Shared Flashcard Set

Details

Aktiverings energi
Fantastisk forklaring
4
Biochemistry
11th Grade
12/07/2012

Additional Biochemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Aktiveringsenergi
Definition
Den energi der skal til før de metaboliske reaktioner kan danne og bryde bindinger og derved finde sted.
Term
Katalyse
Definition
Katalysatorer sænker aktiveringsenergien og reaktions hastigheden stiger som følge deraf.
Term
Temperatur
Definition
Ved høje temperaturer har molekylerne højere energi, ved en forøgelse af temperaturen er der større chance for at molekylet har den kinetiske energi, der passer til aktiveringsenergien.
Term
Enzymer
Definition
Biologiske katalysatorer.
Supporting users have an ad free experience!