Shared Flashcard Set

Details

הפרעת פאניקה - ספר
ספר
78
Psychology
Undergraduate 2
07/09/2012

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
o        מהם הקריטריונים להתקף פאניקה?
Definition
...
Term
o        מהם הקריטריונים להפרעת פאניקה בלי אגורפוביה?
Definition
...
Term
o        מהם הקריטריונים לאגורפוביה?
Definition
...
Term
o        מהם הקריטריונים להפרעת פאניקה עם אגורפוביה?
Definition
...
Term
o        מהי חרדת ציפייה (anticipatory panic)?
Definition
דאגה מתמדת מהתקפים חוזרים או מההשלכות של התקף, במשך חודש לפחות.
Term
o        האם התקפי פאניקה יכולים להתרחש בזמן הרגעות או בשינה?
Definition
כן. כיוון שהם מתפתחים באופן מפתיע.
Term
o        מהם התקפי פאניקה עם דיספוזיציה מצבית?
Definition
התקפים המתרחשים רק כשהאדם בסיטואציה ספציפית (לדוג': נהיגה).
Term
o        תוך כמה זמן מגיע ההתקף לשיאו?
Definition
10 דקות.
Term
o        תוך כמה זמן לרוב יסתיים ההתקף?
Definition
20-30 דקות.
Term
o        איזו הפרעה מובילה יותר לבעיות בתפקוד החברתי והמקצועי, דיכאון או הפרעת פאניקה?
Definition
שתיהן באופן דומה. על כן חשוב לתת דיאגנוזה וטיפול במהירות.
Term
o        מדוע מתפתחת אגורפוביה?
Definition
כיום חושבים שאגורפוביה מתפתחת לרוב כסיבוך של התקף פאניקה בסיטואציה מסוימת.
Term
o        מדוע אנשים הסובלים מאגורפוביה נמנעים מפעילויות מעוררות פיזית (כגון: התעמלות, שתיית קפאין, פעילות מינית)?
Definition
כיוון שהם מפחדים מתחושות הגוף של עצמם.
Term
o        מהי השכיחות במהלך החיים של אגורפוביה ללא התקפי פאניקה?
Definition
נמוכה מאוד. 1.4%.
Term
o        מהי השכיחות במהלך החיים של התקפי פאניקה (עם/בלי אגורפוביה)?
Definition
4.7%.
Term
o        מהו גיל פרוץ ההפרעה בממוצע?
Definition
23-34.
Term
o        מהם הממצאים הפסימיים בנוגע להחלמה מהפרעת פאניקה עם אגורפוביה?
Definition
• פחות מ-50% מצליחים להתאושש (בתקופה של 12 שנים בהן נערך המחקר)
• 58% ממי שמתאושש חווה הישנות של ההפרעה.
Term
o        מהם ההבדלים המגדריים בהפרעת פאניקה?
Definition
• נשים סובלים פי 2 מההפרעה.
• נשים סובלות יותר גם מאגורפוביה.
• נשים סובלות יותר ככל שרמת האגורפוביה עולה (רמת ההימנעות)
• אגורפוביה חמורה 80-90% נשים.
Term
o        מהו ההסבר החברתי-תרבותי להבדלים מגדריים אלו?
Definition
• יותר מקובל שנשים יחוו התקף פאניקה להימנעות מסיטואציה מפחידה.
• יותר מקובל שנשים יצטרכו שותף שהן בוטחות בו שילווה אותן
• גברים שחווים פאניקה נחשבים חלשים, נאמר להם להיות קשוחים יותר.
Term
o        איזה מחקר תומך בהסבר החברתי-תרבותי?
Definition
• העבירו סקאלת תפקיד מיני לסובלים מאגורפוביה
• אלה שדורגו כפחות "גבריים" היו בעלי רמות הימנעות גבוהות יותר (גברים ונשים כאחד).
Term
o        לכמה אחוזים מהסובלים מהפרעת פאניקה יש קומורבידיות עם הפרעה אחרת?
Definition
• 83%.
Term
o        לכמה מתוך הסובלים בהפרעה יחוו אפיזודה דיכאונית משמעותית במהלך חייהם?
