Shared Flashcard Set

Details

algemene psychologie
denken
10
Psychology
Intermediate
08/22/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
algoritmen
Definition
reeks operaties die in theorie een oplossing voor probleem garanderen
- volledig gestructureerde problemen = oplossing ligt vast en er bestaat oplossingspad
Term
heuristieken
Definition
informele intuitieve oplossingsstrategien
sneller dan algoritme
ongestructureerde problemen
van einddoel naar begintoestand werken
Term
analogie
Definition
zoeken naar soort gelijk probleem dat eenvoudiger is en al een oplossing heeft
Term
deductief redeneren
Definition
vanuit reeks algemene permissen en conclusie over specifieke gebeurtenis
Term
syllogisme
Definition
uitspraak van 3 regels waarvan 2 permissen zijn en 3de een besluit
Term
voorwaardelijk syllogisme
Definition
als A dan B
B true
= A true
Term
categorisch syllogisme
Definition
alle belgen zijn A
A = B
= alle fransen zijn B
Term
lineair syllogisme
Definition
A is groter dan B
B is kleiner dan C
= A is groter dan C
Term
inductief redeneren
Definition
vanuit specifieke gevallen tot algemene conclusies
Term
confirmatie neiging
Definition
meer aandacht aan evidentie die overtuigingen bevestigt
Supporting users have an ad free experience!