Shared Flashcard Set

Details

Abstraction
Lesson Abstraction
5
Other
5th Grade
12/13/2020

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Kahalagahan ng Edukasyon

Ang edukasyon ay isang mahalagang sandata sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay.Ito din ay daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng bansa.
Definition
Term
Ayon sa Education 643 (2016), ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng ating buhay.
Definition
Term
Ito ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay para sa kanilang kinabukasan.
Definition
Term
Ang kawilihan at positibong saloobin ay hindi nararamdaman. Ito ay kusang natatamo kung ang misyon sa sarili ay matuto na may kasamang positibong pananaw sa buhay.
Definition
Term
Ang sukatan na ang mag-aaral ay marunong na at may tiwala sa sarili niyang kakayahan ay ang pagtuturo sa iba.
Definition
Supporting users have an ad free experience!