Shared Flashcard Set

Details

מושגים בגיאואינפורמטיקה
מונחים לסמסטר א' בגיאואינפורמטיקה
46
Geography
Undergraduate 1
01/15/2015

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
סוגי פלטפורמות לחישה מרחוק
Definition
מערכות קרקעיות - גובה קרקע/ על בניינים
מטוסים - גובה נמוך וגובה רב - עד 20 אלף ק"מ
לווינים
א. 200 עד 1000 ק"מ
ב. 1000 עד 36 אלף ק"מ
Term
סוגי מסלולים של לווינים
Definition
מסלול פולארי
מסלול גיאוסטציונרי
Term
לווין גיאוסטציונרי
Definition
הלווין חג בגובה 36 אלף ק"מ.
מסתובב ביחד עם כדה"א – סיבוב כל 24 שעות. קבוע בנק' מעל כדה"א.
שולח הדמאה כל חצי שעה בגדול.
יש רשת של לווינים מטארולוגיים גיאוסטציונרים.
הלווין עמוס- גיאוסטציונרי
Term
לווין פולרי
Definition
מסלול הקפה של כדה"א בסמוך לקטבים
הקפה לוקחת כ-100 דק', מסיים 14.5 הקפות ביום.
יש מעבר עולה (מהקוטב הדרומי לצפוני) ומעבר יורד (מהקוטב הצפוני לדרומי)
זווית ההטיה של המסלול מהקוטב מוגדרת לכל לווין.
לוויני GPS ואופק – מסלולים פולרים
Term
ספקטרום חישה של לווינים (תחום ההחזרים)
Definition
ביום אפשר להשתמש בתחום הנראה וה-IR הקרוב (תחום רפלקטיבי):
- אור נראה 400 - 700 ננומטר
- NIR - 700 - 1100 ננומטר
- SWIR - 1100-2500 ננומטר
בלילה יש את התחום הטרמי בלבד – 3000 -15000 נאנומטר (3-15 מיקרון) אנרגיה שנפלת מגופים.
Term
סוגי רזולוציה
Definition
רזולוציה מרחבית – הגדרת גודל הפיקסל בהדמאה.
רזולוציה ספקטרלית – מספר ערוצים ספקטריליים במערכת חישה.
רזולוצית רדיומטרית – מספר רמות אנרגיה – למשל גווני אפור בתמונה
רזולוצית זמן – תוך כמה זמן אנחנו חוזרים לאותו מקום.
Term
ערוץ ספקטרלי
Definition
גלאי שקולט טווח אנרגיה מסויים (קרינה אלמ"ג)
Term
פיקסל
Definition
אלמנט הכי קטן על גבי הדמאה שהמערכת יכולה להבחין בו
כמות אנרגיה - דרגות אפור 0 (שחור) – 255 (לבן)
ערך DN-מטרציה – לכל פיקסל יש כתובת – מספר שורה ומספר עמודה
Term
רזולוציה ספקטרלית
Definition
o כמות הערוצים הספקטרלים שהמערכת יכולה לקלוט.
o אפשר לבנות מערכת עם ערוצים ספרקטליים שונים ולשפר את הרגישות של המערכת.
o באורכי גל שונים נקבל החזרים שונים של אנרגיה.
o רזולוציה ספקטרלית גבוהה- מספר רב של ערוצים ספקטרליים. יכול להיות בתחומים שונים של אורך גל.
Term
ערוץ פנכרומטי
Definition
ערוץ בודד בתחום האור הנראה אשר מודד את כל הצבעים – 0.4- 0.7 מיקרון.
רזולוציה מרחבית גבוהה, רזולוציה ספקטרלית נמוכה
Term
ערוץ מולטי-ספקטרלי / היפרספקטרלי
Definition
כמות גדולה של ערוצים ספקטרליים
Term
רזולוציה רדיומטרית
Definition
o היכולת של המערכת לזהות גוונים
o מספר גווני אפור שהמערכת יכולה להציג – רגישות המערכת לשינויים
Term
רזולוצית זמן
Definition
קצב סריקת הנתונים
כמה זמן לוקח למערכת הסריקה לחזור לאותה נקודה בדיוק
Term
מקורות מידע לנתונים:
Definition
פרסומים סטטיסטיים
מפות קיימות
סקר שטח
מודד מוסמך
טלמטריה
GPS
תצלומי אוויר
חישה מרחוק – קרינה אלקטורמגנטית
חישה מרחוק – גלי קול
Term
גיאואיד
Definition
גאֹואיד (Geoid) הוא צורה אשר הייתה מייצגת את פני הים אם היו
מושפעים מסיבוב כדור הארץ והכבידה לבדם,
ובהיעדר השפעות אחרות כגון רוחות, זרמים, גאות ושפל.
צורה זו מומשכת אל תוך היבשות
Term
דאטום
Definition
מודל מתמטי של כדה"א
1. הגדרת נק' ההתחלה על כדה"א - קורדינטות אפס
2. פרמטרים של המודל הספרואידי בשימוש
Term
אלפסואיד
Definition
מודל מתמטי - גוף יחוס הקלאסי לחישובים גיאודטיים
מוגדר ע"י מרכז ומימד הרדיוס בשלושה צירים (X,Y,Z)
Term
סוגי מפות
Definition
1. מפה פיזית- מתארת צורת נוף באמצעו צבעים
2. מפה נושאית- מייצגת מידע מסוים בנושא אחד או יותר:
a. מפה מדינית
b. מפה כלכלית
c. מפת אקלים
d. מפת צפיפות אוכלוסין
e. מפה גיאולוגית
Term
מפת נקודות
Definition
הצגת מידע ע"י נק'- גודל וכמות הנק' משפיע על הצגת המידע
Term
מפות קראופלטית – choropleth map
Definition
שטח מייצג מידע
