Shared Flashcard Set

Details

A cea do capitán
Clasificación dos seres vivos
7
Other
9th Grade
05/14/2020

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image][image]
Definition
Reino dos animais.

É do grupo dos invertebrados.
Pertence aos moluscos e é bivaldo.
Term
[image]
Definition
Reino dos animais.

É do grupo dos invertebrados.[image]
Pertence aos moluscos e é bivaldo.
Term
[image]
Definition
Reino animal

Do grupodos invertebrados
É molúsco gasterópodo.
Term
[image]
Definition
Reino das plantas

Está entre as plantas con semente e é un ximnosperma.
Term
[image]
Definition
Reino das plantas

Pertence ao grupo das plantas con semente e é ximnosperna.
Term
[image]
Definition
Reino das plantas

Do grupo con semente e é ximnosperna
Term
[image]
Definition
Reino das plantas

E do grupo das sementes e é das anxiospermas
Supporting users have an ad free experience!