Shared Flashcard Set

Details

פסיכולוגיה התפתחותית
מושגים למבחן במבוא לפסיכולגיה התפתחותית סמסטר ב
184
Psychology
Undergraduate 1
06/25/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
שיטות מחקר
Definition
שאלונים
ראיונות
השיטה הקלינית - ראיון חצי מובנה
תצפית נטורליסטית - בסביבה הטבעית
תצפיות - case studies
אתנוגרפיה - חיים בתוך הקהילה לאורך זמן
תצפיות מובנות - ניסוי במעבדה
Term
cross sectional design
Definition
השוואה בין קבוצות נבדקים בגילאים שונים בזמן T
חסרונות:
אפקט ה- cohorts - אנשים שייכים לקבוצות גיל שונות ונחשפו למהלך חיים שונה
אין שליטה על שונות אישית
Term
longitudinal design
Definition
מדידות חוזרות של אותה קבוצת נבדקים בזמנים שונים
יתרון: מספק מידע על התפתחות האינדיוידואל
חסרונות:
לוקח הרבה זמן - תקציב ונטישת נבדקים
יש השפעה אימון בביצוע המטלה
Term
sequential design
Definition
שילוב של שתי השיטות.
לקחת שני ילדים בגילאים שונים ולדגום אותם כל שנתיים.
השוואה עצמית לאורך תקופת זמן ובנוסף השוואה לילד אחר.
Term
microgenetic design
Definition
מדידות חוזרות של אותה קבוצת נבדקים בזמנים שונים וסמוכים זה לזה.
Term
שיטות לדיווח עצמי
Definition
שאלונים+ראיונות
חסרונות:
לא מתאים לילדים קטנים מאוד,
הטיות,
חוסר תאימות בין דיווחי הורים וילדים
Term
השיטה הקלינית
Definition
ראיון חצי מובנה- ניסיון להבין איך הילד חושב
חסרונות:
חוסר אחידות בין נבדקים
הטיות של הנסיין
נתון לפרשנות
Term
תצפית נטורליסטית
Definition
בסביבה הטבעית.
חסרונות:
מתאים רק לחלק מההתנהגויות.
לא נשלט- רק מסתכלים.
הימצאות צופה משפיע על הילדים
Term
case study
Definition
משלב ראיונות, תצפיות, דיווח עצמי. יכול להתבצע על יחידים ועל קבוצות
חסרונות:
קשה להשוות בין מקרים
היכולת להכליל מוגבלת
נתון לפרשנות
Term
אתנורגפיה
Definition
חיים בתוך קהילה
חסרונות:
סוביקטיביות
היכולת להכליל מוגבלת
החוקר מושפע מהחברה שבה הוא חי וחוקר
Term
תצפית מובנית
Definition
ביצוע ניסוי במעבדה
Term
Cohort
Definition
שוני בין אנשים בגילאיים שונים הנובע מחשיפה לתכנים תרבותיים והיסטוריים שונים ולא לשוני התפתחותי
Term
גן (gene)
Definition
תוכנות המשפיעות על ההתפתחות שעוברות ללא שינוי מדור לדור
Term
דנא (DNA)
Definition
מולקולה ארוכה וכפולה שייוצרת את הכרומוזומים שלנו.
Term
מיוזה
Definition
התהליך בו תא מין מתחלק ומייצר תא זוויג (ביצה/זרע) שכל אחד מכיל חצי מהכרומוזום של ההורה
בערך 8 מיליון אפשרויות לחלוקה של כרומוזומים בכל הורה
מתחילים מתא אחד שיש לו 23 זוגות של כרומוזומים ומסיימים עם 4 תאים של 23 כרומוזומים
בתהליך הראשוני- יש שיכפול של כרומוזומים בתא האב
בשלב הבא יש עירבוב של כרומוזומים (מאותו מספר) בין הכרומוזומים של האב לאם (crossing over)
אחר כך הכרומוזומים מתיישרים ומתבצעת חלוקה בלתי תלויה לתאים
Term
מיטוזה
Definition
התהליך בו תא מכפיל את הכרומוזומים שלו ואז מתחלק לשני תאי בת זהים
מתא אחד עם 23 זוגות של כרומוזומים נוצרים שני תאים של 23 זוגות של כרומוזומים
הכרומוזומים משכפלים את עצמם, מתיישרים ונמתחים ומתחלקים לשני תאי בת זהים (46 כרומוזומים).
קורה בעובר ובייצור תאי דם בעצם.
Term
זיגוטה
Definition
תא בודד שנוצר בהפריה מאיחוד של זרע וביצית
Term
אלל רצסיבי
Definition
גן פחות חזק שלא מיוצג כאשר מחובר עם אלל דומיננטי
Term
אלל דומננטי
Definition
גן חזק יחסית שמיוצג ומכסה על אפקטים של גנים פחות חזקים.
