel veel getraind tot volledig automatisch.
Term
Performance constraint
Definition
=training wheels approach.
Onnodige zaken (waar lerende nog niks mee kan) worden nog niet aangeboden/geblokkeerd.
Term
Plan
Definition
Onderdeel wat nodig is om taken/kennis uit te voeren.
Mentale representatie van locatie in tijd/plaats. Als concepten geordend worden in ruimte=template. Als ze tijd ordenen=script.
Term
Prerequisite knowledge
Definition
Kennis die vooraf nodig is om dingen toe te passen of uit te voeren. Uitgesplitst in concepten, principes en plannen.
Term
Principle
Definition
Onderdeel wat nodig is om taken/kennis uit te voeren.
Mentale representatie waarin oorzaak-gevolg en natuurlijke processen relaties tussen concepten dominant zijn.
Term
Procedure
Definition
Stap voor stap uitleg van recurrente aspecten of taken. Stappen zijn acties en beslissingen. Information-processing analysis.
Term
Process worksheet
Definition
Een tool om tot een einddoel te komen. Meestal een beschrijving of fases van probleem oplossingen met de rules of thump daarbij.
Term
Concept
Definition
Onderdeel wat nodig is om taken/kennis uit te voeren.
Mentale representatie van dingen, gebeurtenissen, eigenschappen van dingen.
Term
Recurrent constituent skill
Definition
Onderdeel van complexe taak dat steeds vergelijkbaar is in diverse taken.
To-be-automated: deze vaardigheid moet geautomatiseerd worden.
Term
Rule formation
Definition
Lln plaatst nieuwe informatie bij een cognitieve regel die direct invloed heeft de taak/gedrag. Vooral belangrijk bij schema automation en procedurele informatie.
Term
Scaffolding
Definition
Probleemoplossende hulp ingebouwd in het leerproces. Neemt geleidelijk af.
Term
Schema automation
Definition
Leerproces waarin cognitieve regels leidend zijn terwijl de lerende niet bewust handelt, ze zijn geautomatiseerd. Rule formation en strengthening horen hierbij.
Term
Schema construction
Definition
Leerproces waarin cognitieve schema's worden opgebouwd. Zorgen voor nieuwe, niet geautomatiseerde processen. Inductief leren en elaboration horen hierbij.
Term
Segmentation
Definition
Part-task learning waarin procedures worden opgebroken in temporale of ruimtelijke stukken.
Term
Simplification
Definition
Part-task sequencing, hele taak opgesplitst in kleinere, steeds complexere stukken van de procedure.
Term
Simplifying conditions
Definition
Manier om leertaken te sequentieren, van de hele taak uitvoeren maar in een minder complexe vorm.
Term
Strengthening
Definition
Cognitieve regels worden elke keer dat ze gebruikt worden sterker. Advanced schema automation.
Term
Support
Definition
Manieren om lerende te helpen een taak uit te voeren. Product en proces georienteerd.
Term
Systematic approch to problem solving
Definition
Beschrijving van systematische aanpak om problemen op te lossen d.m.v. rule of thumb. Gemaakt door cognitieve strategie uit te werken.
Term
Task class
Definition
Verschillende leertaken op ongeveer hetzelfde complexiteitsniveau, kan worden uitgevoerd met dezelfde supportive information.
Term
Training wheel approach
Definition
Manier van instructie waarop informatie die nog niet belangrijk is/of teveel is weg wordt gelaten.
Term
Variability of practice
Definition
Organisatie van leertaken waarin variatie is aangebracht (vergelijkbaar met de echte wereld) bv situatie/context/way of presenting task
Term
Whole-task sequencing
Definition
Manier van leertaak sequentieren waarin de hele taak direct wordt aangeboden. Beginnen met de meest simpele versie van de real-life task.
Term
Rule-of-thump
Definition
Heurestic die een nonrecurrente vaardigheid helpt oplossen. Leidt niet altijd tot een concrete oplossing.
Supporting users have an ad free experience!