Shared Flashcard Set

Details

ak begrippen h duitsland
begrippen
18
Other
2nd Grade
03/04/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
achterstandswijk
Definition
woonwijk waar de leefbaarheid te kort schiet. heet ook probleemwijk
Term
agglomeratievoordeel
Definition
voordeel dat bedrijven hebben doordat ze vlak bij andere bedrijven gevestigd zijn.
Term
arbeid
Definition
betaald werk dat mensen doen om goederen te maken of diensten te verlenen
Term
arbeidsextensief
Definition
bedrijf dat weinig arbeid nodig heeft
Term
arbeidsintensief
Definition
bedrijf wat veel arbeid nodig heeft
Term
automatisering
Definition
vervanging van arbeid door computer's en comuterprogamma's
Term
beroepsbevolking
Definition
mensen die betaald werk willen doen
Term
bevolkingsexplosie
Definition
sterke toename van de bevolking
Term
bevolkingskrimp
Definition
afname van de bevolking
Term
bruto nationaal product (bnp)
Definition
totaal product van goederen en diensten in een land en in een jaar
Term
central business district (cbd)
Definition
het kantoren-, winkel en uitgaansgebied van een stad, heet ook stadscentrum of centrale zakenwijk
Term
cityvorming
Definition
Verdringing van de woonfunctie door kantoren en winkels.
Term
communistisch land
Definition
Land waar de productie centraal wordt geleid door de staat.
Term
dagbouw
Definition
Vorm van mijnbouw: winning van delfstoffen die (vlak) aan de oppervlakte liggen
Term
delfstof
Definition
Grond- en brandstoffen die je uit de aarde haalt
Term
demografisch transitiemodel
Definition
Model dat de overgang laat zien van een samenleving met hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage cijfers.
Term
demografische krimp
Definition
afname van de bevolking
Term
dienstensector
Definition
alle bedrijven die diensten verlenen
Supporting users have an ad free experience!