שיער כהה, גומות
דומיננטיות ≠ שכיחות
Term
קודומננטיות - Codominance
Definition
מצב בו שני אללים בעלי עוצמה זהה מיוצגים בפנוטייפ בצורה שווה
לדוגמא - סוג הדם
Term
גנוטיפ
Definition
המטען הגנטי של פרט מסוים
Term
פנוטיפ
Definition
ביטוי בהתנהגות ובמראה של הגנים
Term
מקדם תורשה H
Definition
Heritability coefficient = (תאומים זהים - תאומים לא זהים) X 2
Term
כרומוזום
Definition
מבנה חוטי העשוי מגנים. לבני אדם יש 46 כרומוזומים בכל גרעין תא
Term
תאומים זהים
מונוזיגוטיים (monozygotic)
Definition
monozygotic twins
מתפתחים מזיגוטה אחת - מתחלקים לשתי זיגוטות זהות ויש להם גנים זהים
Term
תאומים לא זהים
דיזיגוטיים (dizygotic)
Definition
dizygotic twins
נוצרים כשמשתחררות שתי ביציות ומופרות ע"י שני זרעים
איו להם גנים משותפים יותר מאשר לשני אחים רגילים
Term
השפעות סביבתיות אינדיבידואלית
(NSE)
Definition
1- (תאומים זהים שגדלו יחד)
מייצג את השפעת הסביבה על ההתנהגות
Term
השפעות סביבתיות משותפות (SE)
Definition
SE = 1-(H+NSE)
Term
מרובע Punnett
Definition
מגדיר את האפשרויות לקבלת גנוטייפ (ופנוטייפ) מסויים כתלות בתורשת גנים הטרוזיגוטים (דומיננטי/רצסיבי) מההורים
Term
Range of reaction
Definition
הרעיון שגנוטיפ קובע גבולות על טווח הפנוטיפים האפשריים שאדם עשוי לגלות בתגובה לסביבות שונות.
הגנוטיפ מכתיב את טווח ההתנהגות / התכונה שיכול לבוא לידי ביטוי אצל האדם,
אך הסביבה וניסיון החיים הם שקובעים היכן בתוך הטווח הזה יתבטאו ההתנהגות / התכונה
Term
מתאמים פאסיביים של גנוטיפ/סביבה
Definition
סוג הסביבה תואם את הגנוטייפ של הילד כיוון שגם להוריו יש את אותו גנוטייפ (נטיה אתלטית לדוגמה)
הילד פסיבי
Term
מתאמים אקטיביים של גנוטיפ/סביבה
Definition
התנהגותו של הילד שמושפעת מהגנוטייפ שלו תשפיע על היחס של הסביבה כלפיו.
היחס של הסביבה ישפיע על התפתחות האישיות של הילד
Term
מתאמים אבוקטיביים של גנוטיפ/סביבה
Definition
כאשר הילד גדל - הסביבה בה הוא בוחר לפעול מתאימה לנטייה הגנטית שלו.
Term
Canalization
Definition
תוכנות שמתועלות ע"י הגנים אבל מושפעות גם על ידי הסביבה
גנוטיפ או הסביבה יכולים להגביל תכונות או התנהגויות מסוימות באדם
Term
חלל השפיר/אמניון (amnion)
Definition
ממברנה שסוגרת את האורגניזים המתפתח במי שפיר ששומר על הטמפרטורה
ומגן על העובר מפגיעות חיצוניות
Term
שק החלמון (yolk sac)
Definition
מייצר תאי דם עד להתפתחות הכבד, טחול, ומח עצמות
Term
צינור עצבים (neural tube)
Definition
עמוד שדרה פרימטיבי
Term
שכבת האקטודרם (ectoderm)
Definition
שכבה הנוצרת מה- embryonic disk ויוצרת את מערכת העצבים, השיער והעור
Term
שכבת המזודרם (mesoderm)
Definition
שכבה הנוצרת מה- embryonic disk ויוצרת את השרירים, שלד, מערכת הדם ואיברים פנימיים
Term
שכבת האנדודרם (endoderm)
Definition
שכבה הנוצרת מה- embryonic disk ויוצרת את מערכת העיכול, ריאות, מערכת השתן ובלוטות
Term
MORULA
Definition
צבר תאים שממנו מתפתח ה-Blastocyst
Term
Allantois
Definition
מתפתח לחבל הטבור
Term
Blastocyst
Definition
נוצר אחרי 4 ימים מרגע ההפריה והיווצרות מסת תאים
בתוכו נוצק הדיסק העוברי שבהמשך יתפתח לאורגנזים
Term
Trophoblast
Definition
שכבה מגינה חיצונית.
יוצרת את השכבה של ה- אמניון amnion
בהמשך יוצר את ה-כריון chorion - מעטפת שהופכת לשלייה
Term
Notochord
Definition
מבנה שנוצר במהלך ההתפתחות העוברית, ומורכב מתאים משכבת המזודרם.
הוא בעצם מכוון את ההתפתחות של ה-neural tube ומהווה צרי המשכי לאורך העובר.
Term
תקופות קריטיות
Definition
תקופת בהן אם הילד לא יקבל גירויים רלוונטיים ליכולת הזאת - היכולת לא תתפתח
Term
תקופה רגישה
Definition
תקופה מיטבית ללמוד יכולת מסוימת
Term
preceptual tuning
Definition
הקטנת תגובות לצלילים משפות זרות
הפחתת יכולת הזיהוי של פרצופים לא מהגזע/ הבחנה בין פרצופי חיות
Term
synaptic pruning
Definition
תהליך בו המוח מתמקצע בהבחנות רלוונטיות לשפה שלנו
Term
Eye-blink reflex
Definition
מצמוץ בתגובה לאור חזק או מחיאת כף ליד הראש
מגן על התינוק מגירויים חזקים
Term
Rooting reflex
Definition
התינוק יפנה את הראש לכיוון שממנו הוא מרגיש נגיעה זווית הפה
עוזר לתינוק למצא את פטמת האם
Term
Sucking reflex
Definition
מציצה בקצב של אצבע בפה - מאפשר האכלה של התינוק
Term
Moro reflex
Definition
התינוק מבצע תנועת חיבוק עם הגוף.
נועד לעזור לתינוק להיצמד לאם
Term
Palmar grasp
Definition
התינוק תופס אבצע שנוגעת בכף יד.
