Shared Flashcard Set

Details

Adolescentie - Reader 02
Het lichaam
156
Psychology
Not Applicable
04/03/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Aan het einde van de puberteit hebben de meest jongeren veranderingen op de volgende vlakken meegemaakt: (4 punten)
Definition
1. Hormonen 2. Secundaire geslachtskenmerken 3. Lengte 4. Gewicht
Term
Marshall en Tanner hebben vijf stadia beschreven tijdens puberteit: (5 punten)
Definition
1. Groeispurt 2. Toename van lichaamsvet en spieren 3. Ontwikkeling van circulatie en respiratoir systeem 4. Secundaire geslachtskenmerken, geslachtsorganen kunnen ingezet worden voor reproductie 5. Veranderingen in de hormonen
Term
Wanneer beginnen de hormoon levels te stijgen?
Definition
Hormoon levels beginnen te stijgen in het midden van de kindertijd.
Term
Door welke twee assen wordt het reproductieve functioneren bepaald?
Definition
Het reproductief functioneren wordt eerst bepaald door de hypothalamus-pituitary-adrenal axis (HPA-systeem) en daarna door de hypothalamus-pituitary-gonadal axis (HPG).
Term
Wanneer beginnen androgenen toe te nemen bij jongens en bij meisjes?
Definition
Een toename van adrogenen begint bij jongens rond het 8e levensjaar en bij meisjes rond het 6e levensjaar, twee jaar later beginnen de gonadal hormonen te stijgen.
Term
Hoe wordt de eerste stijging van de androgenen genoemd?
Definition
De adrenarche.
Term
Welke drie hormonen worden er geproduceerd bij het volwassen worden van de repoductieve systemen?
Definition
Gonadotropin-releasing hormoon (GnRH), luteinizing hormone (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH).
Term
Hoe is de puberteit vast te stellen?
Definition
De stijging van LH en FSH is de eerste meetbare manier om puberteit vast te stellen.
Term
Waar zorgt FSH voor bij meisjes?
Definition
Voor het vrij komen van eicellen.
Term
Waar zorgt LH voor bij meisjes?
Definition
LH zorgt voor productie van progesteron en oestrogeen als de levels te laag worden.
Term
Wat kan je bij jongens aantonen met FSH?
Definition
De puberteit.
Term
Waaraan zijn hogere levels van gonadotropines gerelateerd?
Definition
Negatieve affect en aanpassingsproblemen tijdens de puberteit.
Term
Voor wie zijn er meer hormoonaffect associaties gevonden; voor jongens of voor meisjes?
Definition
Jongens.
Term
Waar kan een hoog niveau FSH bij meisjes voor zorgen?
Definition
Bedrukte gevoelens en psychopathologie.
Term
Waar hebben preadolescente meisjes met een verhoogd LH (ten opzichte van FSH) last van?
Definition
Woede problematiek.
Term
Tussen welke leeftijden ontstaan bij meisjes de borsten; en wanneer het schaamhaar?
Definition
Voor meisjes is het eerste zichtbare kenmerk van de puberteit het ontstaan van de borsten, dit gebeurt meestal tussen de 8 en 13 jaar, schaamhaar komt vlak daarna.
Term
Hoeveel procent van de meisjes ontwikkelen eerst schaamhaar en daarna borsten?
Definition
20% van de meisjes ontwikkelt eerst schaamhaar en daarna pas borsten.
Term
Hoe lang duurt de ontwikkeling van borsten?
Definition
Het proces van de ontwikkeling van borsten duurt zo’n 4,5 jaar.
Term
Waarmee valt in de lengte groeien vaak samen?
Definition
De ontwikkeling van de borsten.
Term
Waarop volgt de menarche?
Definition
De menarche volgt na de piek in de groei, vaak groeien meisjes na hun eerste menstruatie nog maar een klein stukje door.
Term
Hoeveel later komen jongens in de puberteit dan meisjes; en waar start dit mee?
Definition
Jongens komen 1 a 2 jaar later in de puberteit dan meisjes, dit start met de groei van de testikels.
