Shared Flashcard Set

Details

Atom
vlastnosti atomu
10
Physics
6th Grade
11/27/2017

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
atom
Definition
skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony.
Term
elektron
Definition
částice se záporným elektrickým nábojem.
Term
proton
Definition
částice s kladným elementárním elektrickým nábojem
Term
neutron
Definition
částice bez elektrického náboje (neutrální částice)
Term
jádro
Definition
obsahuje protony a neutrony
Term
elektronový obal
Definition
obsahuje elektrony
Term
kationt
Definition
kladný iont
Term
aniont
Definition
záporný iont
Term
Atom je elektricky neutrální
Definition
počet elektronů v obalu atomu je stejný jako počet protonů v jádru atomu
Term
iont
Definition
částice, která vznikla odtržením/přijetím elektronu z obalu
Supporting users have an ad free experience!