מכין את התינוק לתפיסה רצונית
Term
Stepping reflex
Definition
כאשר מחזיקים את התינוק מעל משטח כשרק הרגלים נוגעות - הוא יתחיל לעשות תנועת הליכה
מכין את התינוק להליכה רצונית
Term
Babinski reflex
Definition
ליטוף של הכף רגל מאצבעות לעקב - האצבעות נפרשות והרגל מסתובבת פנימה
המשמעות לא ברורה.
Term
ארגון (organization)
Definition
תהליך בו ילדים משלבים תהליכים קיימים ויוצרים תהלכים מורכבים יותר
Term
אדפטציה (adaptation)
Definition
תהליך בו ילדים מסתגלים לדרישות הסביבה דרך שתי פעילויות: אסימליציה ואקומדציה
Term
אקומדציה - Accommodation
Definition
שינוי הבנה קיימת על מנת להתאימה לחוויה חדשה
Term
אסימילציה (assimilation)
Definition
ניסיון להסתגל לחוויות חדשות ע"י מתן פירוש מוכר
Term
sensorimotor stage
Definition
מלידה עד גיל שנתיים. - מיצור רפלקסיבי ליצור רפלקטיבי
ילדים מסתמכים על תהליכים התנהגותייים כאמצעי לחקור ולהבין את העולם
מחולק לשישה תתי שלבים
Term
תגובה רפלקסיבית
Reflex activity
Definition
מלידה עד חודש.
הפעולות של הילד מבוססות על עיבוד תגובות רפלקסיביות כלפי עצמים חדשים
Term
תגובה מעגלית ראשונית
Primary circular reactions
Definition
מחודש עד ארבעה חודשים.
התינוק מבצע פעולות שקשורות לגופו שגרומות לו הנאה (כמו מציצה) שוב ושוב
Term
תגובה מעגלית שניונית
Secondary circular reactions
Definition
מגיל 4 עד 8 חודשים
התינוק מבצע פעולות חוזרות שגורמות לו הנאה הקשורות בעצמים בסביבה לאחר שהתגלו במקרה
Term
תיאום תגובות שניוניות
Coordination of secondary schemes
Definition
מגיל 8 עד 12 חודשים
תינוקות מתחילים לתאם בין שתים ויותר פעולות על מנת להשיג מטרות פשוטות
הסימן הראשון להתנהגות מכוונת מטרה
Term
תגובה מעגלית שלישונית
Tertiary circular reactions
Definition
מגיל שנה עד 18 חודשים - שלב אקספלורטורי
התינוק מבצע תהליכי בדיקה של עצמים על מנת לייצר תגובות מעניינות (ניסוי וטעייה)
Term
object permanence
Definition
ההבנה שחפצים ממשיכים להתקיים גם לאחר שהם אינים בטווח ראיה או ניתנים לאבחנה ע"י חושים אחרים.
1-4 חודש- לא מחפשים חפצים מוחבאים
4-8 חודש - מחפשים אחרי חפצים מוחבאים חלקית
8-12 חודש- מחפשים אחר האובייקט אבל עושים טעויות כמו A-not-B-error
12-18 חודש - מחפשים במקום האחרון שבהם הם נראו, אבל לא כאשר הם נעלמים
12-18 חודש - יש יצוג מנטלי של האובייקט
Term
A-not-B-error
Definition
חיפוש אובייקט במקום האחרון שבו מצאו אותו ולא במקום שבו החביאו אותו
Term
neo-nativism
Definition
התינוק נולד עם סכמות יחסית מפותחות על העולם ואיך דברים צריכים להתנהג
Term
representational insight
Definition
ההבנה שמילה או אובייקט יכולים להתייחס למשהו אחר
בשימוש בשפה ומשחקי דימיון
Term
dual-representation
Definition
היכולת להבין שחפצים יכולים להיות מיוצגים בצורות שונות.
Term
אנימיזם (animism)
Definition
מתן תוכנות וכוונות לחפצים דוממים
Term
אגוצנטריזם (egocentrism)
Definition
ילדים לא יכולים להבין שלאנשים אחרים יש נק' מבט שונות
Term
Theory of Mind
Definition
ההבנה איך עובד ה- MIND האנושי, יחוס MIND לאחרים והבנה שה-MIND של האחר שונה משלי ואינו נגיש לי
Term
חשיבה דדוקטיבית
Definition
הסקה מהכללי אל הפרטי
Term
Zone of proximal development
Definition
מטלות שהילד לא יכול לבצע בעצמו אבל יכול ללמוד מהמדריך
Term
Guided participation
Definition
השתתפות/צפיה בפעילות חברתית תרבותית מובילה לשינוי קוגניטיבי בצורת החשיבה
קיימים הבדלים בין תרבותיים משמעותיים: למידה מתוך עשייה לעומת למידה מונחית
Term
שיווי משקל קוגניטיבי
(cognitive equilibrium)
Definition
פונקציית חיים בסיסי שעוזרת לאוגניזם להסתגל לסביבה
במטרה להגיע לאיזון בין תהליכי החשיבה לבין הסביבה
Term
Scaffolding
Definition
הנחיה אקטיבית של המדריך כוללת משוב
Term
Apprenticeship
Definition
למידה בהשתתפות פעילה או צפייה בפעילות תרבותית לצד פרטנר מיומן המספק עזרה ועידוד
Term
בעיית השימור
Definition
לפי תורתו של פיאז'ה, ילדים בשלב הפרה אופרציונלי חסרי יכולת שימור.
