Shared Flashcard Set

Details

Arbeidsrecht
Recht
8
Advertising
Not Applicable
10/14/2015

Additional Advertising Flashcards

 


 

Cards

Term
Beschrijf het begrip 'cao'
Definition
Een cao is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden tussen 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer vakbonden
Term
Welke partijen sluiten een cao?
Definition
werkgeversorganisaties en 1 of meer vakbonden
Term
Noem 3 voorbeelden van vakbonden
Definition
FNV: de grafische bond
CNC: de Nederlandse vereniging van journalisten
Term
Noem 4 vakcentrales
Definition
CFNW: de federatie Nederlandse Vakbeweging
CNV: christelijk nationaal vakverbond
MHP: de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel
Term
Noem de landelijke werkgeversorganisaties
Definition
FME grootmetaal
De werknemersorganisatie voor bankbedrijf
Het algemeen verbond bouwbedrijf
Algemene Werknemersverzekering
MKB Nederland
Term
Hoe werkt een cao?
Definition
Hiervoor zijn vier antwoorden mogelijk:
-Werkgever die is aangesloten bij een werkgeversorganisatie: de arbeidsvoorwaarden uit de cao gelden voor alle werknemers in een bedrijf

-Niet aangesloten werkgever:
in een bedrijf waarbij de werkgever niet is aangesloten bij een werkgevers geldt de cao niet, maar hij mag wel worden toegepast

-Cao algemeen bindend verklaard
wanneer de cao algemeen bindend is verklaard gelden voor alle werkgevers en werknemers de arbeidsvoorwaarden van de cao

-Minimum cao en standaard cao
wanneer een werkgever is verboden moet hij minstens deze arbeidsvoorwaarden aanbieden. De werkgever mag wel in een individueel arbeidsovereenkomst met een bepaalde werknemer meer loon of vakantiedagen aanbieden maar niet minder. Op het moment dat de cao dwingend is mag er niet naar boven worden afgeweken, dit noem je het standaard cao.
Term
Wat zijn de gevolgen van een algemeen verbindend verklaring van de cao
Definition
De werkgever moet zich aan de arbeidsvoorwaarden moet houden die in de cao gelden als je als werkgever bent verbonden in een cao
Term
Beschrijf de hoofdlijnen van het stakingsrecht
Definition
-Georganiseerde of wilde staking
er is sprake van een wilde staking als de staking niet wordt gesteund of georganiseerd door de vakbond

-laatste middel
Het stakingsmiddel mag pas worden gebruikt als de vakbond het uiterste heeft gedaan om het conflict op een andere manier op te lossen

-Zorgvuldig
een staling moet ruim van tevoren worden aangemoedigd en de vakbonden moeten voldoende maatregelen nemen om eventuele ongemakken en onveilige situaties te voorkomen

-Stakingsrecht voor ambtenaren
Ambtenaren mogen ook staken maar zij moeten meer dan andere werknemers rekening houden met de gevolgen die de staking voor de burgers heeft.
Supporting users have an ad free experience!