Shared Flashcard Set

Details

arbete och energiomvandlingar
övning i arbete och energipmvandlingar
40
Physics
9th Grade
11/13/2009

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
i vilken enhet mäts arbete?
Definition
Newton meter, förkortningen Nm
Term
i vilken enhet mäts energi?
Definition
Nm (newtonmeter) eller J (Joule)
Term
i vilken enhet mäts effekt?
Definition
W (watt), Nm/s (newtonmeter per sekund) J/s (joule per sekund)
Term
hur stort arbete utför du om du väger 50kg och klättrar 5 meter rakt upp?
Definition
hur stort arbete utför du om du väger 50kg och klättrar 5 meter rakt upp?
50kg x 10 x 5m = 500 x 5 = 2500Nm
Term
vad heter lägesenergi och rörelseenergi med ett gemensamt namn?
Definition
vad heter lägesenergi och rörelseenergi med ett gemensamt namn?
= mekanisk energi
Term
vilka energiomvandlingar sker när man tänder en lampa?
Definition
elektrisk energi, rörelseenergi (elektroner rör sig i sladden), värme energi och ljusenergi
Term
hur stor verkningsgrad har en lampa som drar 40 watt och lyser med 5 watt?
Definition
hur stor verkningsgrad har en lampa som drar 40 watt och lyser med 5 watt?
svar: 5/40=0,125 = 12,5% verkningsgrad
Term
vad betyder ordet verkningsgrad?
Definition
Hur mycket i procent som man får ut(nyttig energi) av den tillförda energin. räknas ut genom = nyttig energi/tillförd energi = verkningsgrad i procent
Term
hur stor effekt har du om du (50kg) springer upp för 5 meter trappor på 6 sekunder?
Definition
hur stor effekt har du om du (50kg) springer upp för 5 meter trappor på 6 sekunder?
Svar = effekt = arbete/tid i sekunder = (50kg x 10 x 5m)/6s = 2500/6 = 416,67Nm/s eller watt
Term
en person sitter på en gungbräda 2 meter ut och väger 50kg. Var skall person 2 sätta sig om han väger 75kg?
Definition
en person sitter på en gungbräda 2 meter ut. Var skall person 2 sätta sig om han väger 75kg?
svar = (2m x 50kg = 75 x ?
? = (2 x 50)/75 = 1,333m
Term
nämn 3 fossila bränslen
Definition
olja, kol och naturgas (kommer från döda växter)
Term
nämn tre förnyelsebara bränslen
Definition
solkraft, energiskog, etanol, vindkraft
Term
Om en bil A har verkningsgraden 10% och en annan bil B har verkningsgraden 40%, vilken bil har högst verkningsgrad?
Definition
Bi1 B (40%) eftersom 40% blir till rörelseenergi och 60% blir till ljudenergi och värmeenergi.
Term
varför heter det förnyelsebara bränslen?
Definition
De kallas så därför de tar inte slut. Energiskog tar slut om man inte nyplanterar.
Term
hur räknar man ut verkningsgraden på något?
Definition
hur räknar man ut verkningsgraden på något?
Svar: Man dividerar(delar) nyttig energi / tillförd energi= verkningsgraden i procent.
tex. 5watt/50watt = 0,10 = 10% verkningsgrad
Term
Vad är växthuseffekten?
Definition
Solens strålar kommer in och värmer upp luften och den varma luften kan inte komma ut igen. Då blir det varmare på jorden. Koldioxid är en växthusgas som gör att det blir varmare på jorden. Växthuseffekten gör det också möjligt för oss att bo på jorden.
Term
Är kärnkraft en förnyelsebar energikälla (dvs. tar inte slut)?
Definition
Kärnkraften kommer att ta slut därför är den en icke förnyelsebar energikälla.
Term
Vad är fördelarna och nackdelarna med kärnkraft?
Definition
Fördel = påverkar inte växthuseffekten
Nackdel = kommer ta slut och radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i minst 1000år.
Term
Hur stor del av världens energi kommer från fossila bränslen(de som kommer från kol, olja och naturgas)?
Definition
60%!!
Term
Hur stor del av Sveriges energi kommer från fossila bränslen(de som kommer från kol, olja och naturgas)?
Definition
40%!
Term
Vilka energiomvandlingar sker i vindkraftverk?
Definition
vindens rörelseenergi -> ljudenergi och rörelseenergi i en genergator -> värmenergi när generatorn blir varm -> elenergi produceras i generatorn.