כלומר, הם לא מבינים שאובייקט לא משתנה מבחינה כמותית כשמשנים את צורתו באופן שטחי
Term
Decentration
Definition
היכולת להתרכז ביותר מאספקט אחד של בעיה בו זמנית
Term
Reversibility
Definition
היכולת לבטל פעולה (undo).
למשל, היכולת לשחזר שאם שפכו את הכוס הרחבה לכוס הגבוהה במלואה מדובר באותה כמות.
Term
טרנזיטיביות
Definition
היכולת לזהות סדר קשר בין אלמנטים בסדר כלשהו (למשל, אם a=b, b=c, אז a=c).
Term
Mental seriation
Definition
היכולת לסדר דברים באופן מנטלי לפי תכונה מימדית כמו גובה או רוחב.
Term
חשיבה אינדוקטיבית
Definition
הסקה מהכלל אל הפרט
Term
מיאליניזציה
Definition
התפתחות המיאלין במוח מאפשרת תקשורת בין איזורים שונים במוח
התהליך של המיאלינזציה במוח מסביר את התפתחות הקוגניטיבית
Term
Production deficiency
Definition
לילדים לא קיימת אסטרטגיה - לא למדו עדיין איך להשתמש בה
Term
Utilization deficiency
Definition
לילדים יש את האסטרטגיה אבל לא מפיקים ממנה את התוצאה המקווה
Term
inefficient inhibition
Definition
ילדים מתקשים להתעלם ממחשבות וגירויים לא רלוונטיים
יוצר עומס על זיכרון העבודה
פגיעה בביצוע אסטרטגיה
פגיעה בביצוע המטלה
Term
העדר משאבים (lack of resources)
Definition
האסטרטגיה עצמה לוקחת מהילדים הרבה משאבים קוגנטיביים ומפריעה למטלה
כל כך עסוקים במיון שקשה להם לזכור
Term
הנאה מאסטרטגיה (strategy enjoyment)
Definition
האסטרטגיה מהנה אותם בפני עצמה, לא רק לוקחת משאבים, אלא פשוט כיף והם שוכחים שהם צריכים גם לזכור.
Term
העדר מטה-קוגניציה (lack of meta-cognition)
Definition
מטא-קוגניציה זה היכולת להסתכל על עצמך "מלמעלה" ולהעריך את הפעולות הקוגנטיביות שלך
Term
תיאוריית גורם ה-g של ספירמן
(Spearman’s general mental factor theory)
Definition
לאינטליגנציה 2 אספקטים – האחד הוא כללי, והשני מורכב מיכולות מיוחדות שכל אחת נמדדת על ידי מבחן ספציפי.
מרכיב G – יכולת מנטאלית כללית שמשפיעה על יכולת הביצוע של רוב המשימות הקוגניטיביות.
מרכיב S – הוא הבחין כי לעיתים יש תוצאה חריגה ולא עקבית בחלק מהמבחנים.
Term
תיאוריית האינטליגנציה המגובשת והזורמת של קאטל
(Cattell’s crystalized and fluid intelligences)
Definition
Fluid intelligence: מתייחס ליכולת לפתור בעיות חדשות ומופשטות שאינן נלמדות או תלויות בהשפעה תרבותית מסוימת.
Crystallized intelligence: פתרון בעיות שתלויות בידע שנרכש בבי"ס או מניסיון חיים.
Term
תיאוריית ריבוי הקומפוננטות של גילפורד
(Gilford’s structure-of-intellect model)
Definition
סיווג משימות קוגניטיביות ל3:
(1) תוכן – על מה חושבים.
(2) ביצוע – איזו סוג חשיבה נתבקשנו לעשות.
(3) תוצרים – מהי התשובה המתאימה לשאלה.
בשלב השני הוא סבר שיש 5 סוגים של תכנים,
6 סוגים של תוצרים ושל ביצועים.
סה"כ 180יכולות מנטאליות שונות (5X6X6= 180).
Term
תיאוריית האינטליגנציה ההיררכית של קרול
(Carroll’s three stratum theory of intelligence)
Definition
האינטליגנציה מורכבת מיכולת כללית שבפסגת ההיררכיה אשר משפיעה על רמת הביצועים של הרבה מבחנים קוגניטיביים,
וממספר יכולות מומחיות אשר כל אחת מהן משפיעה על היכולת שלנו בתחום אינטלקטואלי מסוים
Term
תיאוריית האינטליגנציה המשולשת של שטרנברג
(Sternberg’s triarchic theory of intelligence)
Definition
תאוריה שמדגישה 3-מרכיבים של אינטליגנציה:
קונטקסט
חוויה/ניסיון
מיומנויות עיבוד מידע
Term
תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גארדנר
(Gardner’s theory of multiple intelligences
Definition
טען כי לאדם יש לפחות 7 תחומים נבדלים של אינטליגנציה (בשנים האחרונות הוסיף גם מרכיב 8 ו9 ספקולטיבי),
אשר כל אחד מהם מקושר לאזור במוח
שפתית, מרחבית, לוגית-מתמטית, מוסיקלית, גופנית, בינאישית, תוך-אישית, (8)סביבתית-טבעית, ו(9) רוחנית-קיומית
Term
דמיון חושי (perceptual similarity)
Definition
מתייחס לאנלוגיות בהן יש דמיון באחד החושים בין הגירויים.
לדוגמא, בין כלב ובין חתול יש דמיון חושי כיוון ששניהם בעלי ארבע רגליים, פרוותיים וכו'.
Term
דמיון יחסי (relational similarity)
Definition
מתייחס לאנולוגיות בהן יש דמיון בקשר בין הגירויים.
בדוגמא המוצגת בספר, הקשר בין ציפור וקן הוא בעל דמיון יחסי לקשר בין כלב ומלונה.