Term
In welk Tanner stadium groei het schaamhaar bij jongens?
Definition
Bij jongens ontstaat schaamhaar altijd nadat de genitaliën gegroeid zijn, vaak rond stadium 4 van Tanner.
Term
Op welke leeftijd begint de groeispurt in de lengte bij jongens?
Definition
De groei van de testikels wordt gevolgd door een groeispurt in de lengte rond 11,7 jaar.
Term
Wat is de spermarche?
Definition
eerste ejaculatie, vaak tussen 13-14 jaar.
Term
Op welke leeftijd daalt de stem bij jongens en ontstaat er gezichtsbeharing?
Definition
Later in de puberteit (14-15 jaar) daalt de stem en ontstaat er gezichtsbeharing.
Term
Wat volgt er op de groeispurt bij jongens?
Definition
Na de groeispurt voor jongens volgt direct een krachtspurt.
Term
Waardoor nemen meisjes in de puberteit sterk in gewicht toe?
Definition
Meisjes krijgen een andere vetverdeling waardoor zij sterk in gewicht toenemen.
Term
Wat wordt ook wel gezien als het symptoom van puberteit?
Definition
Zowel jongens als meisjes krijgen te maken met acne, vaak is dit ook het eerste ‘symptoom’ van de puberteit.
Term
Waar is de timing van de puberteit aangelinkt? (4 punten)
Definition
1. Genen 2. Voeding 3. Gedrag 4. Overige omgevingsfactoren
Term
Wat lijken de puberteit te vervroegen? (2 punten)
Definition
Toxines en pesticide lijken puberteit te vervroegen.
Term
Wat hebben meisjes met overgewicht en hoe is dit gelinkt aan de puberteit?
Definition
Meisjes met overgewicht hebben hoge levels leptin, dit hormoon is gelinkt aan een vervroegde puberteit, over de sterkte van de link wordt nog gediscussieerd.
Term
Wat leidt onder andere tot een vervroegde puberteit?
Definition
Negatieve psychosociale factoren (gescheiden ouders, weinig aandacht van ouders etc.) leidt ook tot een vervroegde puberteit.
Term
Waar zijn veranderingen in de puberteit bij meisjes aangelinkt?
Definition
Klinische depressie.
Term
Wat wordt vaak gezien als start van de puberteit; maar wat is de eigenlijke start?
Definition
De menarche wordt door veel mensen gezien als de start van de puberteit (maar dit is de ardenarche), wat gek is want de eerste menstruatie komt pas vrij laat in de puberteit.
Term
Hoe werken onrealistische beelden in de media op jongeren in de puberteit?
Definition
Het is al langer bekend dat vrouwen in de media niet realistisch worden afgebeeld waardoor jonge meisjes een laag zelfbeeld kunnen krijgen, nu is ook bekend dat dit ook voor jongens geldt, want mannen worden in de media afgebeeld als opgepompt en super gespierd.
Term
Wat is overgewicht voor pubers?
Definition
Zowel voor jongens als voor meisjes is overgewicht tijdens de puberteit extra belastend voor het zelfbeeld.
Term
Waaraan is vroege puberteit bij meisjes gelinkt? (4 punten)
Definition
1. Depressie 2. Gedragsstoornissen 3. Misbruik 4. Suicide
Term
Wat ervaren meisjes meer als zij laat in de puberteit komen?
Definition
Meisjes die laat in de puberteit kwamen hadden ook meer depressieve klachten dan meisjes die ‘op tijd’ waren.
Term
Wanneer hebben meisjes die vroeg in de puberteit komen een vergrote kans op problemen?
Definition
Als zij zich identificeren met oudere pubers, dan met hun leeftijdsgenoten.
Term
De start van de puberteit is de ardenarche, maar wat gebeurt er dan?
Definition
Een verhoging van Gonadotrofine Releasing Hormone (GnRH).
Term
Bij wie start de puberteit eerder en bij wie start de puberteit later?
Definition
Puberteit start eerder bij kinderen met overgewicht, terwijl de puberteit later start bij kinderen die overmatig sporten of psychische aandoeningen hebben.
