Shared Flashcard Set

Details

Bachelor
Så vi kan forberede os til eksamen :))
16
Biochemistry
Advanced
01/06/2023

Additional Biochemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
LB
Definition
Lysogeny Broth (medie)
Bruges til LB-medie og er særligt egnet til bakterievækst
Term
LV
Definition
Lentiviral vector
Integrerer DNA i værtcelles genom (risiko for forstyrrelse af gener)
Enkeltstrenget RNA
Livslang udtrykkelse
Term
MCS
Definition
Multiple Cloning Site
Område på plasmid som indeholder mange restriktions site. Typisk er hvert restriktions site unikt.
Term
PBS
Definition
Phosphate-Buffered Saline
Vandbaseret buffer, som typisk indeholder NaCl, KCl, Na2HPO4 og KH2PO4. Bufferen er isotonisk, så den matcher kroppens koncentration af salt og har er god til at opretholde en fysiologisk pH.
Kan bruges til at vaske celler
Term
PCR
Definition
Polymerase Chain Reaction
1. Denaturering (92-94 grader, H-bindinger brydes)
2. Annealing (Temperaturen sænkes til omkring 60 grader afhængigt af, om primerne er GC-, AT-rige, lange eller korte. Forward primer binder i 5' til 3' retning, og reverse primer binder i 3' til 5' retning.
3. Extension (72 grader, DNA-polymerase (Taq) rekruteres til primere og forlænger med nukleotider. Polymerasen falder enten af af sig selv, eller når temperaturen igen stiger til 92 grader. Dette kan give meget lange amplifikationer på original strengen, eftersom kopistrengen er kortere, vil der for hver cyklus blive lavet kortere og kortere kopier, så man til sidst ender med en størstedel af fragmenter, som kun indeholder det ønskede amplicon)
Term
pcDNA
Definition
Plasmid Cloning DNA
Meget almindeligt plasmid, som kan bruges til effektiv udtrykkelse af gener i de fleste cellelinjer.
Indeholder en CMV-promoter og MCS. Herefter kan et gen indsættes. Efter inserted findes BGH (påsætter polyA). Desuden indeholder plasmidet et gen for ampicillin-resistens.
Term
PGK
Definition
Phosphoglycerate Kinase (promoter)
Term
Rev
Definition
Reverse (primer)
Bruges til PCR og sekventering (på 5' til 3' retningen) sammen med en forward primer
Term
RPE
Definition
Retinal Pigment Epithelium (cells)
Pigmenterede celler som sidder på Bruch's membran
Emilie vil gerne transducere RPE celler med nanobodies
Term
SOC
Definition
Super Optimal Broth
Medie som bruges til sidste step ved transformation af E. coli. Indeholder peptider, aminosyrer, vitaminer, glukose og forskellige salte i lav opløsning
Term
TBS(-T)
Definition
Tris-Buffered Saline (+Tween20)
Almindeligt anvendt buffer, som bruges til vask af nitrocellulose membraner (Western Blot)
Term
VMD2
Definition
Vitelliform Macular Dystrophy 2 (promoter)
Ifølge litteraturen, at promoteren specifik til RPE-celler, melanocytter, osteoblaster mm.
Term
wAMD
Definition
Våd AMD (wet AMD)
Sen stadie af AMD, hvor nye blodkar lækker væske til omgivelserne.
Term
WB
Definition
Western Blot
Proteiner adskilles først med gelelektroforese. Herefter:
1. Transfer til membran af nitrocellulose
2. Blocking af uspecifikke bindingssteder for antistof (med skummetmælk)
3. Primær antistof (binder specifikt til protein, eks. til HA-tag)
4. Sekundær antistof (binder til primært antistof (typisk horse-raddish peroxidase)
5. Fremkaldelse
Term
WRPE
Definition
Woodchuck Hepatitis Virus Posttranscriptional Regulatory Element
Definition: DNA-sekvens som placeres downstream for et transgen. Ved transkription dannes en tertiær struktur af mRNA, som øger genudtrykkelsen og giver en højere TITER ved transduction. Man kender ikke den nøjagtige mekanisme.
Term
Ψ (Psi)
Definition
Retroviral packaging element
Bindingssted på plasmidet, hvor et viralt GAG-protein binder og pakker RNA ind i et viralt skelet. Er nødvendigt for at lave virus.
Supporting users have an ad free experience!