Shared Flashcard Set

Details

מושגי יסוד וראשיתה של הדרמה היוונית
מושגי יסוד וראשיתה של הדרמה היוונית
54
Other
Undergraduate 3
02/09/2013

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
:השחקן
מהו תפקיד השחקן?
Definition
לחקור הן את הרובד בגלוי והן הסמוי של הדמות

לתגרם את הפרשנות שלו למניעי הדמות ואפיונה לאמצעים פיזיים - כגון מראה, קול ותנועה
Term
ציין מאפיינים חזותיים של השחקן המבטאים את מה שהדמות מייצגת
Definition
מסיכה
איפור
תנועות גוף
Term
ציין והדגם 2 ורמים מרכזיים בהשפעת השחקן על הקהל
Definition
:א. תנועה אילמת של השחקן
מאופקת או מוגזמת

:ב. קול השחקן
דיבור מהיר בעת התרגשות
שתיקה מוחלטת -
משפיעים לא פחות מאפקטים צליליים ומוזיקה
Term
:הבמאי
האם תמיד היה במאי בהצגות?
Definition
לא
בעבר, כגון אצל שייקספיר ומולייר - המחזאים עצמם ביימו ושחקו בהפקותיהם
Term
מה מהווה הבמאי?
Definition
במחזות קלאסיים במחבריהם אינם חיים, או כאשר המחזאי נותן אמון בבמאי -
הבמאי הוא הערכאה העליונה
Term
כיצד לרוב משפיע הבמאי על המחזה?
מה הסכנה מבחינת המחזאי בכך?
Definition
בורא את המחזה מחדש

יכול לקצר, להשמיט פרטים ולערוך שינויים - בכדי להתאימו לתפיסתו האומנותית

עלול להחטיא את כוונת המחזאי ופעול בניגוד לפואטיקה שלו
Term
תן דוג' להשפעת הבמאי - במחזה שייקספירי
Definition
אין תמימות דעים לגבי כיצד יש לביימם
במאי אחד יכול לפעול לשימור האווירה בעת כתיבת המחזה, ואחר למודרניזציה שלו
Term
מהו רצונו של הבמאי?
Definition
לקרב את המחזה לצופה

מתוך רצון זה - מסוגל לבצע שינויים רבים
Term
איזה שינוי במחזות נפוץ בימינו?
מה בעייתיות בו?
Definition
קיצור המחזות

על-מנת להתאימם לקבל של היום, שהינו חסר סבלנות

בעייתיות - לעיתים אובדים קטעים שהפכו את המחזות ליצירות מופת
Term
ציין תפקידים נוספים של הבמאי
Definition
א. ליהוק השחקנים והדרכתם
ב. בחירת המוזיקאי ועבודה עמו
ג. בחירת תאורן ועבודה עמו
ד. תזמור ההפקה - הפיכת הטקסט לקונצרט חי
ה. תרגום - אם מחזה זר
ו. לשמור קשר עם ההפקה לאחר החזור - לדוק שהמחזה מתבצע בהתאם לאימון. רבים לא מקפידים על כך. חלק מהמקומות ממנים לכך במאי הצגה
Term
מה חשוב מבחינת ליהוק?
אילו שיקולים נוספים ללהיוק קיימים כיום?
Definition
שכל דמות תהיה מופקדת בידי שחקן שמססגו להתמודד עם התפקיד ולעבות את הדמות

כיום - שיקולים מסחריים ושיווקיים משפיעים על הליהוק
Term
מה חשוב מבחינת הדרכת השחקנים?
תן דוג'
Definition
התייחסות לנקודות התורפה של כל שחקן
דוג': לעבוד על דקיציה בשירה, לדאוג למורה לפיתוח קול
Term
מהי אחריות הבמאי במוזיקה ובתוורה של ההפקה?
Definition
בחירת המוזיקאי ותהאורן
עבודה משותפת עימם על הקונספציה והאופי של המוזיקה/תאורה בהפקה
Term
מה חשוב מבחינת תזמור ההפקה?
Definition
ההפיכה מטקסט לקונצרט חי
להבחין מהו לב ליבה של הסצינה
Term
:הדרמה ותרומתה לחוויה התיאטרונית:
מהי דרמה?
Definition
ז'אנר ספרותי נפרד בעל מאפיינים ייחודיים, המשויך לתחום התאיטרון
( אך עומד גם כז'אנר ספרותי בזכות עצמו שלא בהכרח קשור לתיאטרון)

טקסטים כתובים המיועדים לביצוע התיאטרון, ועם הזמן בקולנוע ובטלוויזיה

לפי ההגדרה ביוונית: דרמה=פעולה
Term
האם הדרמה הכרחית עבור המדיום בתיאטרון?
Definition
לכאורה לא -
דיי בשחקן, צופה, חלל וזמן עבור התרחשות תאיטרונית