Term
Hoe wordt de puberteit klinisch bepaald?
Definition
Klinisch bepalen van de puberteit wordt uitgevoerd aan de hand van Tanner staging.
Term
Hoe verlopen de Tanner stages of puberty (female): borsten
Definition
1 (pre-adolescent) Geen borsten, 2 Borsten ontwikkelen en de areola diameter is vergroot,3 Borsten ontwikkelen en er is klierweefsel voelbaar, 4 Areola en papilla verhogen, 5 (volwassene) Volwassen borsten.
Term
Hoe verlopen de Tanner stages of puberty (female): schaamhaar
Definition
1 (pre-adolescent) Geen schaamhaar, 2 Er ontstaat gepigmenteerd haar op de labia, 3 Haar wordt donkerder en stugger en groeit richting de navel, 4 Volwassen-haar, maar de hoeveelheid is minder dan bij volwassenen, 5 (volwassene) Volwassen-haar, volledig uitgegroeid.
Term
Hoe verlopen de Tanner stages of puberty (male): genitaliën
Definition
1 (pre-adolescent) Genitaliën zijn even groot als in de kindertijd, 2 Scrotum en testikels zijn vergroot, huid veranderd, 3 De penis groeit en het scrotum en testikels groeien verder, 4 Penis, scrotum en testikels groeien verder, klieren ontwikkelen, huid wordt donkerder, 5 (volwassene) Volwassen genitaliën.
Term
Hoe verlopen de Tanner stages of puberty (male): schaamhaar
Definition
1 (pre-adolescent) Geen schaamhaar, 2 Er ontstaan gepigmenteerd haar rond de basis van de penis, 3 Haar wordt donkerder en stugger en groeit richting de navel, 4 Volwassen-haar, maar de hoeveelheid is minder dan bij volwassenen, 5 (volwassene) Volwassen-haar, volledig uitgegroeid.
Term
In welke Tanner stages hebben jongens de groeispurt en in welke meisjes?
Definition
In de puberteit ervaren jongeren de snelste groei na de postnatale groei met een piek tussen Tanner stage 2 en 3 voor meisjes en Tanner stage 3 en 4 voor jongens.
Term
Wanneer hebben meisjes een piek in de lengte groei?
Definition
Meisjes hebben een piek in de groei 1,3 jaar voor de menarche.
Term
Hoeveel groeien meisjes gemiddeld nog na de menarche?
Definition
Na de menarche groeien meisjes gemiddeld nog maar 2,5 centimeter.
Term
Rond welke leeftijd hebben jongens een piek in de lengte groei?
Definition
Jongens hebben een piek in de groei rond het 14e en 15e levensjaar.
Term
Hoeveel cm groeien meisjes gemiddeld tijdens de groeispurt?
Definition
Meisjes groeien tijdens de groeispurt gemiddeld 27,5 tot 29 cm.
Term
Hoeveel cm groeien jongens gemiddeld tijdens de groeispurt?
Definition
Jongens groeien tijdens de groeispurt gemiddeld 28-31 cm.
Term
Wat is het lichaambeeld?
Definition
Het beeld dat een individu heeft over zijn of haar eigen lichaam.
Term
Veel adolescenten meisjes hebben last van een negatief lichaamsbeeld, wanneer specifiek?
Definition
Dit is erger als hun lichaam eerder, later of anders veranderd dan de meeste andere meisjes.
Term
Wat is belangrijk om te bepalen als een kind een abnormale puberteit heeft?
Definition
Als een kind een abnormale puberteit heeft dan is het belangrijk om te bepalen of de oorzaken goed of kwaadaardig zijn.
Term
Op welke gebieden moet de geschiedenis van een kind bekeken worden als er sprake is van een abnormale puberteit? (4 punten)
Definition
1. Groei 2. Ontwikkeling 3. Medisch 4. Familie.
Term
Wat zijn de kenmerken van een goedaardige premature puberteit? (7 punten)
Definition
1. Ontwikkeling van dun tot gemiddeld schaamhaar 2. Dun of geen okselhaar 3. Milde of geen acne 4. Minimale lengte groei 5. Milde lichaamsgeur 6. Stem daalt niet 7. Geen borsten of vergrote testikels
Term
Wanneer is er sprake van een verlate puberteit?
