Shared Flashcard Set

Details

abc formule
Het leren werken met abc formule
10
Mathematics
12th Grade
12/16/2019

Additional Mathematics Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

 

 

Discriminant

Definition

 

 

 

D=b2 - 4ac

Term

 

 

Hoeveel oplossingen bij D=0?

Definition

 

 

 

D=0 betekent 1 oplossing, dus 1 snijpunt met de x-as

Term

 

 

 

 

Hoeveel oplossingen bij D>0?

Definition

 

 

 

D>0 betekent 2 oplossingen, dus 2 snijpunten met de x-as

Term

 

 

 

Hoeveel oplossingen bij D<0?

Definition

 

 

 

D<0 betekent geen of 0 oplossingen, dus er is geen snijpunt met de x-as

Term

 

 

 

 

Geef de abc formule

Definition

 

 

 

x= -b + √(b²-4ac)   v   x= -b - √(b²-4ac)

          2a                            2a    

    

 

Term

 

 

 

Geef de algemene vergelijking van een

2e graadsvergelijking

Definition

 

 

 

y = ax² + bx + c

Term

 

 

 

Geef de algemene vergelijking van een

1e graadsvergelijking

Definition

 

 

y = ax + b

Term

 

 

 

Welke vuistregels ken je voor ontbinden in factoren?

Definition

 

 

1. Gemeenschappelijke factor er uit halen

 

2. Som Product methode

 

3. Merkwaardig product toepassen

Term

 

de vergelijking voor een 2e graads vergelijking is:

 

ax² + bx + c = 0

 

Wanneer kun je deze vergelijking ontbinden in factoren?

 

 

Definition

 

 

Als a=1

Term

 

 

Wat kun je met de discriminant doen?

Definition

 

Aan de discriminant van de vergelijking ax² + bx + c kun je zien hoeveel oplossingen de vergelijking heeft

Supporting users have an ad free experience!