Shared Flashcard Set

Details

Australische doornetak - September 2017
Parkbreed - DPA-ST
37
Other
Not Applicable
09/15/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Australische doornetak.
Term
Hoe groot wordt de Australische doornetak man?
Definition
Man: 12 - 13 centimeter.
Term
Hoe groot wordt de Australische doornetak vrouw?
Definition
Vrouw: 15 centimeter.
Term
Hoe oud wordt de Australische doornetak in wild?
Definition
Maximaal 1,5 jaar (wild).
Term
Waar komt de Australische doornetak in het wild voor?
Definition
Zuidwesten van Australië en Nieuw-Guinea.
Term
Wat is de habitat van de Australische doornetak?
Definition
Habitat: (tropische) bossen.
Term
Wat is de leefvorm van de Australische doornetak?
Definition
Neutraal bij elkaar zijn (vormen geen kolonie, maar doen elkaar ook geen kwaad).
Term
Hoe lang is de draagtijd bij de Australische doornetak?
Definition
Na 4 tot 9 maanden komen de eitjes uit.
Term
Hoeveel jongen worden er per keer bij de Australische doornetak geboren?
Definition
Na 4 tot 9 maanden komen de eitjes uit.
Term
Wat is de status van de Australische doornetak?
Definition
Niet geëvalueerd (IUCN).
Term
Hoe wordt de Australische doornetak in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Giant prickly walkingstick.
Term
Hoe wordt de Australische doornetak in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Australische Gespenstheuschrecke.
Term
Hoe wordt de Australische doornetak in het Frans genoemd?
Definition
Frans: le Phasme tiare.
Term
Wat is het bijzondere aan de voortplanting van Australische doornetakken?
Definition
Het bijzondere is dat er tijdens de voortplanting meestal geen man aan te pas komt.
Dit heet parthenogenese.
Deze eitjes komen na 9 maanden uit.
Vanuit deze manier van voortplanten worden alleen vrouwtjes geboren die zich op hun beurt ook weer ongeslachtelijk kunnen voortplanten.
Term
Hoe kunnen er ook mannen worden geboren bij de Australische doornetak?
Definition
Wanneer er een mannetje in de buurt is en er een paring is geweest, komen de eitjes na ongeveer 4 maanden uit.
Het kunnen dan zowel vrouwtjes als mannetjes zijn.
Term
Hoe legt de Australische doornetak vrouw eieren?
Definition
Het vrouwtje slingert 2 tot 4 eieren per dag weg.
De eieren zijn harde, bruine bolletjes.
Term
Hoe heten de jongen van de Australische doornetak en wat is kenmerkend voor dit stadium?
Definition
Direct na het uitkomen worden de kleine doornetakjes nimfen genoemd.
Ze bewegen zich heel snel, in tegenstelling tot de volwassen dieren.
Ze lijken al op hun ouders met 6 dunne pootjes en sprieten maar dan heel dun.
Term
Hoe vaak vervelt de Australische doornetak en in elk tijdsbestek?
Definition
De jongen vervellen 6 tot 7 keer in de 4 of 5 maanden.
Term
Wanneer is de nimf getransformeerd in een volwassen Australische doornetak?
Definition
Na 4 tot 6 maanden is de Australische doornetak volwassen.
Term
Wat eet de Australische doornetak?
Definition
De doornetak eet voornamelijk bladeren.
Term
Waar lijkt de Australische doornetak man op en waar lijkt de vrouw op?
Definition
Deze soort lijkt op een doornentak (vrouwtje) of een dorre tak (mannetje), (camouflage).
Term
Man en vrouw verschillen nogal bij de Australische doornetak waartoe heeft dat geleid?
Definition
Het mannetje en het vrouwtje verschillen qua uiterlijk sterk van elkaar.
Er is lange tijd gedacht dat het twee verschillende soorten waren.
Term
Wat zijn kenmerken van de Australische doornetak man?
Definition
Het mannetje is slank, glad en gevleugeld.
Term
Wat zijn kenmerken van de Australische doornetak vrouw?
Definition
Het vrouwtje is dik, stekelig en heeft kleine vleugeltjes waar niet mee gevlogen kan worden.
Ook heeft zij op haar hoofd stekels.
Term
Wie zijn donkerder bij de Australische doornetak de mannen of de vrouwen?
Definition
Vaak zijn mannetjes donkerder dan de vrouwtjes.
Term
Hoe camoufleert de Australische doornetak zich?
Definition
Mimicry.
Term
Hoe versterkt de Australische doornetak de mimicry die zij toepassen?
Definition
Ze wiegen heen en weer om zo op een echte tak in de wind te lijken.
Term
Wat doet de Australische doornetak als die zich bedreigd voelt?
Definition
Als ze zich bedreigd voelen kunnen ze een stof afscheiden die niet onaangenaam ruikt.
Genoemd wordt de geur van pindakaas, toffee of azijn.
Term
Waar zijn de Australische doornetakken te vinden in DPA?
Definition
Deze soort is te vinden bij de Gastenservice.
Term
Hoeveel Australische doornetakken zijn er in DPA?
Definition
Er leven meerdere Australische doornetakken in DPA.
Term
Wat eet de Australische doornetak in DPA?
Definition
Het voedsel bestaat uit verschillende bladeren.
Term
Valt de Australische doornetak onder EEP, ESB of geen programma?
Definition
Geen programma.
Term
Welke dieren worden aangetrokken door de buitenste laag van de eieren van de Austalische doornetak?
Definition
De door het wijfje weggeschoten eieren hebben een buitenlaag die mieren aantrekt.
Term
Wat doen mieren met de eieren van de Australische doornetak?
Definition
De mieren dragen de eieren naar hun nest, eten de voor hen smakelijke buitenlaag en gooien de verder nog intacte eieren op hun afvalhoop, waar de eieren tenslotte uitkomen.
Term
Waar lijken de pasgeboren Australische doornetakken op?
Definition
Jongen die uit het ei komen (nymphen) lijken niet alleen op mieren, ze gedragen zich ook als mieren.
In tegenstelling tot oudere dieren rennen ze.
Term
Wat is parthenogenese, zoals dat o.a. bij de Australische doornetak het geval is?
Definition
Het fenomeen van ongeslachtelijke voortplanting heet parthenogenese, het woord komt van het Griekse parthenos, dat ‘maagd’ betekent, en genesis, oftewel ‘geboorte’.
Mannetjes kunnen dat niet omdat ze nu eenmaal geen eieren kunnen leggen.
Een ei is meer dan een kiem zoals een zaadcel, het is ook een manier om voedsel voor het embryo op te slaan en om het te beschermen tegen uitdroging en andere gevaren van buiten.
Term
Welke truc kan de Australische doornetak uitvoeren?
Definition
Bovendien heeft de doornetak een truc in petto.
Bepaalde mieren denken dat de eitjes zaden zijn, en nemen die mee het nest in.
Als lokkertje kunnen ze de buitenkant ervan opeten, maar de rest is hard en oneetbaar.
Als de eitjes uitkomen dan lijken de nimfen als twee druppels water op de mieren om hen heen: een zwart lijfje met rode kop.
De nimfen wandelen naar buiten en beginnen een leven als wandelende tak.
Supporting users have an ad free experience!