Shared Flashcard Set

Details

מבוא למדעי כדור הארץ
הכנה למבחן אמצע במבוא למדעי כדר הארץ
23
Geography
Graduate
12/15/2014

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
המבנה הפנימי של כדור הארץ
Definition
Inner core - 2432 KM
Outer core - 2270 KM
Mantle - 2885 KM
Crust - 7-40 KM
Term
asthenosphere - אסטנוספירה
Definition
נמצאת ב- upper mantle בין 100 ל- 660 ק"מ
חומר סלעי וחם מסוגל לתנועה איטית
Term
Lithosphere - ליתוספירה
Definition
השכבה העליונה של ה-mantle
סלעים קרים יחסית
Term
Divergent plate boundaries
Definition
.גבול פתיחה, התרחקות של שני לוחות
נוצר מכוח טקטוני עמוק שדוחף את הלוחות
Term
Convergent plate boundaries
Definition
גבול הפחתה – sub-daction zone
צניחה של לוח אחד מתחת ללוח השניה ומחזור של סלעים בשכבות הנמוכות של הקרום.
Term
מה קורה במפגש בין קרום קונטיננטלי לקרום אוקיאני?
Definition
איזור הפחתה- sub-daction zone
צניחה של לוח אחד מתחת ללוח השני ומחזור של סלעים בשכבות הנמוכות של הקרום.
התנועה של הלוחות אחד מול השני יוצרים חום, חיכוך, מאמצים ושברים בקרום הקונטיננטלי.
Term
Transform fault boundary
Definition
תנועה אופקית של לוחות אחד לצד השני
Term
rift valley
Definition
Term
Trench
Definition
Term
מה קובע את זווית הירידה של לוח אויקאיני באיזור הפחתה?
Definition
הזווית תלויה בדחיסות של הסלע
סלע "צעיר" תחת 10 מליון שנה - זווית שקיעה שטוחה יחסית
בחלקים של האוקיאנוס השקט יש חלקים של הליתוספירה בני 160 מליון שנה שיורדים בזווית קרובהל-90 מעלות
Term
סוגים של גבולות קונוורגנטיים
Definition
1. עליית קרום יבשתי על קרום אוקיאני
2.הפחתה של קרום אויקאני מתחת לקרום אוקיאני
3.שני גושים של קרום יבשתי מתנגשים
Term
חלוקת הזמן של הגיאולוגיה
Definition
עידנים - Era
תור - Periods
תקופות - Epoch
גיל- Age
Term
החלוקת העידנים
Definition
פריקמבריום - 4.5 מליארד - 570 מיליון שנה
פאליאוזואיקון - 570 מליון - 250 מיליון שנה
מזוזואיקון - 250 מיליון - 65 מיליון שנה
קנוזואיקון - 65 מיליון שנה- עד היום
Term
פריקבריום
Definition
ארבעה וחצי מיליארד שנה - 570 מיליון
בעידן זה ישראל היתה מכוסה בים והמפגש בין הים למסיב היווה מדף יבשת - כלומר אזור הנגב היה לסירוגין מוצף וחשוף.
ב-400 מיליון שנה האחרונות - יצירת סלעי משקע, שרשראות הרים, תהליכי בליה וקימוט
Term
פליאוזואיקון
Definition
570 מיליון שנה - 250 מליון שנה
עידן בעלי החיים הקדומים.
מאופיין בעיקר בסלעי משקע יבשתיים (אבן חול נובית הקמברית)
עידן המכונה המדבר הגדול.
בנגב רב המסלע הקיים שהנו צעיר מהפרקמבריום, הנו מסוף הפליאוזואיקון
(תור הקרבון והפרם).
Term
מזוזואיקון
Definition
250 מש"ח - 65 מש"ח
עידן הזוחלים הגדולים ובעלי חיים קדומים
מורכב משלוש תקופות ראשיות: הטריאס, היורה והקרטיקון
Term
קנוזואיקון
Definition
החל מ-65 מיליון שנה
עידן החיים החדשים - יונקים
איאקון - 22 מש"ח - נסיגת הים והאיזור נהיה יבשתי
מיקון -22-5 מש"ח - סלעי השקעה יבשתית
פלאיקון - 5-2.2 מש"ח - התפתחות הבקע, הים מתקדם ממערב
פלייסטקון - 2.2 מש"ח -היום - תקופת הקרח,שינויי אקלים, שינוי מפלס הים, השקעת אבן חול בחוף, אירוזיה, הופעת האדם
Term
אילו סוגי תיארוכים ישנם?
Definition
תיארוך על פי מאובנים
תיארוך רדיואקטיבי
שיטת יחסי השדה
Term
תיארוך על פי מאובנים:
Definition
אינה קובעת גיל מוחלט
מבוססת על תורת האבולוציה
מאובנים מנחים – טרילוביטים = פליאוזואיקון, דינוזאורים = מזוזואיקון
תלוי נדידה של המאובנים
Term
תיארוך רדיו אקטיבי
Definition
יסודות בעלי גרעיו אטומי בלתי יציב – מתפרק בצורה ספונטנית
להתפרקות קצב = זמן מחצית חיים
תיארוך גיאולוגי – אורניום, תורים, רובידיום, אשלגן
מאובנים – פחמן 14
Term
שיטת יחסי השדה
Definition
השוואה בשדה בין שני חתכים גיאולוגים הסמוכים זה לזה מבחינה גיאוגרפית ולמדוד בהם גיל יחסי של סלעים
Term
כוכב
Definition
כוכב- השמש, מייצר בעצמו את האנרגיה שהוא פולט
Term
תהליך יצירת מערכת השמש
Definition
ענן אבק וגז – נבולה
דחיסת הענן לצורת דיסק
מרכז הדיסק – נוצר כוכב קדום porotosun
בחלקים החיצוניים של הדיסק – גושים גדולים – planetesimals
התנגשויות בניהם ויצירת 9 כוכבי לכת
4 פנימיים – קטנים ומוצקים
5 חיצוניים – ענקים גזיים
Supporting users have an ad free experience!