Definition
• 50-70%
Term
o        האם לסובלים מהפרעות פאניקה יש סיכון מוגבר להתאבדות?
Definition
• יש מחלוקת בנושא.
• ייתכן וההפרעה מעלה את הסיכוי באופן עקיף - שימוש בחומרים ודיכאון מעלים את הסיכוי להתאבדות.
Term
o        מתי לרוב יתרחש התקף הפאניקה הראשון?
Definition
• לרוב (80-90%) אחרי אירוע חיים שלילי.
Term
o        מהו אחוז האנשים החווים התקף פאניקה במהלך חייהם (לא הפרעה מלאה רק התקף בודד)?
Definition
• 23%.
Term
o        כמה מהשונות בגורמי ההפרעה מוסברת על ידי גורמים גנטיים?
Definition
• גורם תורשתי בינוני. במחקר תאומים 33-43% מהשונות נובעת מגורמים גנטיים.
Term
o        מדוע הפגיעות הגנטית מיוחסת ברמה הפסיכולוגית (לפחות באופן חלקי) לתכונת אישיות?
Definition
כיוון שנוירוטיות קשורה לאלמנט הטמפרמנטאלי במעוכבות התנהגותית
Term
o        האם ישנו גורם גנטי ספציפי להפרעת פאניקה?
Definition
ישנם חוקרים החושבים שכן; ישנם מחקרים שמראים כי ישנה חפיפה בגורמים הגנטיים בין הפרעת פאניקה לפוביות (מחקרים בקרב תאומות); מחקר אחר מציע חפיפה בגורמים בין הפרעת פאניקה, אגורפוביה, והפרעת חרדה מוכללת.
Term
o        איזה 3 תיאוריות יכולות להסביר את הקשר שבין המוח להפרעת פאניקה?
Definition
תיאוריה מוקדמת ייחסה את ההפרעה ל- Locus Coeruleus ולנוראפיניפרין; פעילות מוגברת באמיגדלה; תיאוריית רשת הפחד fear network
Term
o        היכן נמצא ה- Locus Coeruleus? איזה נ.ט הכי פעיל באזור זה?
Definition
• בגזע המוח; נוראפיניפרין
Term
o        כיצד פעילות מוגברת באמיגדלה גורמת להפרעת פאניקה?
Definition
נוצר גירוי של הגרעין המרכזי באמיגדלה --> מעורר את ה- Locus Coeruleus ותגובות נוספות המתרחשות בהתקפי פאניקה (אוטונומיות, נוירואנדוקריניות, התנהגותיות).
Term
o        מהי תיאורית רשת הפחד fear network?
Definition
• האמיגדלה הינה מרכזית ברשת.
• היא מקושרת לאזורים נמוכים כמו ה-Locus Coeruleus, ולאזורים גבוהים כמו ה-PFC.
• על כן התקפי הפאניקה יכולים להיות מופעלים על ידי קלט קורטיקאלי או קלט נמוך יותר.
ההפרעה תתפתח אצל אנשים להם רשתות פחד רגישות מדי.
Term
o        איזה ממצאים מתיישבים עם תיאורית רשת הפחד?
Definition
• לאנשים עם הפרעת פאניקה יש תגובה בהלה גבוהה יותר לרעשים חזקים.
• הביטואציה איטית יותר לגירויים מסוג זה.
• תמיכה בתיאוריה באמצעות סריקות תפקודיות.
Term
o        כיצד התפתחו רשתות הפחד?
Definition
• יתכן כי יש להן בסיס תורשתי.
עשויות להתפתח כתוצאה מחוויות רוויות סטרס חוזרות (בעיקר בגיל צעיר).
Term
o        איזה אזורים מוחיים נוספים מעורבים בהפרעת פאניקה?
Definition
• ההיפוקמפוס
אזורים קורטיקלים גבוהים
Term
o        כיצד ההיפוקמפוס קשור?
Definition
• אם אנחנו חרדים מהתקף בקונטקסט מסוים - ככל הנראה בוצעה התניה לחרדה על ידי ההיפוקמפוס.
אגורפוביה, התנהגות פובית-נמנעת - ככל הנראה ההיפוקמפוס מעורב בלמידת הימנעות.
