Shared Flashcard Set

Details

Apele Terrei-Oceanele
N/A
15
Geography
9th Grade
04/01/2015

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term

 

Curent oceanic

Definition

Deplasare de mari dimensiuni a apelor oceanice, realizată la suprafaţă, în cadrul diferitelor bazine, generată de rotaţia Pământului, de încalzirea diferită a oceanului sau de diferenţa de densitate a apelor marine.

Term


Eustatism

Definition

Mişcări oscilatorii ale nivelului Oceanului Planetar; acestea pot fi pozitive (de ridicare) sau negative (de coborâre) faţă de o anumita valoare considerată medie.

Term

 

Flux


Definition

Perioadă ascendentă a mişcării mareice, când apa oceanului şi apa fluviilor din estuare au o mişcare de ridicare.

 

Term

 


Reflux

Definition

Perioadă descendentă a mişcării mareice.

Term

 


Forţa Coriolis

Definition

Forţa de abatere a corpurilor care se deplasează pe suprafaţa Pământului datorată mişcarii de rotaţie; pentru corpurile care se deplasează de la Ecuator spre Poli, abaterea este spre dreapta în emisfera nordică şi spre stânga în emisfera sudică; pentru corpurile care se deplasează de la Poli spre Ecuator, abaterea este inversă.

Term

 


Curent cald

Definition

Curent ale cărui ape sunt mai calde decât apele oceanice înconjurătoare.

Term

 

Banchiză 

Definition

Suprafaţa îngheţată în mod permanent sau temporar a oceanului.

Term

 

Mareele

 

Definition

Sunt oscilaţii ale nivelului oceanului care reprezintă ridicări (flux) sau coborâri (reflux) periodice faţă de o situaţie considerată mijlocie.

Term

 

Valurile

Definition

Sunt mişcări ondulatorii ale apei; majoritatea sunt produse de vânturi dar, uneori, şi de cutremure sau de erupţii vulcanice subterane.

Term

 


Curent rece

Definition

Curent ale cărui ape au temperaturi mai scăzute decât apele înconjurătoare.

Term

 


Bazin hidrografic

Definition

Suprafaţă a uscatului de unde precipitaţiile căzute din atmosferă se concentrează spre o singură apă curgătoare.

Term

 


Criosferă

Definition

„Sfera” apei în stare solidă.

 

Term

 


Endoreic

Definition

Regiune fără scurgere acvatică exterioară.

Term

 


Gheţar

Definition

Sistem material format din gheaţă în stare solidă; poate avea de la dimensiuni continentale la dimensiuni foarte mici.

Term

 


Hidrologie

Definition

Ştiinţa care se ocupă cu studierea învelişului de apă al planetei (hidrosfera), precum şi cu elementele, procesele şi sistemele care îi  sunt caracteristice.

Supporting users have an ad free experience!