Definition
Een verlate puberteit is er als het 2,5 standaard deviatie later is, dan gemiddeld, zodra de puberteit begint verloopt deze volledig normaal.
Term
Worden jongens en/of meisjes na verloop van tijd tevredender over hun lichaam?
Definition
Jongens worden na verloop van tijd tevredener over hun lichaam, meisjes niet.
Term
Wat zijn redenen waarom de timing van de puberteit de adolescentie kan beïnvloeden?
Definition
1. Hormonen hebben direct effect op de hersenen 2. Vroege of late ontwikkeling heeft effect op het lichaamsbeeld
Term
Hoe is de ontwikkeling bij 1 op de 7 kaukasische meisjes?
Definition
Bij 1 op de 7 kaukasische meisjes start de ontwikkeling van borsten op een leeftijd van 7 jaar en schaamhaar op een leeftijd van 8 jaar.
Term
Hoe is de ontwikkeling bij 1 op de 2 afroamerikaanse meisjes?
Definition
Bij 1 op de 2 afroamerikaanse meisjes start de ontwikkeling van borsten op een leeftijd van 7 jaar en schaamhaar op een leeftijd van 8 jaar.
Term
Komt de menarche nu eerder of later dan vroeger?
Definition
De menarche komt nu jaren eerder dan in de 19e eeuw (vroeger 17 jaar en nu rond 13 jaar met een gemiddelde van 12,8 jaar).
Term
Welke theorie wordt momenteel aangehangen wat betreft vroege puberteit?
Definition
De theorie die momenteel het meest gevolgd wordt is dat vroege puberteit veroorzaakt wordt door overgewicht.
Term
Waarom komen meisjes met anorexia later in de puberteit?
Definition
Ook is het zo dat hele dunne meisjes, met anorexie, later in de puberteit komen doordat hun gewicht te laag is.
Term
Door welke stof denkt Kaplowitz dat vroege ontwikkeling veroorzaakt wordt?
Definition
Kaplowitz denkt dat het vroege ontwikkelen van de borsten komt door het gehalte leptine, vetcellen produceren leptine en leptine zet de puberteit ingang.
Term
Wat geloofde Freud en Erikson?
Definition
Freud en Erikson geloofde dat fysieke kenmerken van mannen en vrouwen hun gedrag beïnvloedde.
Term
Waarom gebruiken mannen meer geweld dan vrouwen?
Definition
Vroeger moesten mannen de strijd aangaan met andere mannen om bronnen (bijv. voedsel) te veroveren, evolutionaire psychologen denken dat mannen daarom gebruik maken van geweld, competitie en meer risico’s nemen.
Term
Waarom hebben vrouwen een voorkeur voor ambitieuze mannen?
Definition
Vrouwen moesten vroeger mannen uitkiezen die hun en hun kinderen van eten en bescherming zou voorzien, evolutionaire psychologen denken daarom dat vrouwen een voorkeur hebben voor succesvolle, ambitieuze mannen.
Term
Wat is de social role theory?
Definition
Gender verschillen ontstaan door contrasterende rollen waarbij mannen vaak macht, bronnen en status hebben en vrouwen niet of minder.
Term
Wie krijgen meer vrijheden van hun ouders; jongens of meisjes?
Definition
In de transitie van kind naar adolescent krijgen jongens van hun ouders meer vrijheden dan meisjes.
Term
Wat is de social cognitive theory of gender?
Definition
Kinderen leren in de transitie van kind naar adolescent hoe zich naar zijn eigen gender te gedragen door observatie en nadoen, dit wordt versterkt door gender-passend gedrag te belonen en gender-afwijkend gedrag te straffen.
Term
Lijken jongere kinderen op hun oudere broers of zussen of andersom?
Definition
Jongere kinderen gaan lijken op hun oudere broers of zussen, maar niet andersom.
Term
Wie zijn de eerste die gender gedrag stimuleren en/of afstraffen?