בנוסף - בתקופה המודרנית אנו עדים לרזונו של הטקסט והצטמצמותו
Term
מה מייחד את הטקסט בדרמה?
Definition
מושתת על דיאלוגים

יש משקל לא רק למה שרואים על הבמה, אלא גם למה שנאמר ע"י הדמויות
העולם הדרמטי נבנה משילוב המידע המילולי בדיאלוגים עם המידע החזותי
Term
מה מבדיל את הטקסט הדרמטי מהטקסט הספרותי?
Definition
בדרמה - הידאולוג הוא לא השיח המפורש בין הדמויות, אלא גם מבטא פעולות שלהן
Term
מה מגביל את הצגתם המלאה של האירועים בדרמה בהצגה?
Definition
המסגרת הפיזית של הבמה
מגבלות זמן הצגה
(בשונה מספרות וקולנוע)
Term
מה נמצא ביסוד הדרמה?
למה הוא גורם?
Definition
עימות - פנימי או חצוני
העימות גורם לשינוי ודוחף לפעולה
Term
:הפסטיבל הדרמתי לכבוד דיוניסוס
מה היתה הדרמה היוונית בעת העתיקה?
Definition
חלק בלתי נפרד מפסטיבלים דתיים לכבוד האל דיוניסוס
Term
מה היוו הפסטיבלים ביוון העתיקה?
Definition
אירוע חשוב ומרכזי בחיי הפוליס (העיר-מדינה
Term
מה יצרה הדרמה בקרב אזרחי הפוליס?
למה זה גרם?
Definition
מוקד הזדהות משותף
כך חיזקה את תחושת הזהות האזרחית והאחדות
Term
מי היה הקהל?
Definition
גברים בלבד - מכל השכבות
ללא עבדים
Term
כיצד השתמשו השליטים בדרמה?
Definition
כלי המאפשר שמירה על ערכי החברה הרצויים בעיניהם
Term
למה זה הוביל?
Definition
לחיקוק חוק לפיו הצפייה בדרמה הינה חובה אזרחית
Term
כיצד חוקרים כיום אומדים את מספר האזרחים בפוליסים?
Definition
לפי גודל התיאטראות
Term
מי היו השחקנים בתיאטרון הרומאי?
Definition
כל האזרחים הגברים

העיר עצמה ואזרחיה המובילים הוצגו לראווה
Term
כיצד ישבו הצופים בתיאטרון?
Definition
לפי מעמדם החברתי ושייכותם השבטית

ההיבט החברתי-פוליטי - מרכזי ביותר בתיאטרון עוד מימי יוון העתיקה
Term
מוסכמות התיאטרון היווני הקלאסי:
היכן היה התאירטרון בתחילתו?
היכן מאוחר יותר?
Definition
בהתחלה - חלק מהמכלול המקודש
בהמשך - השתרע על צלע גבעה, ששימשה כאמפיתיאטריון טבעי
Term
היכן היו צופים?
Definition
עמדו או ישבו על מדרגות במורד הגבעה - משלושת צידי הבמה, תחת כיפת השמיים
Term
למה נועדה האורקסטרה?
Definition
לשירה ולריקוד
Term
היכן היתה הבמה?
כיצד נראתה?
למי נועדה?
Definition
בירכתי האורקסטרה

הבמה - ארוכה, צרה ונמוכה
נועדה לשחקנים בלבד
Term
מהי סקנה?
למה שימשה (3)?
מתי התווספה?
Definition
סקנה: בית הבמה - תחם את הבמה מאחור

שימש כחדר הלבשה ואיפור וכחלק חשוב מהתפאורה במחזה
על הגג השטוח שלו - מוקמו האלים

התווסף במאה ה-5 לפנה"ס
Term
אילו שיפורים התרחשו בתיאטרון עם השנים?
Definition
סקנה מקושט יותר - עד שהפך לחלק מרכזי בתפאורה

תיאטרואות גדולים יותר

הבמה הוגבהה

הוצבו עמודים לתמיכה בגג

פרוסניום - הרמפות שהובילו לבמה נבנו מעל אכסנדרה (שדרת עמודים מקורה)
Term
ציין שתי מכונות ששימשו את היוונים בתיאטרון
Definition
א. מכיני - מכונה דמוית מנוף:
שימשה להורדת שחקנים שגילמו אלים אל הבמה
בשונה מקומדיה - בה הורמו השחקנים

