Shared Flashcard Set

Details

Atmosfera Terestră
.
24
Geography
9th Grade
01/13/2020

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
ANTICICLON
Definition
Areal cu presiune atmosferică ridicată de unde aerul are tendința de a se deplasa spre centru către arealele cu presiune scăzută.
Term
CICLON
Definition
Arie cu presiune atmosferică scăzută care atrage aerul din zonele înconjurătoare cu presiune ridicată.
Term
CICLON TROPICAL
Definition
Areal cu presiune foarte scăzută care se formează predominant în lungul tropicelor.
Term
MAGNETOSFERĂ
Definition
Porțiune din spațiul circumterestru în care își face simțită acțiunea câmpul magnetic al Terrei.
Term
MEZOSFERĂ
Definition
Porțiune întinsă de la stratopauză până la limita cu ionosfera.
Term
OZONOSFERA
Definition
Porțiune a stratosferei formată din ozon.
Term
STRATOSFERA
Definition
Porțiune situată la limita exterioară a troposferei.
Term
TERMOSFERA (IONOSFERA)
Definition
Porțiune caracterizată prin creșterea temperaturii și existența straturilor ionizate.
Term
TROPOSFERA
Definition
Stratul inferior al atmosferei.
Term
ALBEDO
Definition
Capacitatea de reflexie a diferitelor tipuri de suprafețe
Term
BILANȚ RADIATIV
Definition
Diferență dintre suma tuturor fluxurilor radiative primite și suma fluxurilor radiative cedate.
Term
CONVERGENȚĂ ATMOSFERICĂ
Definition
Zonă de convergență orizontală a aerului, situată la Ecuador.
Term
DIVERGENȚĂ ATMOSFERICĂ
Definition
Zonă de deplasare divergentă a aerului, situată la tropice și cei doi poli.
Term
FRONT ATMOSFERIC
Definition
Zonă de separare a două mase atmosferice.
Term
MASĂ DE AER
Definition
Porțiune a atmosferei terestre, caracterizată prin omogenitatea anumitor proprietăți ale aerului.
Term
PRESIUNE ATMOSFERICĂ
Definition
Apăsarea exercitată de atmosferă pe suprafața scoarței terestre.
Term
RADIAȚIA ATMOSFEREI
Definition
Radiație indirectă care provine de la elementele componente ale atmosferei.
Term
RADIAȚIA DIRECTĂ
Definition
Radiația solară care ajunge pe suprafața terestră, contribuind la încălzirea acesteia.
Term
SECETĂ
Definition
Fenomen de absență a precipitațiilor.
Term
AMPLITUDINE TERMICĂ
Definition
Diferența de temperatură între valorile extreme înregistrată în același loc.
Term
NOR
Definition
Aglomerare de produse de condensare, lichide sau solide, situate în atmosferă.
Term
TOPOCLIMAT
Definition
Ansamblul variațiilor înregistrate de elementele meteorologice caracteristice unui anumit teritoriu.
Term
VÂNTURI PERIODICE
Definition
Vânturi care se produc cu o anumită frecvență în timp.
Term
VÂNTURI PERMANENTE
Definition
Vânturi care se produc aproape tot timpul anului.
Supporting users have an ad free experience!