Definition
Ouders zijn de eerste die gender gedrag stimuleren of afstraffen, dit zorgt ervoor dat zij op een jonge leeftijd al de voorkeur hebben om met vriendjes van hetzelfde geslacht te spelen.
Term
In de adolescentie verdwijnt de invloed van de ouders; wat wordt wel belangrijk?
Definition
In de adolescentie verdwijnt langszaam de invloed van de ouders en worden peers belangrijker, ook zij geven hun mening over gender-passend en gender-afwijkend gedrag.
Term
Wat is typerend voor tv-programma's voor jongeren?
Definition
Tv programma’s voor adolescenten zijn erg gestereotypeerd, vooral voor meisjes, want meisjes moeten volgens deze programma’s houden van daten, shoppen en veel geven om hun uiterlijk.
Term
Wat is de cognitive developmental theory of gender?
Definition
Gender-typing gebeurt nadat kinderen weten dat ze een jongen of meisje zijn.
Term
Wat is de gender schema theory?
Definition
Gender-typing gebeurt als individuen gender schema’s ontwikkelen waardoor ze weten hoe ze zich horen te gedragen.
Term
Wat is gender constancy?
Definition
Het begrip dat je geslacht vast staat.
Term
Wat zijn gender stereotypen?
Definition
Impressies en overtuigingen over mannen en vrouwen.
Term
Wat is sexisme?
Definition
Vooroordelen en discriminatie tegen een individu gebaseerd op zijn of haar sekse.
Term
Wat is old-fashioned sexism?
Definition
Voordelen en discriminatie tegen een individu gebaseerd op zijn of haar sekse met het oog op traditionele waarden, vrouwen zijn minder dan mannen.
Term
Waarvoor zorgen androgenen?
Definition
Androgenen zorgen voor groei van botten.
Term
Waarvoor zorgt oestrogeen?
Definition
Oestrogeen zorgt voor een beperkte groei.
Term
Een deel van de hypothalamus is betrokken bij seksueel gedrag is dit groter bij mannen of bij vrouwen?
Definition
Dit gedeelte is groter bij mannen dan bij vrouwen.
Term
Is het corpus collosum langer bij mannen of bij vrouwen?
Definition
Corpus collosum is langer bij vrouwen dan bij mannen.
Term
Het gedeelte in de parietale lob waar de visuopatiele vaardigheden liggen opgeslagen; is dit groter bij mannen of bij vrouwen?
Definition
Is groter bij mannen dan bij vrouwen.
Term
Is het gedeelte in de hersenen voor emoties meer of minder actief bij mannen dan bij vrouwen?
Definition
Het gedeelte van de hersenen voor emoties is meer actief bij vrouwen dan bij mannen.
Term
Waar zijn mannen beter in volgens Maccoby en Jacklin en vrouwen?
Definition
Maccoby en Jacklin concludeerde dat mannen beter zijn in rekenen en visuospatiele vaardigheden en dat vrouwen beter zijn op het verbale vlak.
Term
Wat is een groot verschil tussen de seksen; en wanneer is dit verschil er niet?
Definition
Een groot verschil tussen de verschillende sekse is dat jongens vaker fysiek agressief zijn, maar als er gekeken wordt naar verbale agressie zit er geen verschil in.
Term
Wat is rapport talk?
Definition
Taal van conversatie.
Term
Wat is report talk?
Definition
Taal die informatie geeft.
Term
Hoe spelen jongens?
Definition
Jongens spelen vaak in hierarisch gestructeerde groepen en vaak wordt er gewonnen of verloren.
Term
Hoe spelen meisjes?
Definition
Meisjes spelen in kleinere groepen en is juist intimiteit belangrijk.
Term
Wat zijn de geslachtsverschillen in communicatie? (4 punten)
Definition
1. Groepsgrootte 2. Praten met peers of volwassenen 3. Familiarity 4. Leeftijd.
Term
Hoe is de verdeling of je wel of geen emoties mag tonen bij jongens en meisjes?
Definition
Vanaf de basisschool wordt er eigenlijk ingestampt dat jongens geen emoties mogen tonen, terwijl het juist verlangt wordt van meisjes.