Term
o        כיצד אזורים קורטיקלים גבוהים קשורים?
Definition
• ככל הנראה משמשים כמתווכים בין:
 סימפטומים קוגניטיביים, כגון פחד ממוות או איבוד שליטה.
תגובות יתר לסכנה, כגון תחושות גוף מאיימות.
Term
o        תני דוגמאות לפרוצדורות המעוררות פאניקה panic provocation procedure?
Definition
• עירוי של לקטאט נתרן (דומה למה שהגוף שלנו מפריש בהתעמלות).
• הזרקת כמויות גבוהות של קפאין
שאיפת אויר עם כמויות גבוהות של פחמן דו חמצני
Term
o        איזה הסבר להפרעת פאניקה נוכל להוכיח באמצעות פרוצדורות אלו? איזה מחקר תומך בהשערה זו?
Definition
• הסבר ביוכימי.
מחקרים שנעשו לאורך 40 שנה הראו שלסובלים מהפרעת פאניקה יש סבירות גבוהה יותר ללקות בהתקף תחת פרוצדורות אלו.
Term
o        האם ישנו מכניזם נוירולוגי בודד?
Definition
• לא. חלק מהפרוצדורות מערבות תהליכים נוירוביולוגים שונים ואף מוציאים.
Term
o        מהן שתי מערכות הנ.ט. העיקריות שמעורבות בהתקפי פאניקה? מה כל מערכת מעוררת/מעכבת?
Definition
• מערכות נוראדרנרגיות - מעוררת סימפטומים קרדו-וסקולריים
• מערכות סרוטונרגיות - מורידות פעילות נוראדרנרגית
ישנה מעורבות של נ.ט. GABA, בעיקר בחרדת ציפייה.
Term
o        מהן התרופות הנפוצות ביותר כיום לטיפול בהפרעת פאניקה?
Definition
SSRI - מעלות רמות סרוטונין ומורידות רמות נוראדרנלין
Term
o        מהן רמות ה-GABA אצל הסובלים מהפרעות חרדה? מדוע זה גורם להפרעה?
Definition
• נמוכה באופן אבנורמלי בחלקים מסוימים בקורטקס.
• משום ש-GABA מעכב חרדה.
Term
o        מהם הגורמים הפסיכולוגיים להתפתחות הפרעת פאניקה?
Definition
• תיאורית למידה מקיפה של הפרעת פאניקה.
• תיאוריה קוגניטיבית לפאניקה
• רגישות לחרדה ושליטה נתפסת
• התנהגויות בטיחות וההתמדה של הפאניקה
הטיות קוגניטיביות והתחזוקה של הפאניקה
Term
o        מהי תיאורית הלמידה המקיפה של הפרעת פאניקה?
Definition
גירויים מסוימים הופכים להיות מותנים CS ומקושרים לרמות גבוהות של חרדה או עוררות.
Term
o        על איזה סוגי התניות מדברת תיאורית הלמידה המקיפה?
Definition
• התניה פנימית (אינטרוצפיטיבית)
התניה חיצונית (אקסטרוצפטיבית)
Term
o        מהם שני המרכיבים של הפרעת פאניקה שמתפתחים בעקבות ההתניה?
Definition
• חרדת ציפייה
פחדים אגורפובים
Term
o        מה נוכל לומר על תהליך ההכחדה בקרב הסובלים מהפרעות פאניקה?
Definition
·         תהליך ההכחדה של תגובות חרדה הוא איטי יותר.
Term
o        כיצד התיאוריה מסבירה מדוע לא כל מי שחווה התקף מפתח הפרעה?
Definition
• אנשים מסוימים מפתחים התניה חזקה יותר של חרדה ופאניקה.
גנטיקה מסוימת, נוירוטיות, פגיעות קוגניטיבית-התנהגותית.
Term
o        מהי התיאוריה הקוגניטיבית לפאניקה?
Definition
• אנשים עם הפרעת פאניקה רגישים יותר לתחושות הגוף שלהם (היפר-סנסיטיביים)
נוטים לקטסטרופיזציה - מפרשים באופן הנוראי ביותר תחושות אלו.
Term
o        כיצד נוצר תדלוק הקטסטרופיזציה ומעגל הפאניקה?
