Shared Flashcard Set

Details

מבוא למדעי כדור הארץ
מונחים למבחן סמסטר א' במבוא למדעי כדהא
72
Geography
Undergraduate 1
01/15/2015

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
סלעים מתפרקים ומוסעים על ידי
Definition
גורמי בלייה:
1. מים יבשתיים
2. גלים בים
3. רוח
4. קרחונים
Term
Mass wasting
Definition
הידרדרות של חלקיקים במדרון בצורות שונות החל מ-creep ועד מפולות סלעים.
Term
Erosion
Definition
הסעה של חומר הבלית על ידי מים, רוח או קרחונים
Term
סוגי בלייה
Definition
1.      בלייה מכאנית- הפעלת כוחות ללא שינוי במבנה הכימי של הסלע
2. בלייה כימית- שינוי במבנה הכימי של המינרל על ידי הוספה/הסרה של אלמנטים.
Term
בלייה מכאנית
Definition
1.      Freeze thaw cycles- מחזורי הקפאה והפשרה
2. Unloading- פריקה
3. Thermal Expansion- התרחבות טרמלית
4. Biological Activity- פעילות ביולוגית
Term
Freeze thaw cycles-
מחזורי הקפאה והפשרה
Definition
כאשר מים קופאים הנפח שלהם גדל ב9%. מחזור הקפאה והפשרה מרחיב סדקים בסלע עד לנקודת שבירה של הפרגמנט מהסלע.
Term
Talus slopes
Definition
מדרון טאלוס- הצטברות של סלעים בגדלים שונים בתחתית מצוק.
Term
Unloading- פריקה
Definition
סלע הנחשף לפני השטח על ידי בלייה מתחיל להתפרק בדומה לשכבות בצל.
לחץ היקפי מופעל על סלע יסוד הקבור באדמה. כאשר הסלע נחשף הלחץ מעליו מופחת וכך מתחיל להתקלף קליפה אחת אחר השנייה, כמו בצל.
Term
Thermal Expansion- התרחבות טרמלית
Definition
פירוק של חלקים מהסלע על ידי שינויים קיצוניים בטמפרטורות הגורמים להתרחבות והתכווצות של הסלע (בהתאם לחום/קור)
Term
Biological Activity- פעילות ביולוגית
Definition
בליית סלע על ידי גורמים ביולוגיים (שורשים של עצים)
האדם הוא גם יצור ביולוגי ולכן פעילויות כגון סלילת כבישים ומכרות הן פעילויות השוחקות את הסלעים.
Term
בלייה כימית
Definition
Dissolution- המסה
Hydrolysis- הידרוליזה/מיום
Oxidation- חמצון
Term
Dissolution- המסה
Definition
המסת חומרים בטבע על ידי מים או חומצות אחרות. אך בעיקר על ידי מים.
Term
Hydrolysis- הידרוליזה/מיום
Definition
המסת חומרים בטבע על ידי מים.
דוגמה: כאשר מים באים במגע עם מלח, המלח מתפרק לנתרן ולכלוריד= נוצרות מולקולות חדשות בתוך המים. "מים מיוממים"
Term
Oxidation- חמצון
Definition
מים באים במגע עם מינרלים עשירים בברזל ויוצרים תחמוצת ברזל. תחמוצת ברזל, זה בעצם חלודה.
סלעים אדומים- סלעים עשירים בברזל העוברים תהליך oxidation במגע עם הגשם.
התהליך הזה מפרק את הברזל מתוך המינרל והופך אותו לברזל אוקסיד.
Term
קצב הבלייה מושפע על ידי
Definition
שיעור הבלייה הכימית, קצב הבלייה המכאנית וסך הבלייה הכללית
Term
השפעת סדקים על בלייה
Definition
סדקים ושבירה של הסלע (jointing) מאפשרים חדירת מים לסלע ומאיצים תהליכי בלייה כימית ומכנית
Term
השפעת אקלים על בלייה
Definition
באקלים קר יש יותר מחזורי קפיאה והפשרה
באקלים לח יש יותר לחות שמאיצה תהליכי בלייה כימית
Term
הקשר בין טבלת בוון לבלייה
Definition
מינרלים שנוצרו בטמפ' גבוהות הם קלי תמס ולכן מתבלים בקלות
לעומתם מינרלים שנוצרו בטמפ' נמוכות והיו האחרונים להתגבש (כמו קוורץ) - קשי תמס ועמידים יחסית לבלייה.
Term
mass wasting
Definition
העברה של חומר סלעי במורד, תחת ההשפעה הישירה של כוח הכבידה
Term
גורמים שמשפיעים על ה- mass wasting:
Definition
1.  מים
2. מדרונות תלולים
3. הסרה של תכסית (עצים)
4. רעידות אדמה
Term
השפעת מים על mass wasting
Definition
הרוויה מקטינה את ההתנגדות של החומר - קל יותר להניע אותו ע"י כבידה
הרוויה מגדילה את המסה של החומר ומוסיפה משקל שגורם לחומרים להחליק או לזרום
Term
השפעת תכסית על mass wasting
Definition
צמחיה מייצבת את המדרונות ע"י השורשים
Term
angle of repose – זווית מנוחה
Definition
הזווית שבה החומר הלא מלוכד נמצא במנוחה
Term
צורות שונות של Mass wasting:
Definition
1. צניחת קרקע – slump
2. rockslide - גלישת סלעים
3. debrisflow - הסעה של חומר בלית
4. earthflow - זרימה/השקעה של קרקע בקנה מידה קטן
Term
צניחת קרקע – slump
Definition
גלישה של קרקע כיחידה אחת לאורך שבר מעוגל.
