Shared Flashcard Set

Details

arbete och energiomvandlingar G nivå
arbete och eneregi G nivå
17
Physics
9th Grade
11/16/2009

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
i vilken enhet mäts arbete?
Definition
Newton meter, förkortningen Nm
Term
i vilken enhet mäts energi?
Definition
Nm (newtonmeter) eller J (Joule)
Term
i vilken enhet mäts effekt?
Definition
W (watt), Nm/s (newtonmeter per sekund) J/s (joule per sekund)
Term
vad heter lägesenergi och rörelseenergi med ett gemensamt namn?
Definition
vad heter lägesenergi och rörelseenergi med ett gemensamt namn?
= mekanisk energi
Term
nämn 3 fossila bränslen
Definition
olja, kol och naturgas (kommer från döda växter)
Term
nämn tre förnyelsebara bränslen
Definition
solkraft, energiskog, etanol, vindkraft
Term
varför heter det förnyelsebara bränslen?
Definition
De kallas så därför de tar inte slut. Energiskog tar slut om man inte nyplanterar.
Term
Vad är växthuseffekten?
Definition
Solens strålar kommer in och värmer upp luften och den varma luften kan inte komma ut igen. Då blir det varmare på jorden. Koldioxid är en växthusgas som gör att det blir varmare på jorden. Växthuseffekten gör det också möjligt för oss att bo på jorden.
Term
Är kärnkraft en förnyelsebar energikälla (dvs. tar inte slut)?
Definition
Kärnkratfen kommer att ta slut därför är den en icke förnyelsebar energikälla.
Term
Vad är fördelarna och nackdelarna med kärnkraft?
Definition
Fördel = påverkar inte växthuseffekten
Nackdel = kommer ta slut och radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i minst 1000år.
Term
Vilka energiomvandlingar sker i vindkraftverk?
Definition
vindens rörelseenergi -> ljudenergi och rörelseenergi i en generator -> värmeenergi när generatorn blir varm -> elenergi produceras i generatorn.
Term
Vad är biobränsle?
Definition
Biobränsle är bränsle som vi får från växter tex. energiskog, etanol, ved, halm m.m.
Biobränlsen påverkar inte koldioxidhalten om det planteras nytt.
Term
Hur lyder mekanikens gyllene regel?
Definition
det man vinner i kraft förlorar man i väg. (eller det man förlorar i kraft vinner man i väg)
Term
ge några exempel på när man använder mekanikens gyllene regel.
Definition
domkraft, hävstång, lutande plan, serpentiväg, en trappa, en skruv etc.
Term
utförs det ett arbete då man bär en 20kg tung tv 200m på plan mark?
Definition
Nej! Man övervinner ingen kraft. För att utföra ett arbete måste personen gå uppför något eller lyfta tv:n uppåt.
Term
utför man ett arbete om man lyfter en kartong med böcker?
Definition
Ja, man motverkar gravitationen och förflyttar böckerna uppåt.
Term
Vad händer med lägesenergin om man hoppar från en trampolin?
Definition
Lägesenergin omvandlas till rörelseenergi
Supporting users have an ad free experience!