Shared Flashcard Set

Details

algemene
p 154 - 00
38
Psychology
Intermediate
08/20/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
selectieve aandacht
Definition
hoe goed personen zich op 1 informatiebron kunnen concentreren en afleiders negeren
Term
verdeelde aandacht
Definition
hoe goed personen meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren
Term
coctailparty effect: colin cherry
Definition
spraakschaduwen
koptelefoon met rechter kant boodschap en linker kant andere boodschap
aandacht verplaatsen
Term
filtertheorie van Broadbent
Definition
Sensorisch geheugen (onbeperkte capaciteit) -->
selectieve filter (zuivert data op niveau van gewaarwording) -->
korte termijn geheugen (selecteert signaal)
Term
late selectie theorie van Morey
Definition
genegeerde info wordt niet volledig onderdrukt op niveau van gewaarwording. een deel sijpelt door de filter en betekenis wordt verwerkt
(bv je bent op gesprek geconcentreerd maar je hoort iemand je naam zeggen)
Term
attenuatietheorie van Treisman
Definition
aandacht speelt hier een vroege rol, maar de attenuatiefilter verzwakt de info waar geen aandacht op gericht is bij de overgang van sensorisch geheugen naar korte termijn geheugen
Term
waarom worden visuele signalen beter weg gefilterd dan auditieve?
Definition
omdat geluiden vaak geassocieerd zijn met belangrijke en soms levensbedreigende gebeurtenissen
Term
feature integration theorie van Treisman & Gelade
Definition
detectie van kenmerken in 2 stadia
- automatisch parallel over hele visuele veld, verschillende stimulus springt er uit, pop up effect
- verschillende kenmerken v stimulus worden geintegreerd tot geheelm vereist energie en verloopt serieel + heeft selectieve aandacht nodig
Term
selectieve aandacht
zaklantaarn of zoomlens?
Definition
zaklantaarn die je op verschillend plaatsen in je visuele veld kan richten
Term
bottom up controle
Definition
exogeen
onze aandacht wordt gevangen door een gebeurtenis in de omgeving
Term
top down controle
Definition
endogeen
onze geest bepaald waar onze aandacht naartoe gaat
Term
welke prikkels hebben er voorrang?
exogene
endogene
Definition
exogene prikkels hebben voorrang op endogene prikkels
maar volgens Pashler enkel wanneer dit in overeenstemming is met de doelen die der persoon op dat moment nastreeft
Term
is aandacht plaatsgebonden of voorwerpsgebonden?
Definition
aandacht is zowel plaats als voorwerpsgebonden
Term
wat gebeurd er met signalen waar we onze aandacht niet op richten?
Definition
die moeten actief onderdrukt worden om ons gedrag niet te beinvloeden
Term
positieve priming bij aandacht
Definition
stimulus wordt makkelijker verwerkt als voorafging door gerelateerde stimulus
Term
negatieve priming bij aandacht
Definition
verwerking stimulus wordt moeilijker als voordien gerelateerde stimulus aangeboden werd dan als voordien neutrale stimulus aangeboden werd
Term
terugkeerinhibitie
+ conclusie van Snyder & Kingstone
Definition
mechanisme dat bijhoudt waar we onze aandacht al naar gericht hebben
+ we kunnen tot 5 plaatsen ver onthouden waar we al geweest zijn en dus niet meer naartoe moeten
Term
cognitieve controle taak van Meuter & Allport over het taakwisseling paradigma
Definition
- cijfers in duits en engels benoemen
- moeilijker bij snelle taalwisseling
- moeilijker wisselen naar moedertaal = inhibitie
Term
veranderingsblindheid
Definition
illustratief feit dat wij de illusie hebben meer uit omgeving op te nemen dan we werkelijk doen
Term
individuele verschillen bij verdeelde aandacht
Definition
- verwerkingssnelheid
- leeftijd
- ervaring met cognitieve controle
x computerspelletjes +++
x tweetaligen +++
x mediamultitasking -
Term
Logan: verdeelde aandacht
Definition
hoe meer herinneringen, hoe makkelijker ze opgehaald kunnen worden
Term
Norman & Shallice: verdeelde aandacht
Definition
- schema's
x fietsen
x lezen
- conflict monitoring systeem
x aanpassen van schema's
Term
Schneider & Shiffrin: onderscheid tussen gecontroleerde en automatische processen
Definition
- gecontroleerde
onder bewuste controle, mentale inspanning, makkelijk onderbroken en relatief traag
- automatische
snel, zonder bewuste aandacht en moeilijk te onderbreken
Term
La Heij: assymetrische interferentie bij stroop taak
Definition
effect is kleiner als men woorden hardop moet lezen
= evidentie dat het lezen van de woorden makkelijker gaat dan het benoemen van kleuren
Term
Bialystok over kosten van taakwisseling
Definition
2taligen over algemeen minder moeite met omschakeling dan 1taligen
Term
ADHD
Definition
- ontwikkelingsstoornis
-2-4x meer bij jongens
- hyperactiviteit, aandachtstekort, impulsiviteit
- genetisch: 30% ouders leiden ook aan adhd
- omgevingsinvloeden
- problemen met stop paradigma, tekort aan inhibitiecontrole
Term
herseninfarct (aandachtsproblemen)
Definition
bloedvat in hersenen verstopt waardoor deel vd hersenen geen zuurstof meer krijgt 80%
Term
hersenbloeding
Definition
bloedvat barst waardoor bloed in de hersenen terecht komt 20%
Term
gevolgen van hersenaandoeningen
Definition
- concentratieproblemen
- moeite aandacht te verdelen
- moeite aandacht vol te houden
- problemen met cognitieve controle
Term
hemineglect
Definition
geen aandacht meer voor helft van de omgeving
(zie hannibal serie met halve klok)
Term
subliminale perceptie
Definition
stimuli die het gedrag beinvloeden zonder dat ze bewust waargenomen worden
- perceptie onder de drempel van bewustzijn
Term
Kunst-Wilson & Zajonc: sublimimale perceptie
x aanbieden van veelhoeken
Definition
onbewust veelhoeken aangeboden, later aangeduid als de mooiste
Term
Murphy & Zajonc: subliminale perceptie
x chinese tekens + boos gezicht
Definition
later tekens als minder positief beoordeeld
Term
Anthony Marcel: lexicale beslissingstaak bij semantische priming
Definition
snellere herkenning semantisch gerelateerd woord
Term
blindsight patienten
Definition
kunnen door hersenletsel in primaire visuele cortex een groot deel van het visuele veld niet meer bewust waarnemen
Term
De Gelder: onderzoek op blindsight patienten rond onderbewustzijn
Definition
patienten met schade aan linker occupitale lob
- iets tonen aan rechter helft visueel veld
- juist in 66% van de gevallen
Term
split brain patienten
Definition
corpus callosum doorgesneden ter behandeling van epilepsie
Term
Gazzaniga: split brain patienten - naaktfoto tonen linker visueel veld
Definition
patient lachte maar wist niet waarom
rechter hemisfeer verwerkt info zonder dat patient zich daar bewust van is
Supporting users have an ad free experience!