Term
vilket fordon har högst verkningsgrad? Elbil eller bensinbil?
Definition
Elbilen har verkningsgraden ca 80%
Bensinbil har verkningsgraden ca 30%
elbilen har minst energiförluster.
Term
Vad innebär Kyotoprotokollet?
Definition
1997 bestämde 170 länder att de skulle minska sina koldioxidutsläpp och detta skrevs under i kyotoprotokollet.
Term
Vad är biobränsle?
Definition
Biobränsle är bränsle som vi får från växter tex. energiskog, etanol, ved, halm m.m.
Biobränlsen påverkar inte koldioxidhalten om det planteras nytt.
Term
Hur lyder mekanikens gyllene regel?
Definition
det man vinner i kraft förlorar man i väg. (eller det man förlorar i kraft vinner man i väg)
Term
ge några exempel på när man använder mekanikens gyllene regel.
Definition
domkraft, hävstång, lutande plan, serpentiväg, en trappa, en skruv etc.
Term
utförs det ett arbete då man bär en 20kg tung tv 200m på plan mark?
Definition
Nej! Man övervinner ingen kraft. För att utföra ett arbete måste personen gå uppför något eller lyfta tv:n uppåt.
Term
hur stort arbete utförs om man går uppför en backe som är 500m hög och du väger 50kg?
Definition
svar= 50kg x 10 x 500m = 250000Nm
Term
hur stor lägesenergi får en person som går uppför en backe som är 500m hög och du väger 50kg
Definition
50kg x 10 x 500m = 250000Nm eller J (joule)
Term
utför man ett arbete om man lyfter en kartong med böcker?
Definition
Ja, man motverkar gravitationen och förflyttar böckerna uppåt.
Term
vem utför mest arbete; en person A som väger 100kg och går upp till 5:an på badet eller en person B som väger 50kg och går upp till 10:an på badet?
Definition
A = 100kg x 10 x 5m = 5000Nm
B = 50kg x 10 x 10m = 5000Nm
dvs. de utför lika mycket arbete!
Term
Vad händer med lägesenergin om man hoppar från en trampolin?
Definition
Lägesenergin omvandlas till rörelseenergi
Term
En väska dras på plan mark med 50 Newton 20 meter, hur stort arbete utförs?
Definition
En väska dras på plan mark med 50 Newton 20 meter, hur stort arbete utförs?
50N x 20m = 1000Nm
Term
Vad ändras på månen jämfört med jorden; massan eller tyngden?
Definition
Vad ändras på månen jämfört med jorden; massan eller tyngden?
massan är alltid det samma men tyngden minskar eftersom det är en lägre dragningskraft på månen.
Term
Sara vill gunga gungbräda med sin pappa. Sara väger 25kg och sitter 4meter från mitten, Pappan väger 75Kg. Hur långt ut från mitten skall pappan sitta för att det skall bli jämvikt?
Definition
Sara vill gunga gungbräda med sin pappa. Sara väger 25kg och sitter 4meter från mitten, Pappan väger 75Kg. Hur långt ut från mitten skall pappan sitta för att det skall bli jämvikt?
Svar:
25kg x 4m = 75kg x ?m
(25kg x 4m)/75kg = 1 meter
Svar 1 meter från mitten!
Term
Sara vill gunga gungbräda med sin pappa. Sara väger 25kg och sitter 4 meter från mitten, Pappan sitter en meter ifrån mitten och det blir jämvikt. Vad väger pappan?
Definition
Sara vill gunga gungbräda med sin pappa. Sara väger 25kg och sitter 4 meter från mitten, Pappan sitter en meter ifrån mitten och det blir jämvikt. Vad väger pappan?
Svar =
25kg x 4m = ?Kg x 1m
(25kg x 4m)/1m = 100kg!
svar: pappan vägen 100kg
Term
En låda väger 20kg och skall lyftas 2 meter upp. Hur stor kraft krävs för att lyfta lådan?
Definition
En låda väger 20kg och skall lyftas 2 meter upp. Hur stor kraft krävs för att lyfta lådan?
svar: 20kg x 10 = 200N (Newton)
det krävs en kraft på mer än 200N för att lyfta lådan
Term
Vilken är effekten om ett arbete på 450J utförs på 2 sekunder?
Definition
Vilken är effekten om ett arbete på 450J utförs på 2 sekunder?
Svar= Effekt = arbete/tid = 450J/2sekunder= 225J/s eller 225Watt
Term
hur lyder energiprincipen?
Definition
Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas!
Supporting users have an ad free experience!