נבנה מערכים המתארים מאפיינים של איזורים לא חופפים
ערכים מיוצגים באיזורים בצבעים שונים
Term
מפות איזופלטית – isoplatic map
Definition
משמש להמחיש תופעות באיזורים תחומים באמצעות יחסים או מרווחים בין מדידיות
Term
מפת זרימה
Definition
מראה תנועה של מידע בתוך המפה. כיוון וכמות וגודל החץ
Term
היטל גלילי
Definition
לא שומר שטח
כן שומר צורה
לא שומר כיוון
קווי אורך – ממוקמים במרחקים קבועים יחסית
קווי רוחב – מרחקים משתנים
Term
היטל קוני
Definition
לא שומר שטח
שומר צורה בקווי רוחב גבוהים (קרובים לחיתוך)
לא שומר כיוון
קווי אורך – מחלקים לסגמנטים
נוצר עיוות ככל שמתרחקים בקווי רוחב
Term
היטל אזימוטלי / פלנרי
Definition
שומר שטח רק במרכז - מתעוות כשמתרחקים
לא שומר צורה
אזימוטלי - שומר כיוון
פלנרי - לא בהכרח שומר כיוון
קווי אורך – קווים ישרים שמגיעים למרכז המפה.
Term
מאפייני לווין גיאוסטציונרי
Definition
כיסוי שטח סריקה - רחב יותר
קצב קבלת נתונים - כל חצי שעה (אותו מקום)
מספר פרטים - רזולוציה נמוכה יחסית
קנה מידה גדול
Term
מאפייני לווין פולרי
Definition
כיסוי שטח סריקה - צר יותר
קצב קבלת נתונים - חזרה לאותו איזור בתדירות נמוכה (אחת לשבועים)
מספר פרטים - רזולוציה גבוהה יחסית
קנה מידה קטן
Term
קרינה אלמ"ג (ויקיפדיה)
Definition
הפרעה מחזורית הרמונית בשדה החשמלי והמגנטי, המתפשטת במרחב.
הפרעה כזו נקראת גל אלקטרומגנטי.
חזית הגל של הקרינה האלקטרומגנטית מתקדמת בריק במהירות קבועה, שהיא מהירות האור.
Term
אורך גל
Definition
המרחק בין השיאים של הגל - למדא - λ
Term
אמפליטודה
Definition
גובה ההפרעה במרחב
Term
אור נראה
Definition
700nm – 400nm – ננו מטר או 0.4- 0.7 מיקרון.
Term
פורמט וקטורי
Definition
הצגת מידע ע"י נקודות, קווים ופוליגונים. בין האלמנטים לא קיים מידע
Term
פורמט ראסטרי
Definition
הצגת מידע ע"י פיקסלים. מידע רציף
Term
מערכת קורדינאטות קרטזית
Definition
מערכת לחישוב מרחקים ואזימוטים במרחב דו ממדי
Term
פורמט שכבות GIS
Definition
נקודות קווי, פוליגונים, גריד
טבלאות נתונים - מידע אלפא-נומרי
Term
נתונים במפה תקנית
Definition
כותרת
מקרא
קנה מידה
חץ הצפון
נתונים על מייצר המפה
Term
מקדם בליעה
Definition
אנרגיה נבלעת/סה"כ אנרגיה
Term
מקדם החזרה
Definition
אנרגיה מוחזרת/סה"כ אנרגיה
Term
החזרה ספקולרית
Definition
זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה
Term
החזרה למבריאנית
Definition
החזרה שווה לכל הכיוונים
Term
FCC
Definition
False color composite: הצגת צבעים שקרית על מנת להבליט מאפיינים שונים של פני כדה"א.
Term
RGB
Definition
Nature color composite - מורכב משלושה צבעי יסוד : כחול, ירוק, אדום
Term
קווי אורך
Definition
קו אורך או אורך גאוגרפי (באנגלית: Longitude) מציין עד כמה נקודה על פני כדור הארץ נמצאת ממזרח או ממערב לקו גריניץ'
קו אורך או מרידיאן הוא הקו שמחבר את כל הנקודות שיש להן אותו אורך גאוגרפי. קו אורך מהווה חצי מעגל דמיוני על פני כדור הארץ, המחבר בין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי. כל קו אורך חייב לחצות את קו המשווה.
Term
קווי רוחב
Definition
קו רוחב או רוחב גאוגרפי (באנגלית: Latitude) מציין עד כמה נקודה על פני כדור הארץ נמצאת מדרום או מצפון לקו המשווה.
מעגל דמיוני על פני כדור הארץ המקביל לקו המשווה, ומחבר את כל הנקודות שיש להן אותו רוחב גאוגרפי
Term
Field base approach
Definition
הסתכלות פר עמודה – בכל עמודה נתון אחד.
חיבור נתונים על בסיס מכנה משותף. צירוף בין טבלאות.
מעלים את היכולת לניתוח מרחבי – כל שכבה מכילה עמודה עם משמעות (מיקום, טמפרטורה, כמות משקעים, כמות אוכלוסין).
Term
Object base approach
Definition
מפה עם סימוני ערים (בשכבת ערים). בחירת מאפיין אחד בשכבה (עיר ספציפית)
מסתכלים על שורה אחת שנותנת נתונים על אובייקט אחד (עיר אחת – כמות אוכלוסין בעיר, כמות משקעים בעיר, טמפ' ממוצעת)
Supporting users have an ad free experience!