אין דמיון חושי בין ציפור לכלב או בין מלונה לקן, אך היחס ביניהם דומה
Term
השלב הפרה- שפתי -prelingustic
Definition
הילד לא מדבר אבל מגיב לגירויים לשוניים
מתחילים להגיב לאינטונציה של השפה מגיל חודשיים
Term
שלב ה- Halophrase
Definition
מילה שדרכה התינוק מבטא משמעות רחבה יותר
לעתים מורכבת משברי צלילים
מילים שמתחילות בעיצור ומסתיימות בתנועה קלות יותר לביטוי
בגיל 18-24 חודשים - naming explosion
Term
אסכולה האמפריציסטית
Definition
רכישת שפה היא נלמדת
עדויות תומכות: ילדים שהוריהם מדברים איתם יותר, מגלים יכולות לשוניות מפותחות יותר
אבל אין הסבר ללימוד סינטקס
Term
נייטיביזם
Definition
לבני האדם מוכונות ביולוגית מולדת לרכישת שפה.
LAD - כללי דקדוק אוניברסליים
מוביל הגישה: חומסקי
מבנה השפה הוא מורכב מידי על מנת להירכש בניסיון
Term
אינטראקציוניזם (תיאוריית למידת שפה)
Definition
השפה נרכשת בתהליך המשלב התפתחות ביולוגית וקוגניטיבית וסביבה לשונית משתנה
Term
דיבור טלגרפי (telegraphic speech)
Definition
18-24 חודשים
שילוב מילים למשפטים פשוטים: שם+פועל
המשפטים מתאימים למוסעמות הלשונית של השפה
אותו משפט יכול לבטא משמעויות שונות כתלות בהקשר
כדי להעביר את הכוונה - שימוש במחוות
משתכללים בהבנת כללי השיחה - מתאימים את עצמם לשומע ולסיטואציה
מתחילים להבין כללי נימוס
Term
Cooing
Definition
צלילים פרה-שפתיים. הראשונים מופיעים בד"כ כשהתינוק רגוע, שבע, חיתול יבש, מצב רוח טוב,
החל מגיל חודשיים
Term
babbling
Definition
צלילים פרה-שפתיים בהן יש גם עיצורים ולא רק תנועות כמו ב-cooing
Term
Naming explosion
Definition
גיל 18-24 חודשים התינוק לומד 10-20 מילים חדשות בשבוע
Term
Fast mapping
Definition
הצמדת משמעות למילה
מספיקות לילד מעט מאוד חשיפות בין המילה לבין הצימוד שלה כדי שהוא יעשה את החיבור
Term
Overextension
Definition
שימוש באותה מילה למגוון רחב של אובייקטים או מצבים.
Term
Underextension
Definition
שימוש במילה למגוון מצומצם מדי של אובייקטים או מצבים, ללא הכללה
Term
Object scope constraint
Definition
ההנחה שהמילה מתייחסת לאובייקט שלם ולא לחלקיו.
Term
Mutual exclusivity
Definition
ההנחה שכל מילה מורה על אובייקט אחד בלבד ולהפך
Term
השלב הטלגרפי
Definition
הילד מתבטא בשתי מילים - למשל שם ופועל, ללא מילות יחס או תואר.
יש שוני בין תרבויות בסוג המילים שהילדים משתמשים
Term
דפוס היקשרות בטוח
(secure attachment)
Definition
התינוק משתמש בהורה כבסיס בטוח.
אחרי החזרה של ההורה - הילד נרגע במגע עם ההורה וחוזר לשחק
Term
דפוס היקשרות חרדתי-נמנע
(avoidant attachment)
Definition
אין הבחנה בין הורה לזר, אין העדפה ואין תגובה רגשית לעזיבה (אדיש)
ממשיך להימנע מהאם גם אחרי שהיא חוזרת לחדר
Term
דפוס היקשרות חרדתי-מתנגד
(resistant attachment)
Definition
היצמדות להורה וחוסר יכולת להירגע בחזרתו. דפוסי כעס וחרדה
Term
דפוס היקשרות חסר ארגון וכיוון
(disorganized/disoriented attachment)
Definition
התנהגות מבולבלת עם חזרת ההורה - נרגעו כשההורה חזר והתחילו לבכות שוב אחרי כמה דקות.
הילד מבולבל ולא יודע מה לצפות ממהורה.
Term
תיאוריות של התקשרות
Definition
פסיכואנליטית - משיכה מינית, האם היא אוביקט של בטחון וחיבה
למידה - הנקה - מנגנון של התניה קלאסית. החלב מפתח רגשות חיובים כלפי האם. במקביל האם מפתחת רגשות חיוביים לתינוק שמחייך אחרי הנקה
קוגניטיבית - הקשרות תלויה במערכת הקוגניטיבית: הבחנה בין אנשים מוכרים לזרים, קביעות האובייקט לגבי האנשים מוכרים (7-9 חודשים).
