Shared Flashcard Set

Details

Alfa1-antitrypsin mangel
Arvelige lungesygdomme - K2
15
Medical
Not Applicable
10/29/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term
Redegør for ætiologi.
Definition

- Mutation i SERPINA1

 

Term
Hvad koder SERPINA1 for?
Definition
Proteinaseinhibitor 1 (A1AT = alfa1-antitrypsin), der dannes i leveren og hæmmer elastase og andre proteolytiske enzymer (trypsin, chymotrypsin, trombin og bakterielle proteaser).
Term
Hvorledes påvirker tobaksrygning A1AT-mangel?
Definition
Rygning -> kronisk betændelsestilstand i lunger/luftveje -> influks af neutrofile granulocytter -> frigør elastase -> elastase kan ikke hæmmes pga. A1AT-mangel -> forværring af tilstand.
Term
Hvilke sygdomme kan A1AT-mangel føre til?
Definition
Emfysem og KOL (1%).
Term
Hvad er konsekvensen af ophobning af A1AT i leveren?
Definition
Leverskade
Term
Redegør for varianter af proteininhibitoren (Pi).
Definition

- Den normale Pi:  PiM

- To varianter der er forbundet med nedsat S-A1AT er PiZ og PiS

- PiMM: normalt S-A1AT

- PiMZ og PiSZ: moderat nedsat S-A1AT

 

- PiZZ: svært nedsat S-A1AT

Term
Angiv prævalens, incidens og anglægsbærerhyppighed.
Definition

Prævalens: 2500-3000 i DK (kun 20-30 % erkendt)

Incidens: fødes ca. 20-30 børn med A1AT-mangel pr. år i DK

Anglægsbærerhyppighed (MZ): ca. 5 %

Term

A1AT-mangel og lungesygdom

Redegør for sammenhængen mellem Pi-varianterne og risikoen for emfysem. 

Definition

PiZZ: 80-100 % 

PiSZ: 20-50 % 

PiMZ: let øget risiko blandt rygere

PiMS og PiSS: ikke øget risiko

Term

A1AT-mangel og lungesygdom

Angiv debutalder af emfysem/KOL hos rygere og ikke-rygere.

Definition

Rygere: ca. 45 år

Ikke-rygere: ca. 60 år

Term
Nævn eksterne faktorer medvirkende til lugnesygdom.
Definition
Rygning, erhversbetinget (støv), astma, KOL, kronisk bronkitis, pneumoni.
Term

A1AT og leversygdom

Hvorledes manifesterer leversygdom sig hos børn og voksne?

Definition

Børn: 

- Obstruktiv kolestase

- Gulsot og stigning i leverenzymer og bilirubin i dg - mdr efter fødslen (10-20 % med PiZZ). 

- Levercirrose (ca. 2 % med PiZZ). 

 

Voksne: 

- Leverfibrose el. cirrose (15-20 % hos PiZZ > 50 år). 

- Hepatocellulært carcinom (sjældent). 

Term
Hvilken Pi-variant er hyppigst i DK?
Definition
PiSZ
Term
Hos hvem mistænker man A1AT-mangel?
Definition

- Tidligt udviklet emfysem og KOL (< 50 år). 

- 1. gradsslægtninge til personer med A1AT-mangel.

- Bronkieektasier uden kendt ætiologi og astma med ikke fuldstændig reversibel luftvejsobstruktion. 

- Levecirrose af ukendt ætiologi.

- Wegeners granulomatose. 

Term
Hvorledes diagnosticeres A1AT-mangel?
Definition

- Kliniske tegn på A1AT-mangel eller kendt familiær forekomst.

 

- S-A1AT

 

- Molekylærgenetisk diagnostik af de hyppigste Z og S varianter

Term
Hvorledes behandles A1AT-mangel?
Definition

- Rygestop

- Symptomatisk

- Substitution med A1AT (ikke dokumenteret effekt). 

- Lunge-/levertransplantation

- Genetisk rådgivning 

Supporting users have an ad free experience!