Term
Wat gebruiken jongens minder vaak dan meisjes?
Definition
Zelf-regulatie.
Term
Hoe was je vroeger een goede jongen of een goed meisje?
Definition
1. Jongens = onafhankelijk, agressief, krachtig 2. Meisjes = afhankelijk, verzorgend, niet geïnteresseerd in macht
Term
Wat is androgyny?
Definition
Een individu met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.
Term
Wat ben je als: gender-rol classificatie vrouwelijk hoog en mannelijk hoog?
Definition
Androgeen.
Term
Wat ben je als: gender-rol classificatie vrouwelijk laag en mannelijk hoog?
Definition
Mannelijk.
Term
Wat ben je als: gender-rol classificatie vrouwelijk laag en mannelijk laag?
Definition
Ongedifferentieerd.
Term
Wat ben je als: gender-rol classificatie vrouwelijk hoog en mannelijk laag?
Definition
Vrouwelijk.
Term
Wat is gender-rol transcendence?
Definition
De overtuiging dat een individu beoordeeld of geholpen moet worden op persoonlijke basis en niet op zijn mannelijkheid of vrouwelijkheid.
Term
Wat is de gender intensification hypothese?
Definition
Psychologische en gedragsmatige verschillen tussen jongens en meisjes worden groter naar mate de adolescentie vordert, in deze periode wordt er veel druk op individuen uitgeoefend op aan je gender-rol te voldoen.
Term
Wanneer ontstaan de meeste eetstoornissen?
Definition
Eetstoornissen komen bij alle leeftijden voor, maar ze ontstaan het meest tijdens de adolescentie.
Term
Waar leidt een eetstoornis vaak toe bij een jongere?
Definition
Een eetstoornis bij een jongere leidt tot stagnatie van de ontwikkeling.
Term
Wat zijn verschillen tussen volwassenen en jongeren met een eetstoornis? (7 punten)
Definition
1. Atypische eetstoornis 2. Sterkere ontkenning 3. Geringere hulpvraag 4. Lagere score op globale ernst 5. Gewichtverlies van 3 pond of meer per maand 6. Lager startgewicht 7. Geschiedenis van vasten
Term
Wat is kenmerkend aan volwassenen met een eetstoornis in vergelijking met jongeren?
Definition
Volwassenen hebben een langere geschiedenis, groter gewichtsverlies en vaker purgeer gedrag.
Term
Vanaf welke leeftijd ontstaan er meer patienten met anorexia en wanneer is de piek?
Definition
Vanaf een jaar of 10 ontstaan er meer patiënten met anorexie, met een piek tussen de 14-18 jaar.
Term
Vanaf wanneer start boulimia gemiddeld?
Definition
Boulimia start rond het 16e levensjaar.
Term
De oorzaak van een eetstoornis is niet altijd te achterhalen, maar wat kunnen oorzaken zijn?
Definition
Dit kan komen door angst voor volwassenen, misbruik, angst voor slikken, spanningen, of het kan gaan om zeer kwetsbare kinderen.
Term
Hoe is de verdeling jongens meisjes in de prepuberale groep van eetstoornissen?
Definition
In een prepuberale groep is de sekseverdeling gelijk, vaak vallen deze eetstoornissen onder NAO.
Term
Hoe begint anorexia?
Definition
Anoxeria begint sluipend, het betreft meisjes die eerder als onproblematisch werden ervaren en die voldeden aan de verwachtingen van de omgeving.
Term
Wat heeft beweging met anorexia te maken?
Definition
Bij anorexie patiënten neemt het bewegingspatroon toe, totdat het een dwangmatig karakter krijgt.
Term
Hoe begint anorexia op een gegeven moment op te vallen?
Definition
Bij anorexia gaat de vermagering op een gegeven moment opvallen.
Term
Op welke twee belangrijke punten moet er gelet worden bij de behandeling van anorexia?
Definition
Bij behandeling van anorexia moet men op lichamelijke kenmerken en angst om aan te komen letten.