Definition
• גירוי גופני --> תחושה קטסטרופאלית --> איום נתפס --> דאגה וחשש --> תחושות גופניות.
המעגל יכול להתחיל גם בעקבות גירוי חיצוני שישפיע על האיום הנתפס.
Term
o        איזה עדויות תומכות בתיאוריה הקוגניטיבית?
Definition
• סבירות גבוהה יותר שהסובלים מהפרעת פאניקה יפרשו תחושות גוף באופן קטסטרופאלי.
• ככל שהנטייה לכך גבוהה יותר - החומרה של הפאניקה גבוהה יותר.
• טיפול קוגניטיבי לשינוי הקוגניציות עוזר לצמצום הפאניקה.
• מחקר בו הנבדקים קיבלו עירוי של לקטאט נתרן. לחלק מהנבדקים הסבירו שהם יחושו עירור בעקבות העירוי ולחלקם לא.
הנבדקים שקיבלו הסבר סבלו פחות מהתקפי פאניקה.
Term
o        מה ההבדל המרכזי בין תיאורית הלמידה המקיפה ותיאוריות קוגניטיביות?
Definition
• המודל הקוגניטיבי שם דגש על המשמעות שאינדיבידואל נותן לתחושות הגופניות.
מודל ההתניה האינטרוספקטיבית - דגש על רמזים אינטרוספקטיביים לא מודעים.
Term
o        מה מודל ההתניה האינטרוספקטיבית יכול להסביר טוב יותר?
Definition
• התקפי פאניקה ללא מחשבות שליליות קודמות.
• התקפי פאניקה בשינה.
Term
o        מהי רגישות לחרדה?
Definition
• אמונה שלסימפטומים גופניים מסוימים עשויים להיות השלכות מזיקות.
Term
o        איזה ממצאים תומכים בהסבר הרגישות לחרדה?
Definition
• מחקרים מראים כי בעלי רמות גבוהות של רגישות לחרדה מועדים יותר לפיתוח התקף פאניקה ויתכן שגם הפרעת פאניקה.
מחקר אשר עקב אחר טירונים במשך 5 שבועות. רמות גבוהות של חרדה ניבאו התפתחות של התקפי פאניקה ספונטאניים.
Term
o        האם התקפי פאניקה הם המנובא היחידי של ASI?
Definition
מחקר שהראה שרגישות לחרדה מנבאת גם הפרעות אחרות. כך שיתכן שאינה ספציפית לפאניקה.
Term
o        כיצד שליטה נתפסת משפיעה על פאניקה?
Definition
מחקרים הראו כי תחושה של שליטה יכולה להוריד את רמות החרדה ואף לחסום פאניקה.
Term
o        אנשים עם הפרעת פאניקה ממשיכים לסבול מההפרעה, למרות שהניבויים שלהם לגבי התרחשות קטסטרופאלית לא מתממשים. מדוע?
Definition
• כיוון שהם עוסקים בהתנהגויות בטיחות טרם ההתקף.
משייכים את העדר הקטסטרופה לעיסוק בהתנהגויות אלו.
Term
o        תני דוגמאות להתנהגויות בטיחות?
Definition
נשימה איטית, נשיאת תרופות להרגעת החרדה, השענות על קיר כשחוששים מהתעלפות.
Term
o        תני דוגמאות להטיות קוגניטיביות?
Definition
• פירוש תחושה גופניות כמאיימת.
• פירוש מצבים מעורפלים כיותר מאיימים.
הפניית קשב אוטומטית למידע מאיים בסביבה.
Term
o        כיצד הטיות קוגניטיביות עוזרות לתחזוקת הפאניקה?
Definition
• הפניית קשב למידע מאיים מעוררת התקפים נוספים.
Term
o        מהן התרופות שבשימוש כיום להתמודדות בהפרעת פאניקה?
Definition
• תרופות נוגדות חרדה
תרופות נוגדות דיכאון.
Term
o        לאיזה קטגוריות שייכות התרופות נוגדות החרדה? איזה שני סוגים קיימים?
Definition
• Benzodiazepine
(Alprazolam (Xanax , (Clonazepam (Klonopin
Term
o        מהו היתרון המרכזי של שימוש בתרופות?