אקולוגית -נטיות תגובתיות מולדות בעלת ערך אבלוציוני, הגנה מפני טורפים, הבטחת סיפוק צרכים, imprinting
Term
חרדת נטישה (separation anxiety)
Definition
אחרי התקשרות הראשונה תינוקות יראו מצוקה בפרידה מהדמות המטפלת
מופיע בגיל 6-8 חודשים, מגיע לשיא בגיל 14-18 חודשים, יורד בהדרגה עד גיל ביה"ס
Term
חרדת זר (stranger anxiety)
Definition
רב התינוקות מגיבים בחיוב לזרים - עד ליצירת התקשרות הראשונה
מגיע לשיא בגיל 8-10 חודשים, יורד בהדרגה עד גיל שנתיים
Term
תיאוריה פסיכואנליטית (תיאוריית התקשרות)
Definition
התינוק כיצור אוראלי ששואב סיפוק מהיניקה ונמשך לאם המספקת לו תענוג אוראלי
האם הופכת לאובייקט העיקרי של ביטחון וחיבה
Term
תיאוריית למידה (תיאוריית התקשרות)
Definition
ההנקה פועלת בשני כיוונים:
מובילה לתגובות חיוביות של התינוק ובכך מחזקת את התחושה החיובית של האם כלפיו
גורמת להתניה קלאסית כלפי האם שהופכת מבחינת התינוק secondary reinforcer
Term
תיאוריות של התפתחות קוגניטיבית (תיאוריית התקשרות)
Definition
עד שהתינוק לא יכול להבחין בין אנשים מוכרים לבין זרים לא תיווצר היקשרות.
עד שהוא לא מפתח קביעות אובייקט- מבין שכשהאמא יוצאת היא יכולה לחזור- לא תיווצר היקשרות.
Term
התיאוריה האתולוגית (תיאוריית התקשרות)
Definition
יכולת ההיקשרות היא חלק מהנטיות התגובתיות המולדות של התינוק.
נולד עם נטיה לפתח התקשרות בדמות המטפלת המרכזית= ערך אבולוציוני - מגן על התינוק.
למבוגר יש נטייה טבעית, ביולוגית, להיקשר לתינוק.
מבטיח שהמבוגר יגן על התינוק מפני טורפים ויספק לתינוק את הצרכים שלו
Term
Imprinting
Definition
מתרחש אוטומטית
קורה רק בתקופה קריטית אחרי הבקיעה
בלתי הפיך - הגוזל נותר קשור לאותה דמות
Term
מדדי המזג של רותברט – רגש, פעילות וקשב
Definition
אינדיבידואלים משתנים זה מזה לא רק ברה-אקטיביות שלהם על כל מימד,
אלא גם במימדי השליטה העצמית של המזג,
effortful control – היכולת להדחיק באופן רצוני תגובה דומיננטית על מנת לתכנן ולהוציא לפועל תגובה יותר סתגלנית
Term
מודל טיב ההתאמה (goodness-of-fit model)
Definition
יצירת סביבה תומכת לגידול הילד המכירה בטמפרמנט היחודי של הילד ומעודדת תפקוד אדפטיבי
הורים רגישים וחיוביים עוזרים לתינוק ללמוד איך לווסת את רגשותיו, והקושי פוחת עד גיל 2-3
חשיבות לרגישות, תמיכה, ציפיות ברורות וגבולות
ההתנהגות ההורית משפיעה במיוחד על ילדים בעלי מזג קשה
Term
עצמי קטגוריאלי (categorical self)
Definition
סיווג העצמי על פי קטגוריות שונות:
גיל, מגדר, מאפיינים פיזיים, תכונות טובות/רעות, ויכולת
Term
עצמי זכור (remembered self)
Definition
תחילתו של זיכרון אוטוביוגרפי
הילד מספר סיפורים או שומע סיפורים על עצמו, הוא יוצר דמות של עצמו בזיכרון
מתחיל לפתח אינדיוודואליות - להטמיע ערכים חברתיים
Term
עצמי מתמשך (enduring self)
Definition
מבט עצמי כמתמשך על פני הזמן
הילד מפתח תפיסה של עצמו כמתמיד בזמן, ומסוגל לדמיין את עצמו בעתיד
Term
DESIRE THEORY OF MIND
Definition
האמונה של ילדים שאנשים פועלים על פי הרצונות שלהם
לא מערב מושגים מנטליים של ידיעה, אמונה, כוונה
Term
BELIEF-DESIRE
THEORY OF MIND
Definition
הבנה שלאנשים אחרים יש כוונות אחרות
Term
false belief
Definition
הבנה שאנשים יודעים דברים אחרים ממך.
Term
Identity achievement
Definition
זהות ברורה ומוגדרת אחרי שחקרתי אותה
Term
Identity moratorium
Definition
שלב החיפוש האקטיבי אחרי הזהות שלי
Term
Identity foreclosure
Definition
זהות סגורה שהוכתבה על ידי גורמים חיצוניים
הערכה העצמית נשענת על הערכה חיצונית
פסיביות
Term
Identity diffusion
Definition
זהות לא מגובשת
סגנון קוגניטיבי נמנע ומבוזר
לא מחפשים אניפורמציה חדשה
לא מציבים מטרות ארוכות טווח
Term
התפתחות זהות מגדרית
למידה חברתית
Definition
ילדים מחקים התנהגות של הורים ואחים
מקבלים חיזוקים על התנהגות מגדרית "נכונה"
Term
התפתחות זהות מגדרית - קוגניטיבית
Definition
קודם המתפחת סכמה מנטלית של התנהגות נשית וגברית
רק בגיל 6-7 נוצר סכמה מגדרית שמורכבת משלושה שלבים:
Gender labling
Gender stability
Gender consistency
Term
Gender labling
Definition
הבחנה בין מראה לבין מציאות
הבנה של הזהות המינית אבל מחשבה שניתן לשנות את המין
Term
Gender stability
Definition
הבנה שהזהות המגדרית נשארת קבועה
Term
Gender consistency
Definition
הילדים מבינים שהמין לא נקבע על ידי מה שאלבש/מה שהבובה תלבש, אלא זו תכונה שלא תלויה בזה
Term
Mastery-oriented attributions
Definition
ייחוס ההצלחות ליכולת ואת הכשלונות למאמץ או לגורמים חיצוניים
Term
Learned helplessness
Definition
ייחוס הכשלונות ליכולת ואת ההצלחות לגורם חיצוני
Term
Recursive thought
Definition
הסתכלות על סיטואציה משתי נקודות מבט שונות,
להבין בו זמנית מה שני אנשים או יותר חושבים
"ליסה מאמינה שג'ייסון מאמין שהמכתב מתחת לכרית, אבל זה לא מה שג'ייסון באמת מאמין בו, הוא יודע שהמכתב במגירה"
