Shared Flashcard Set

Details

Мултимедия
1
10
Computer Science
11th Grade
03/24/2022

Additional Computer Science Flashcards

 


 

Cards

Term
Мултимедия
Definition
съчетаване на повече от една медия, като под МЕДИЯ се има предвид среда или средство за пренасяне на аудио-визуална информация
Term
Интерактивно
Definition
потребителя има вузможността да реагира на представения материал и чрез реакцията си променя хода на презентацията. Интерактивноста е важна, защото дава възможност за въвличане на потребителя в процеса
Term
Мултимедиен продукт
Definition
продукт, който използва мултимедия като основно срество, се нарича мултимедиен продукт
Term
Виртуална реалност
Definition
тя представя на потребителя контролирана среда, която създава илюзия за реалност. Продуктите, включващи тази мултимедия, добиват все по-широка популярност
Term
Разпространяване на мултимедия
Definition
Традиционните методи на разпространение включват прехвърлянето на мултимедията на физически носител, като CD, DVD, Микро SD, Flash Drive и други.
Term
Целева група
Definition
Каква е средната възраст или възрастовият диапазон на очакваните потребители? Какви интереси имат? Основни умения и ниво на познания за потребителите в областта на темата на проекта. Основни умения в мултимедията и използването на компютри
Term
Функционалност
Definition
Къде ще се използва мултимедията? Какво е очакваното време за ползване на мултимедийния продук? Диагностика: Нужна ли е обратна връзка с потребителя за проблеми с продукта? Защита с парола. Среда на разпорстранение. Материализа поддръжка.
Term
Примери за мултимедийни продукти
Definition
интерактивни видеопродукти, уебсайтове, киоски със сензорни ркрани, образователни приложения, самоучители, симулации
Term
Етапи при създаване на мултимедиен продукт
Definition
1.Планиране 2. Проектиране 3.Разработване 4.Тестване и отстраняване на грешки 5. Създаване на документация 6. Разпространение 7. Популяризиране
Term
Професионален трик
Definition
What? – Какъв продукт харесват потребителите?
Who? – Кои са потребителите? Какви са техните характеристики?
Why? – Защо потребителите ще използват продукта, какъв е мотивът им?
When? – Кога ще го използват потребителите, с каква цел?
Where? – Къде ще го използват, на какво устройства?
Supporting users have an ad free experience!