מתרחש לרוב כשאשר מדרון הופך לתלול מידי.
החלק התחתון מתחיל לגלוש והחלק העליון נשאר לא יציב וגולש כיחידה אחריו.
נוצרת צלקת (מצוק קטן) מעל הגלישת קרקע
Term
מפולת סלעים - Rockslide
Definition
מתרחש בתדירות באיזורי הרים גבוהים. חלקי סלעים שמדרדרים במהירות במדרון.
Term
debrisflow / mud flow- הסעה של חומר בלית
Definition
תנועה יחסית מהירה של mass wasting שכוללת אדמה וחלקי סלעים המכילה כמות גדולה של מים. מתרחש כתוצאה מגשמים כבדים, הפרשת קרח ושלג. Lahars - סוג של debrisflow המורכב מחומרים וולקנים
באזורי גבעות, מהלכו עוקב אחר קניונים ועמקים.
Term
earthflow
Definition
מתרחש בגבעות בזמן גשמים כבדים או הפשרת שלגים
סוג של slump בקנה מידה קטן יותר
Term
creep
Definition
תנועה איטית של קרקע במדרון. קשה להבחין בתנועה וניתן להסיק עליה מהטיה של עמודי טלפון, עצים וגדרות.
אחד הגורמים התורמים לתנועה היא התרחבות והתכווצות פני השטח כתוצאה מקפיאה/הפשרה והרטבה/ייבוש.
Term
חלוקת המים בכדה"א
Definition
97.2% - אוקיאנוסים
2.15% - קרחונים
0.62%- מי תהום
השאר - אגמים, נחלים והאטמוספירה
Term
מעברים בין מצבי צבירה של מים
Definition
מוצק <-> נוזל - קפיאה/המסה
נוזל <-> גז - אידוי/עיבוי
מוצק -> גז - המראה (סובלימציה)
גז -> מוצק - ריבוץ (דפוזיציה)
Term
יחס אידוי/ משקעים
Definition
בים - יש יותר אידוי ממשקעים
ביבשה - יותר משקעים מאידוי
Term
גורמים שמשפיעים על מהירות הזרימה
Definition
1. שיפוע
2. צורה, גודל וחספוס הערוץ
3. ספיקה
Term
שיפוע - Gradient
Definition
ככל שהמדרון תלול יותר- הזרימה תהיה מהירה יותר
חישוב השיפוע: גובה / מרחק
Term
ספיקה - Discharge
Definition
רוחב הערוץ X עומק הערוץ X מהירות הזרימה
נמדד במטר מעוקב לשניה
Term
מהירות הזרימה של נחל לקראת המוצא
Definition
גדלה
Term
דרגות נחלים:
Definition
1. נחל מדרגה ראשונה- הנחל המרכזי שמנקז אליו את כל המים לים
2. נחל מדרגה שנייה- כל יובל שמתחבר לנחל ראשי
3. נחל מדרגה שלישית- כל יובל המתחבר ליובל מדרגה שנייה
Term
דגמים של אגן היקוות:
Definition
1. Dentritic- עצי
2. Radial- רדיאלית
3. Rectangular- מלבנית
4. Trellis- תריס
Term
Alluvial Fan- מניפת סחף
Definition
בסוף תהליך ההסעה, החומר הסדי מנטרי שוקע בצורת מניפה.
Term
Divide- קו פרשת המים
Definition
הוא שקובע את גבולות אגן ההיקוות. נמצא בנקודה הגבוהה ביותר שתוחמת את הנחל.
Term
מהירות הזרימה מושפעת על ידי:
Definition
1. Gradient- זווית המדרון של הנחל:
2.Shape& Size- הצורה, הגודל ומידת החספוס של נתיב הזרימה:
3.Discharge-ספיקה
Term
השפעות על גובה, אורך ומחזוריות הגלים
Definition
1. מהירות הרוח
2. משך נשיבת הרוח
3. המרחק בים הפתוח שעל פניו נושבת הרוח
Term
wave height
Definition
המרחק בין תחתית הגל (trough-תעלה) לשיא הגל (crest)
Term
אורך גל (wavelength)
Definition
המרחק האופקי בין שיא גל (crest)
Term
wave of oscillaition
Definition
גלי תנודה - אורך גל גדול, גובה גל קטן
הגל נע קדימה בזמן שהחלקיקי המים נעים בסירקולציה
Term
בקרבת חוף השינוי בגלים
Definition
השינוי מתחיל כאשר עומק המים שווה למחצית אורך הגל:
גובה גל גדל
אורך גל קטן
תדירות מתגברת
מהירות הגל קטנה
Term
Surf breakers form
Definition
שבירת הגל- הנקודה שאורך הגל לא מחזיק את הגובה שלו.