Term
Waar zijn anorexia patienten eigenlijk bang voor?
Definition
Eigenlijk zijn anorexia patiënten voor alles bang wat met het normale leven van een adolescent te maken heeft.
Term
Waar stortten anorexia patienten zich vaak op?
Definition
Anorexiapatienten storten zich vaak vol overgave op doelen waarvan zij zeker weten dat zij de controle kunnen behouden, hierdoor worden zij ontzettend perfectionistisch en gaan zij over hun eigen grenzen heen.
Term
Wat is het verschil tussen boulimapatienten en anorexia patienten?
Definition
Meisjes met boulimia missen de zelfdiscipline van anorexia pantienten en voelen zich snel overmand door emoties als angst en somberheid.
Term
Waar kunnen schaamte en schuldgevoel toe leiden?
Definition
Zelfverwonding.
Term
Jongeren zijn nog volop in ontwikkeling; wat kan een eetstoornis veroorzaken? (4 punten)
Definition
1. Groeivertraging 2. Uitstel van seksuele rijping 3. Uitstel van botrijping 4. Definitieve lichamelijke schade.
Term
Waarom komt overlijden aan een eetstoornis vaker voor bij jongeren dan bij volwassenen?
Definition
Het overlijden aan een eetstoornis komt vaker voor bij jongeren, omdat die minder vocht en vet hebben dan volwassenen met een eetstoornis.
Term
Waar wordt op gefocust in de theorie van Brunch? (3 punten)
Definition
1. Autonomie 2. Controle 3. Zelfrespect.
Term
Wat is anorexia volgens Crips?
Definition
Volgens Crips is anorexia een fobische vermijdingsstoornis.
Term
Welk model voldoet nu het beste om anorexia te verklaren?
Definition
Op dit moment voldoet het biopsychosociaal model het beste, omdat er verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.
Term
Welke karaktereigenschappen kunnen gelinkt worden aan een verhoogd risico op gestoord eetgedrag? (2 punten)
Definition
1. Hoge negatieve emotionaliteit 2. Laag doorzettingsvermogen
Term
Wat kan beschermend werken tegen anorexia?
Definition
Als een meisje goede interpersoonlijke vaardigheden heeft werkt dit beschermend als er vanuit de omgeving wordt aangestuurd op dieeten.
Term
Wat zijn de triggers voor anorexia? (2 punten)
Definition
Veranderende lichaamsvormen en het BMI zijn triggers voor anorexia.
Term
Waar zijn potentiele anorexia patienten mee bezig tijdens de menarche?
Definition
Voor de menarche zijn meisjes vaak bezig met gezonder eten.
Term
Waar zijn potentiele anorexia patienten mee bezig na de menarche?
Definition
Na de menarche is het vaak gewicht te verliezen.
Term
Wat is er anders aan de behandeling van een jongere dan een volwassene met een eetstoornis?
Definition
Want het gezin krijgt een centrale plek in de behandeling.
Term
Wat is het gevaar van pseudo-autonoom gedrag?
Definition
Veel jongeren met een eetstoornis vertonen pseudo-autonoom gedrag waardoor ze heel volwassen overkomen, als men deze patiënten als volwassenen zou behandelen worden ze te kort gedaan, want een jongere heeft de steun van ouders en familie nodig om voorbereid te worden op het leven van een normale adolescent.
Term
Wat is een meergezinsdagbehandeling?
Definition
Meerdere gezinnen bij elkaar met dezelfde problematiek die tegelijkertijd behandeld kunnen worden, eerste resultaten zijn veel belovend.
Term
Welke zorgt dient als eerst gewaarborgd te worden bij een aanmelding van een jonge patient met een eetstoornis?
Definition
Eerst de somatische zorg.
Term
Waar bestaat een multi-disciplinair team uit bij eetstoornissen? (5 punten)
Definition
1. Jeugdpsychiater 2. Psycholoog 3. Dietist 4. Somatisch arts 5. Systeemtherapeut
Term
Hoe verloopt een hulpverleningsgesprek bij een eetstoornis?