Term
Selman’s role taking theory
Definition
חמישה שלבים:
Egocentric -גילאי 3-6 - לא מודעים לנקודת מבט חוץ משלהם
Social-informative - גילאי 6-8 - מזהים שלאנשים יש נקודות במט שונות אך עדיין מאמינים
כי זה קורה רק כי האחרים קיבלו מידע שונה
Self-reflective - גילאי 8-10 - מסוגלים להבין נקודת מבט של אחר. לא יכולים לקחת בחשבון את הפרספקטיבה שלהם ושל האחר בו זמנית
mutual - גילאי 10-12 - הילד עכשיו יכול באופן סימולטני לקחת בחשבון את נקודת המבט שלא ושל האחר, וכן לזהות שהאחר יכול לעשות זאת גם
Societal - גילאי 12-15. המתבגר עכשיו מתחיל להבין את נקודת המבט של האחר בהשוואה למערכת החברתית בה הוא מתפקד
Term
הורות סמכותית (authoritative child rearing
Definition
דרישות גבוהות, קבלה גבוהה ומעורבות
הצבת גבולות ברורים
מתן אוטונומיה מתאימה - הילד בוחר בדברים שהוא יכול לבחור בהם
חום ורגישות לצרכי הילד
יצירת הנאה משותפת
מתן דגש על תקשורת
Term
הורות סמכותנית (authoritarian child rearing)
Definition
דרישות גבוהות, קבלה נמוכה
התנהגויות של כפיה ושליטה - הטלת סנקציות ועונשים
אי מתן אוטונומיה לילד
יחס קר ומרחיק - צעקות, איומים וביקורת
קבלת החלטות עבור הילד
שליטה פסיכולוגית על הילד - לדוג' מניעת אהבה
Term
הורות מתירנית (permissive child rearing)
Definition
דרישות נמוכות וחוסר מעורבת ופיקוח
חום וקבלה גבוהים
הורים או מפנקים מידי או לא קשובים
מתן אוטונומיה גבוהה מידי בגיל צעיר מידי
נובע מפילוסופית חינוך או פחד מעימות/חוסר אמונה ביכולת להשפיע על הילד
Term
הורות לא מתערבת (uninvolved child rearing)
Definition
דרישות נמוכות, קבלה נמוכות
מעורבות נמוכה עם שליטה ובקרה נמוכה של הילד
לא איכפתיים לגבי אוטונומיה של הילד
הורים בד"כ סובלים ממצוקה רגשית בעצמם
מעדיפים לתת סיפוקים מיידים לילד במקום להתמקד במטרות א"ט
יכול להגיע להזנחה במקרים חמורים
Term
Nonsocial activity
Definition
משחק עם עצמך, ללא קשר עין עם אחרים
Term
Parallel play
Definition
משחקים אחד ליד השני, לא משפיעים אחד על השני
Term
Associative play
Definition
הילדים משחקים בפעילויות נפרדות אבל מחליפים צעצועים אחד עם השני
מגיבים אחד לשני
Term
Cooperative play
Definition
משחקים ביחד - משחקי דימיון.
Term
Behavioral comparison
Definition
הנטייה להתרשם מאנשים לפי השוואת התנהגות נצפית
מופיעה בגילאי 6-8 וירדה לאחר גיל 9.
Term
Psychological comparison
Definition
הנטייה להתרשם מהאדם בעזרת השוואת מימדים פסיכולוגיים אבסטרקטיים
נפוץ בעיקר בגילאי 12-16
Term
Psychological construct
Definition
הנטייה להתרשם מאנשים על בסיס תכונה יציבה שאמורה להיות להם
גילאי 8 -11
Term
תיאוריית התפתחות קוגניטיבית
Definition
גיל 3-6 - פרה אופרציונלי - מתמקדים במימדים בולטים של הגירוי/אירוע
גיל 7-10 - קונקרטי - אופרציונלי - מזהים תוכנות אצל אנשים, התסכלות מעבר לגירוי המיידי
גיל 12-14 - פורמלי-אופרצינלי -יכולת הפשטה והבנה של רמות שונת של תכונות פסיכולוגיות
Term
השלב הפרה-מוסרי (premoral)
פיאז'ה
Definition
לפני גיל 5 - ילדים אינם מכבדים/מודעים לכללים מוגדרים חברתית
משחק (גולות) - אינו מתוך כוונה לנצח אלא מתוך גילוי
הילדים ממצאים כללים משל עצמם
מטרת המשחק - הנאה לפי התור
Term
שלב המוסריות ההטרונומית
(Heteronomus)
פיאז'ה
Definition
גיל 5-10 - חשיבות רבה לכללים ולסמכות
מקור הכללים - סמכות עליונה
כללים - נתפסים כמקודשים ובלתי נתנים לשינוי = מוסר מוחלט
התייחסות למעשה/תוצאה ולא לכוונה (TOM)
Term
שלב המוסריות האוטנומית
פיאז'ה
Definition
מגיל 10-11 - הבנה שחוקים חברתיים הם הסכמים חברתיים שניתן לשנות
ניתן להפר חוקים בעת הצורך
ייחוס משמעות לכוונה שמאחורי המעשה
העדפת עונשים שיש להם קשר למעשה - רציפרוקליים
Term
שלבי התפתחות מוסרית - קולברג
Definition
1. preconventional level
1.א - Punishment & obedience orientation
2.ב- Naive hedonism
2. conventional level
2.א - Good girl/Good boy orientation
2.ב- Social-order maintaining morality
3. postconventional level
3.א- Social-contact orientation
3.ב - Morality of Individual principles of conscience
Term
preconventional level
Definition
הילד ממלא אחר החוקים- מחולק לשני תתי שלבים:
Punishment & obedience orientation - פחד מעונש כמניע לציות
Naive hedonism - רווח אישי מתוך ציות לחוקים
Term
conventional level
Definition
מוסריות קונבציונלית- מילוי אחר הכללים מתוקף היותם כללים
שני תתי שלבים
1. Good girl/Good boy orientation - התנהגות מוסרית היא מה שנתפס על ידי אחרים כהתנהגות מוסרית. רצון לאישור חברתי
2. Social-order maintaining morality - חשיבה על טובת החברה. כללים נתפסים כדרך לשמר את הסדר החברתי
לכן התנהגות טובה = התנהגות שמציית לכללים
Term
postconventional level
Definition
הילד מפתח חוש מוסרי שבאמצעותו הוא שופט מצבים.
