Shared Flashcard Set

Details

Anthropology
Скелет и костни останки на терен
13
Anthropology
Not Applicable
06/08/2024

Additional Anthropology Flashcards

 


 

Cards

Term

Определяне на възраст по кости

Определяне на възраст при новородените до 6 месеца 

И

При ембрионално развитие 

 

Definition

Дължина на диафизите 

Развитие на млечно съзъбие

Нараснала долночелюстна кост в симфиза 

Срастване на pars tympanica 

 

Само дължина на диафизите 

Term

Определяне на възраст по кости 

Малки деца от 6 месеца до 6 години 

Definition

1. Дължина на диафизите 

2. Развитие на млечно съзъбие 

Term

Определяне на възраст по кости 

Деца възраст 6- 12 години 

Definition

1. Дължина на диафизи

2. Смяна млечно с постоянно съзъбие 

3. Реконструирана дължина на диафизите с прилежащи епифизи 

 

Term

Определяне възраст по кости

Юноши възраст 12-18 години 

Definition

1. Развитие на постоянно съзъбие

2. Срастване на диафизи с епифизи 

3. Срастване на тазова кост

4. Реконструирана дължина на диафизите с прилежащи епифизи

5. Срастване на сфено- окципитална синхондроза

 
 
Term

 Определяне възраст по кости

20- 50 години 

Definition

1.Срастване епифиза към диафиза 

2.Зъбно абразио (изтриване на зъбния емайл)

3.

Облитерация на черепните шевовe

4.Релеф на симфизна повърхност на пубисната кост

5.Релеф на аурикуларната повърхност на илиачната тазова кост

Term

Определяне на възраст по кости 

над 60 години 

Definition
облитерация на черепните шевове
Term
Различни културни въздействия върху костите и черепа
Definition

Намеси като трепанация, татуировки и пиърсинги

Изкуствена деформация на черепа - привързани една лента на челната кост и една лента на теменните кости - показва отношението към бебетата - различни типове и с кърпа и с ленти- в българия средновековие

Term
Видове намеси
Definition

Пълна и непълна трепанация- разрушаване само на горния кортикален слой на костта докато при пълната имаме пълно достигане до мозъчните обвивки. 

Татуировки пиърсинги

Пробиване на череп 

 

Term

Определяне на раса 

Характеристики на европеидна раса 

Definition

Долихокранен мозъков дял

Ортогнатно оформяне

Изявена хоризонтална профилировка на лицето

Тясно лице и тесен нос оформен като anthropina

Профилирани носови кости 

Ниски правоъгълни очници

Term

Определяне на раса 

Характеристики на монголоидна раса 

Definition

Брахикранен мозъков дял 

Прогнатно оформяне 

Плоска хоризонтална профилировка на лицето

Широко лице и нос

Плоски носови кости

Долен ръб на носа оформен като nossa praenasalia

Високи очници

Лопатообрадност 

Term

Определяне на раса

Характеристика на негроидния тип

Definition

Мезокранно оформяне на мозъковия дял

Прогнатно оформяне 

Изявена хоризонтална профилировка на лицето 

Тясно лице и много широк нос

Сърцевидно оформен нос и плоски конкавни носови кост

Долен отвор оформен като sulcus praenasalis

Ниски очници 

Term

Определяне на пол

Всички характеристики на мъжки пол 

Definition

Тесен вход на малък таз

Високо разположени илиачни кости

Остър пубисен ъгъл

Тясна кръсцова кост

Право рамо на пубисна кост

Тесен отвор на ишиадична изрезка 

Формата на затуления отвор е овална

Широка и къса форма на симфизна повърхност 

Объл горен ръб на очницата и всичко силно 

Малък долночелюстен ъгъл и всичко изявено 

Term

Определяне на пол

Характеристика на женски пол 

Definition

Широк вход към малък таз

Хоризонтално поставени крила

Тъп пубисен ъгъл

Къса и широка кръсцова кост

Извито навън долно рамо

Широка форма на ишиадична изрезка 

Тясна и дълга форма на симфизна повърхност

Формата на затуления отвор е подобна на триъгълник 

Изправена челна кост, остър ръб на очницата и всичко е слабо изявено

Голям тъп ъгъл на долна челюст и всичко слабоизявено

Supporting users have an ad free experience!