Term
beach drift
Definition
מגע של ים עם חוף חולי:
תנועת זיג-זג של חלקיקים לאורך החוף מושפעת משני גורמים:
זווית הגעת הגל לחוף וחזרת המים בכיוון המדרון חזרה לים.
קובע עם המים ישקיעו חלקיקים בחוף או יקחו חלקיקים חזרה לים
Term
longshore current
Definition
זרמים שנעים במקביל לקו החוף ומעבירים כמויות גדולות של סדימנטים
Term
לשון יבשה - spits
Definition
צורת חוף שנוצרת כאשר הזרמים שמסיעים את החול מגיעים לאיזור שקט
האנרגיה של הגלים קטנה ומשקיעה חול ולא סוחפת חול חזרה.
Term
baymouth bar
Definition
כאשר לשון יבשה סוגרת מפרץ. אם הים מצליח לעבור את המחסום - הלגונה תישמר. אם יש נהרות שמזינים את הלגונה- היא תישמר.
Term
Tombolo
Definition
רכס חולי שמחבר אי ליבשת
Term
Groin
Definition
מזח קטן אנכי לחוף ששובר את הזרמי האורך (longshore current) לאורך החוף ומייצר השקעה של חול
Term
Breakwater- שובר גלים
Definition
עובד על אותו עיקרון של ה- Tombolo. שבירת אנרגיה של הגלים לפני החוף. הקטנת אנרגיה של הגלים לפני הגעתם לחוף והשקעת יותר חול בחוף
Term
תהליך בלייה ע"י הגלים
Definition
גל פוגע בסלע, מים נכנסים לכל הפתחים בסלע ודוחסים את האוויר בפנים,כאשר הגל נסוג האוויר משתחרר בפתאומיות ומשחרר חתיכות סלע ומרחיב סדקים
Term
גידוד חופי - abrasion
Definition
פעולת השחיקה והבלייה של המים, שבתוכם חלקיקי סלע קטנים
ניסור וגריסת סלע ע"י מי ים וחלקיקי חול.
מגדד את תחתית המצוק
Term
טבלאות גידוד - wave cut platform
Definition
השורש של המצוק שנשבר כתוצאה מהגידוד החופי.
נשארים סלעים נמוכים שעוברים תהליך בליה.
Term
headland - ראש יבשה
Definition
נוצר כאשר חלק מהמצוק נשבר ונופל לים וכך הגלים שנשברים על הסלעים במים לא מבצעים בלייה במצוק שנשאר.
Term
Sea Arc קשת ימית
Definition
נוצר על ידי הגלים שמגיעים מהצדדים של ראש יבשה ומרחיבים מערות בסלע עד שהן מתחברות לקשת. כאשר יתבלה, ישאיר אחריו Sea Stack שסופג את הגלים ובסופו של דבר ישאר חוף
Term
Sea Stack
Definition
מסה של סלעים מבודדת, העומדת בקרבה לחוף, ושנוצרה על ידי ארוזיית הגלים במצוק הבולט לים.
Term
Iceberg
Definition
גוש קרח ענק הצף בים
Term
Ice Sheets- משטחי קרח
Definition
קיימים כיום רק בקטבים.
היווצרות משטחי קרח שינו את המחזור ההידרולוגי של המים. כיוון שמים נלכדו ביבשה כמשקע קפוא, ולא חזרו לים.
Term
Alpine glaciers\ valley glaciers
קרחונים אלפיניים
Definition
קרחונים הרריים קטנים (יחסית), לרוב קרחוני עד.
מתקדמים בצורה איטית לאורך העמק: קרחון תמיד נמצא בתנועה!
תוך כדי הם מרחיבים ומעמיקים את העמק ויוצרים קרחונים בצורת U
Term
מאזן הקרחון
Definition
האיזון בין הצטברות הקרח באיזור העליון לבין איבוד קרח באיזור התחתון
Term
מורנת קצה
Definition
תוצרי שחיקה ובלייה כתוצאה מסחיפה של הקרחון שנאספו בקצה הקרחון.
Term
מישור סחיפה
Definition
מישור שנוצר אחרי מורנת הקצה שאליו מתנקזים המים שנמסים מהקרחון
Term
עמק U
Definition
נוצר ע"י בלייה ושחיקה של קרחון אלפיני
Term
מורנה נוצרת כתוצאה מ...
Definition
שחיקת קרחון תוך כדי זרימתו כלפי מטה, היווצרות חומר בלית שמצטבר בקדמת, תחתית וצידי הקרחון
Term
מורנה צידית
Definition
תוצרי שחיקה ובלייה כתוצאה מסחיפה של הקרחון שהצטברו בצידי הערוץ שבו נע הקרחון.
Term
פיורד
Definition
עמק קרחוני הפוגש במי ים
Term
מורנת תחתית
Definition
תוצרי שחיקה ובלייה כתוצאה מסחיפה של הקרחון שהצטברו בתחתית הקרחון.
תחשף לאחר שהקרחון ייסוג
Term
[image]
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!