Definition
• משפיעות מהר. תוך 30-60 דקות.
• על כן שימושיות במקרי חרדה/פאניקה חזקים במיוחד.
Term
o        מהם החסרונות של שימוש בתרופות נוגדות חרדה (בנזו-דיאזפין)
Definition
• תופעות לוואי שעלולות לפגוע בתפקוד הקוגניטיבי והמוטורי (עייפות, סדציה - הרדמות)
• במינונים בינוניים-גבוהים עשוי לגרום לפיתוח תלות פסיכולוגית בתרופה.
Term
o        כיצד תתאפיין תלות פסיכולוגית בתרופה?
Definition
• סימפטומי גמילה בהפסקת השימוש (עצבנות, הפרעות שינה)
• גמילה מאוד איטית וקשה.
הישנות באחוזים גבוהים.
Term
o        איזה סוגי תרופות נוגדי דיכאון קיימים?
Definition
• טריצקלים
• SSRI
Term
o        מה היתרונות שלהם על פני תרופות נוגדות חרדה?
Definition
• לא גורמות לתלות פסיכולוגית.
• משככות גם סימפטומים דיכאוניים
אומנם גם יש אחוזי הישנות גבוהים בהפסקת השימוש, אך נמוכים מתרופות נוגדות חרדה.
Term
o        מה החסרונות שלהם לעומת תרופות נוגדות החרדה?
Definition
• השפעת התרופה מתחילה רק לאחר 4 שבועות.
• תופעות לוואי בעייתיות:
 Tricyclics - פה יבש, ראייה משובשת, עצירות.
 SSRI - הפרעה לעוררות המינית
Term
o        מה יותר יעיל, טיפול BT/CBT או טיפול תרופתי?
Definition
• השיפור גדול יותר בטיפול BT/CBT.
גם בהתקפים מתוך שינה.
Term
o        מה עושים בטיפול BT להתמודדות עם אגורפוביה? מה אחוז ההצלחה בטיפול?
Definition
• חשיפה הדרגתית לסיטואציה ממנה מפחדים. למידה שאין ממה לפחד.
60-75% הראו שיפור מובהק קלינית שנשמר 2-4 שנים.
Term
o        מהי מובהקות קלינית?
Definition
• עד כמה האפקט גדול לטיפול או התערבות מסוימים בהתחשב בכמות השיפור של רמת התפקוד או איכות החיים. לא כל מובהקות סטטיסטית מספיקה למובהקות קלינית.
Term
o        מהו החיסרון העיקרי בטיפול זה?
Definition
• לא מטפל באופן ספציפי בהתקפי הפאניקה.
Term
o        מה עושים בטיפול BT - טיפול חשיפה אינטרוצפטיבי?
Definition
• חשיפה לתחושות הפנימיות מהן מפחדים.
Term
o        מה עושים בטיפול CT - טיפול הבניה מחדש קוגניטיבי?
Definition
• מבנים מחדש מחשבות אוטומטיות קטסטרופאליות שעשויות לשמר את התקפי הפאניקה.
Term
o        מה שני ההיבטים בהם מתמקדים בטיפול CBT - טיפול שליטה בפאניקה?
Definition
• הימנעות אגורפובית.
• התקפי פאניקה.
Term
o        מהם שלבי הטיפול ב-PCT?
Definition
• שלב 1 - למידה על ההפרעה וניטור עצמי.
• שלב 2 - שליטה בנשימה
• שלב 3 - התמודדות עם מחשבות אוטומטיות בזמן התקפים וסיטואציות מעוררות חרדה.
• שלב 4 - דה-קטסטרופיזציה (טיפול קוגניטיבי)
שלב 5 - חשיפה אנטרוצפטיבית ואקסטרוצפטיבית.
Term
o        האם כדאי לשלב טיפול תרופתי עם טיפול CBT?
Definition
• בטווח הקצר - לעיתים התוצאות טובות יותר מכל טיפול בנפרד (פחות תופעות לוואי ונשירה מאשר טיפול תרופתי בלבד).
בטווח הארוך - יותר סיכויים להישנות לאחר טיפול תרופתי (עם/בלי CBT)
Supporting users have an ad free experience!