ב. אקיקלמה - משטח על גלגלים:
כל מה שמוצג על האקיקלמה - נמצא בתוך הבית
ברצותם להראות את המתרחש בתוך הבית - היו הגיבורים המתים מוסעים אל הבמה על גבי העגלה
Term
חשוב -
האם בדרמה היוונית היו רואים רצח או התאבדות על במה?
Definition
לא!
רצח/התאבדות תמיד התבצעט מאחורי הלקעים, לעולם לא על הבמה
Term
מה מבטא המונח "האל מתוך המכונה"?
Definition
התערבות מלאכותית של האלים בהתרת תסבוכות

מציין בהשאלה התערבות חיצונית כפויה אלוהית או אחרת
Term
ממה השופעו מאוד מוסכמות התיאטרון היווני?
Definition
מהתנאים הפיזיים שלו: הצגה במרחב פתוח בתיאטרון ענק, מרחק גדול בין השחקנים לקהל
Term
למה גרם המרחק הגדול בין השחקנים לקהל?
האם זה דומה לתיאטרון של היום?
Definition
פעולות השחקנים היו פחות מרשימות ומשמעותיות מתיאור המעשים באופן מילולי
זה הפוך מהתיאטרון היום - בו הפעולה ושפת הגוף נעשים דומיננטיים יותר, בעוד השפה נדחקת הצידה
Term
במה זה חייב את השחקנים?
Definition
להצטיין בקול חזק ורם
Term
באילו אופנים נמסר הטקסט הדרמתי (3)?
Definition
שירה
דיבור ללא לייוי מוזיקלי
דיבור עם ליווי מוזיקלי
Term
מה עוד נדרש מהשחקנים?
Definition
לדעת לשיר

להיות גמישים במעבר מדמות לדמות - שכן היו רק 3 שחקנים והרבה דמויות
Term
האם טכניקה של רב-שיח היתה נפוצה בטרגדיה?
מדוע?
Definition
לא
בגלל הקושי לזהות מיהו הדובר מבעד למסכות שהשחקנים עוטים
Term
מה אפשר החלל הפתוח התיאטרון?
מה זה נותן?
Definition
הצופה יחל לראות את המעברים הצדדיים, ולעקוב אחר השחקנים שנכנסים ויוצאים מהבמה -
אחר זירת המשחק ומעבר לה

מוסיף נופך דרמטי לטרגדיה
Term
מה אפיין את הבמה?
למה זה גרם?
Definition
מרחב גדול על הבמה לעומת מספר השחקנים המצומצם

הבמה בתיאטרון היווני הקלאסי - ריקה מרהיטים ואביזרים

גרם לכך שלמרות שטחה הצר - תנועות השחקנים על הבמה לא הוגבלו, והשחקן היה במוקד הקשב של הקהל
Term
האם היו שחקנים מקצועיים או חובבנים בתיאטרון היווני הקלאסי?
Definition
במאה ה-5 לפנה"ס - חובבנים
במאה ה-4 לפנה"ס - מקצועיים. מקוצע השחקן התמסד
Term
מה אפיין את המסכות שלבשו השחקנים?
Definition
נלבשו ע"י השחקנים וחביר המקהלה

המסיכות ייצגו טיפוסים קבועים - ולא דמויות אינדיבידואליות התואמות לז'אנר, כגון רציני בטרגדיה ומעוות בקומדיה
Term
למה גרמה המסכה?
Definition
קבעה במידה רבה את אופי המשחק

הגבילה את האפשרות ליצרית אשלייה ריאליסטית

אפשרה לשחקן אחד לגלם מספר דמויות

אפשרה להעביר למרחקו את פני הדמות - כיוון שקוויה מודגשים יותר משל פני השחקן

הגבילה את הבעות הפנים - וגרמה לכך שהבעת הרגש תסתמך על הטקסט בלבד
Term
ציין תפקיד נוסף של המסכה בקומדיה
Definition
תרומה מרכזית לתפיסת הדמות בקומדיה כטיפוס, ולא כאדם פרטי
Term
מה לבשו השחקנים בתיאטרון היווני הקלאסי?
Definition
בגדי יום-יום שהותאמו לצורכי הבמה ולתפקידים
Term
למה שימשה המקהלה?
Definition
כנען שהוא חלק מהמחזה
קבל פנימי שמגיב לנעשה במחזה איש אחד

ייצגה את החברה, על מכלול ערכיה ואמונותיה - מול הפרט המיוצג ע"י הגיבור הטראגי
Term
היכן מוקמה המקהלה?
מה זה נתן?
Definition
על האורקסטרה, הקרובה יותר לקהל מהבמה

העצים את הרושם החזותי והקולי שלה
Term
מה עשתה המקהלה בסוף המחזה?
כיצד זה נקרא?
Definition
יצאה מהאורקסטרה אל מחוץ לתיאטרון
תוך שהיא שרה שיר יצאיה קצר - אקסודוס
Supporting users have an ad free experience!