Shared Flashcard Set

Details

Околен свят
Морко дъно
10
Other
1st Grade
04/12/2020

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Водно безгръбначно животно, което живее между две черупки.
Term
[image]
Definition
Безгръбначно морско животно с пихтиесто тяло, подобно на чадър.
Term
[image]
Definition
Водно гръбначно животно, което се движи с перки и диша с хриле
Term
[image]
Definition
Водно членестоного животно с щипци отпред.
Term
[image]
Definition
Морско неподвижно животно, живеещо на големи колонии по скалите, понякога образуващи острови.
Term
[image]
Definition
Низши водни растения, чието тяло не се члени на корен, стъбло и листа.
Term
[image]
Definition
Вид влечуго с тяло, покрито с костена броня, което се придвижва бавно с четири крака.
Term
[image]
Definition
Фигура, представляваща кръг с няколко лъча, или тяло с такава форма.
Term
[image]
Definition
Морските кончета са род риби от семейство иглови
Term
[image]
Definition
Рапанът е хищен морски охлюв от род Рапани.
Supporting users have an ad free experience!