Definition
Het onderzoek naar de eetstoornis begint in een gezinsgesprek waar de patient ook bij aanwezig is, daarna worden de ouders en de patient los van elkaar gesproken zodat alle details uitgesproken kunnen worden.
Term
Waarvoor dient lichamelijk onderzoek bij een eetstoornis?
Definition
Hiermee worden de somatische gevolgen van ondervoeding en purgeergedrag in kaart gebracht.
Term
Aan wie moet ook aandacht geschonken worden als er sprake is van een eetstoornis?
Definition
Het is belangrijk, vooral in de beginfase, om veel aandacht aan de ouders te schenken, omdat zij ook te maken hebben met angst en gevoelens van onmacht, dit kan verminderd worden met psycho-educatie.
Term
Wat kan voor ouders met een kind met een eetstoornis helpen?
Definition
Oudergroepen kunnen ouders ook helpen bij ervaringen met een eetstoornis van hun kind.
Term
Wat is een voorwaarde om de behandeling tegen een eetstoornis te laten slagen?
Definition
Een goed samenwerkingsnetwerk tussen, hulpverleners en ouders is een voorwaarde voor het slagen van de behandeling.
Term
Wat zal de eetstoornis patient proberen tijdens het hulpverleningsproces?
Definition
De patient zal de ouders en de hulpverleners tegen elkaar uit proberen te spelen, daarom is het van belang dat de samenwerking goed, stevig en duidelijk is.
Term
Welke gewichtstoename is wenselijk bij een eetstoornis patient?
Definition
Een gewichtstoename van minimaal een pond tot maximaal 1,5 kilo (per hoeveel?) wordt wenselijk geacht.
Term
Wat heeft de voorkeur bij de behandeling van een jonge eetstoornis patient?
Definition
Het heeft de voorkeur om binnen het gezin de eetstoornis te behandelen (hoe jonger hoe belangrijker dit is), maar als de thuissituatie negatief is, is het beter om te kiezen voor opname in een gespecialiseerde kliniek.
Term
Wat is een thuisbehandeling?
Definition
De behandeling wordt thuis uitgevoerd met de focus op het opdoen van gewicht totdat de therapie elders voortgezet kan worden.
Term
Wat is een deeltijdbehandeling?
Definition
Naast gezinstherapie kunnen er allerlei vormen van individuele of groepstherapie worden aangeboden.
Term
Wat is een klinische behandeling?
Definition
Tijdens een opname in een gespecialiseerde kliniek wordt er aangedacht besteed aan het eetpatroon, hier kan een jongere steun ervaren van andere jongeren in de groep, ook wordt er aandacht besteed aan school en recreatieve activiteiten.
Term
Wat wordt er in klinieken gevolgd?
Definition
Een strak schema.
Term
Wat is gezinstherapie?
Definition
Gezamenlijke gesprekken met de patient, ouders, broers/zussen, er wordt gewerkt aan eetpatronen en gewichtsherstel.
Term
Wat is ouderbegeleiding?
Definition
Hetzelfde als gezinstherapie, maar dan los van de ouders (kan ingezet worden als er sprake is van te veel expressed emotion.
Term
Wat zijn oudergroepen?
Definition
10-14 ouders die regelmatig samen komen, psychoeducatie en herkenning en erkenning.
Term
Wat is individuele therapie?
Definition
Indirecte therapie, zoals muziektherapie, hier kan ook cognitieve gedragstherapie worden toegepast.
Term
Hoe kan groepstherapie negatief werken?
Definition
Groepstherapie kan negatief werken, omdat er een negatieve concurrentie tussen patiënten kan ontstaan.
Term
Wat kan positief zijn aan groepstherapie?
Definition
Groepstherapie kan positief zijn voor jongeren, omdat dit de leeftijd is waarop zij zich bewust worden van andermans waarden en normen en hiervan kunnen leren.
Term
Wat is sociale-vaardigheidstraining?
Definition
Een training die congitieve aspecten combineerd met sociale vaardigheden.
Term
Speelt medicatie bij jongeren met een eetstoornis een grote of kleine rol?
Definition
Een zeer kleine rol.
Supporting users have an ad free experience!