שני תתי שלבים:
1. Social-contact orientation - החוק הוא תוצאה של הסכם חברתי בין אינדיבידואליים. החוקים הם דרך לבטא את רצון הכלל. אם החוק מקובל על הכלל - צריך לציית לו. אם הוא כפוי - לא חייבים
2. Morality of Individual principles of conscience - חשיבה מוסרית מעמיקה - כללים מוסריים אוניברסליים. חשיבה מוסרית אידיאליסטית. מעטים אם בכלל מגיעים אליה (שלב היפותטי)
Term
התקדמות בהתפתחות מוסרית
על פי קולברג
Definition
רב האנשים נתקעים בשלב הרביעי של ציות לחוקים
מעטים אם בכלל מגיעים לרמות הגבוהות של חשיבה מוסרית.
כדי להתקדם צריך יכולת קוגניטיבית מתקדמת (משחק תפקידים)
כל מי שהיה בשלב 5 - היה בשלב אופרצינלי-פורמלי של פיאז'ה
חשיפה לדילמות מוסריות - ניסיון להגיע להסכמה, קיום דיון, עידוד שיח מוסרי מקבל
שיחות עם ההורים - שיח מוסרי בבית, דמות הורית מוסרית לחיקוי
חינוך גבוה - לימוד באוניברסיטה
חשיפה למציאות - התמודדות עם דילמות מוסריות במציאות.
Term
אגרסיביות אינסטרומנטלית
(instrumental aggression)
Definition
פעולה שמטרתה להשיג מטרה מרכזית כחפץ, מרחב או זכויות
Term
אגרסיביות עוינת
(hostile aggression)
Definition
כאשר מטרת הפעולה היא להזיק לקורבן
Term
Proactive aggressors
Definition
ילדים שחושבים שהאגרסיביות יכולה להועיל להם
(במעמד חברתי, בהשגת חפצים)
Term
Reactive aggressors
Definition
מפיגינים אגרסיביות בתגובה לאירוע אמיתי או מדומין.
Term
Felt-responsibility hypothesis
Definition
אמפתיה גורמת לילד לחשוב על נורמות אלטרואיסטיות,
ובכך יוצרת מחויבות לעזור לאחר במצוקה
Term
רכיבי המוסר
Definition
קוגניטיבי - הבחנה בין טוב לרע
התנהגותי - פעולה שנשענת על הבחנה זו
רגשי - תחושת גאווה בעקבות פעילות ערכית
תחושת בושה בעקבות פעילות המנוגדת לערכים
Term
אינטיליגנציה
Definition
שני סוגי אינטליגנציה - מגובשת (Crystaliazed) וזורמת (fluid)
מגובשת עולה לאורך השנים - ידע, מושגים
זורמת יורדת לאורך השנים - משאבים להשקיע במטלה, זיכרון של פריטים
משפיע על קבלת החלטות הקשורות לכל סוג אינטיליגנציה.
Term
childhood amnesia
Definition
שיכחה של תקופת הילדות המוקדמת
Term
reminiscence boosts
Definition
רוב האנשים זוכרים טוב את תקופת ההתבגרות
מכילה לרוב הכרת בני זוג, רכישת מקצוע, טיול בעולם, השתתפות במלחמות
Term
recency components
Definition
זיכרון טוב של השנים האחרונות בחיים
Term
גיל כרונולוגי
Definition
כמה זמן עבר מהלידה
Term
גיל ביולוגי
Definition
מגדיר את תפקוד האיברים של הגוף
האם הם מתפקדים כפי שאמורים לתפקד לפי הגיל הכרונולוגי שלי או לא
Term
גיל פסיכולוגי
Definition
מתאר כיצד הבן אדם תופס את הגיל שלו,
היכולת שלו להסתגל לשינויים שכרוכים בגיל הביולוגי והכרונולוגי שלו
Term
גיל חברתי
Definition
כמה אני עומד במוסכמות של החברה בנוגע לאנשים בני גילי.
דפוס שמשתנה בין המדינות
Term
dedifferentiation
Definition
שעם הגיל יש פגיעה בגורם שמשותף לכל היכולות הקוגנטיביות
ככל שהאדם מזדקן היכולת הקוגנטיבית שלו במטלות שונות תהיה יותר דומה
Supporting users have an ad free experience!