Shared Flashcard Set

Details

Інформатика
Інформація та інформаційні процеси
5
Computer Science
Undergraduate 3
06/04/2018

Additional Computer Science Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

 

 Інформатика

Definition

Це наука про засоби та методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання  та використання інформації в різних галузях людської діяльності.

Term
Інформаційні процеси
Definition
Це процеси пошуку, накопичення, зберігання, опрацьовування, передачі та використання інформації.
Term

Носії повідомлень

Definition

Це об'єкти, на яких зберігаються повідомлення

Term
Інформація 
Definition

Це відомості, які ми отримуємо з навколишнього світу

Term
Дані
Definition
Повідомлення, зафіксовані на носії у вигляді, зручному для зберігання й опрацювання
Supporting users have an ad free experience!